Forhåndsavklaring forkjøp: Haralds vei 2

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen ovennevnte frist med telefonnummer og/eller e-postadresse samt ansiennitet i borettslaget til: Oslo og Omegn Boligforvaltning AS,
Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo,
eller ved e-post firmapost@obf.no

Last ned forhåndsavklaring her.

© 2014 - Borettslaget LilleTøyen Hageby

Powered by Mosoft : Web Design by nokomdet