Du er her:   > Informasjon > Parkering

Parkering

Regler for tildeling og disposisjon av parkeringsplasser i
Lille Tøyen Hageby.
Fastsatt av borettslagets styre januar 2005. Justering mai 2007.
Ved inngåelse av leiekontrakt betales det til enhver tid gjeldende administrasjonsgebyr. 


1. Styret i Borettslaget Lille Tøyen Hageby forvalter borettslagets parkeringsplasser. Plassene er oppmerket og lokalisert på borettslagets område. Styret skal sørge for utlysning av ledige parkeringsplasser, tildeling av disse samt innkreving av leieavgiften.

2. Utlysning av ledige plasser skal gjøre i rimelig tid etter at plassen er blitt ledig. Søknadsfristen settes til to uker i vanlige arbeidsuker. De skal ikke utlyses plasser med frist i sommer, jule eller påskeferier. Søknaden skal inneholde navn, adresse og andelseiers ansiennitet i borettslaget. Dersom flere plasser utlyses samtidig må andelseier spesifisere hvilke plasser det søkes på, eventuelt med prioritering.

3. Handikappede kan gis fortrinnsrett til ledig plass. Utover dette gjelder ansiennitetsprinsippet ved tildeling av plass.

4. Andelseier som har tildelt parkeringsplass kan søke om annen ledig plass og ved en eventuell tildeling av ny plass opphører disposisjonsrett av gammel plass.

5. Ingen andelseier kan disponere flere enn en plass.

6. Andelseier som har plass og blir fraværende over et lengre tidsrom, skal overlate disposisjonsretten til borettslagets styre i fraværsperioden.

7. Andelseiere som skal flytte fra borettslaget mister disposisjonsretten.

8. Andelseier som har tildelt plass plikter å benytte denne og ikke gateplass.

9. Parkeringsplassene kan ikke benyttes til avskiltede biler, campingvogner, båter og varetilhengere.

10. For leie av parkeringsplass skal andelseier betale månedsavgift. Ved inngåelse av leiekontrakt betales det til enhver tid gjeldende administrasjonsgebyr. 

11. Beløpet som skal utgjøre månedsavgiften fastsettes av borettslagets styre. Administrasjonsgebyret fastsettes av forretningsfører.

12. Brudd på disse regler medfører tap av plass.

© 2014 - Borettslaget LilleTøyen Hageby

Powered by Mosoft : Web Design by nokomdet