Hageplanen

Borettslaget har utarbeidet en hageplan. Dette er en veiledende fordeling av hageparseller i borettslaget. Avvik fra hageplanen kan forekomme som følge av avtaler gjort mellom beboere, styrevedtak mm.

Før en ny hageparsell opparbeides i henhold til hageplanen, anbefales det å forhøre seg med de nærmeste naboene, slik at en eventuell konflikt om parsellen kan unngås. Videre skal vaktmester kontaktes for utstikking av parsellen.

Vaktmester er delegert kontrollmyndighet fra styret, og eventuelle pålegg fra vaktmester skal dermed etterkommes. Kopi av hageplanen kan fåes ved henvendelse til vaktmester, eller ved oppmøte i styrets ”åpen halvtime” i Brakka i Solefallsveien 1 kl. 18.30 før hvert styremøte.

Styret gjør oppmerksom på at alle uteområder eies av borettslaget (dvs formelt er fellesareale), men disponeres av andelseierne i henhold til gjeldende hageplan.

© 2014 - Borettslaget LilleTøyen Hageby

Powered by Mosoft : Web Design by nokomdet