Brannsikkerhet - personlige eiendeler i felles trappeoppgang?

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 20. Mar 2023

Oppbevarer dere klær, sko, ski eller lignende i felles trappeoppgang?

Borettslaget vårt har ikke vært tilstrekkelig gode på HMS i borettslaget de siste årene. Styret vil derfor prioritere dette arbeidet i de kommende årene. Et av de viktigste områdene hvor vi ser at vi har utfordringer på HMS er på brannsikkerhet.

Vi har ikke hatt rutiner på å gjennomføre kontroll av fellesarealer, trappeoppganger, branntrapper, kjellertrapper på brannsikkerhet. Dette arbeidet begynner vi nå.

I forbindelse med at vaktmestertjenesten har gjennomført en HMS-befaring i fellesoppganger, har det blitt avdekket urovekkende tilstander i mange trapperom. Blant annet ble det oppdaget at totalt 25 brannvarslere hadde blitt fjernet fra trapperommene. Disse er nå erstattet med nye, og alle brannslukkingsapparater er nå ok. Styret er også i gang med andre brannsikkerhetstiltak, som å male trapperom med brannhemmende maling.

I noen trappeoppganger var det også så mye klær, sko e.l. oppbevart, at det var til hinder for fri ferdsel. Det er et beboeransvar å sørge for at dette ordnes opp i. Det er også til det beste for alle beboerne at brannsikkerheten er så god som mulig.

Beboerne har også et ansvar for brannsikkerheten, og det er viktig å huske på at fellesoppgangene våre er rømningsveier, dette er også understreket i vedtektene våre: 

https://www.lilletoyen.no/p/66615/renhold-og-orden

Ordensreglenes pkt 2:

"Beboere deler renhold av felles trappeoppganger og loft/kjeller, samt snørydding av trapper og inngangspartier mellom seg så ofte som det er nødvendig. Der det ikke oppnås enighet om vask/snørydding, kan styret sette opp turnusordning. Loft, kjeller og trappeoppganger må til enhver tid holdes ryddig og i orden. Alle må vise forsiktighet ved lagring av brannfarlige materialer. Det henvises til de offentlige forskrifter."

Vi vil derfor gjennomføre en ny befaring 13. april og alt som står oppbevart til hinder for fri ferdsel i fellesområder må fjernes innen denne datoen. Dersom fellesområdene ikke er ryddet vil det som fortsatt står der fjernes av vaktmester.
 
Sommerfesten 2022

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 24. Aug 2022

Denne helgen er for alle barn og barnslige!

Det er vel kjent for de fleste lilletøyere at første helg etter skolen - starter har vi sommerfest med fokus på de unge. Vi hadde en nedskalert versjon i fjor av naturlige årsaker, men nå fortsetter vi som før med den 14 år gamle tradisjonen.


Ungene er tidlig ute med boder hvor de bytter leker.


Vi gleder oss!


HUSK: Grusbanen er okkupert av biler derfor samles vi i bakgården basketbanen/sjørøverskipet.Informasjon om ladeanlegg fra Elaway

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 18. Mai 2022

Vi har inngått en avtale med Elaway. Klikk på lenken eller gå inn  for å se betingelser og for å bestille ditt ladeabonnement nå.


www.elaway.io


Bestilling av abonnement/bestilling av ladestasjon:

www.elaway.io øverst på nettsiden trykk på bestill ladeabonnement og søk opp ditt boligselskap.


Oppsigelse av abonnement/endring i kundeforhold av ladestasjon:

Hvis beboer ønsker å si opp avtale med Elaway gjøres dette ved å sende en e-post til faktura@elaway.io E-posten må inneholde: Navn, Boligsameie og ønsket oppsigelsestidspunkt.


Ved flytting må eksisterende kunde si opp abonnement og ny beboer bestille som henvist over hvis vedkommende ønsker dette.


Supporthenvendelser og assistanse:

Generelle henvendelser sendes post@elaway.io eller via vår chat som ligger på www.elaway.io

Vi har også svar på ofte stilte spørsmål på vår hjemmeside under support på menyen øverst til høyre.

Assistanse for våre kunder som trenger akutt hjelp med sin ladestasjon kan ta kontakt med oss på: 915 90 500Fremdrift - installasjon av elbilladere og vårrengjøring av gatene

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 12. Apr 2022

Det gis tillatelse til å parkere på fotballbanen når det utføres gravearbeider på din parkeringsplass, tillatelse MÅ hentes hos vaktmester. Biler parkert uten synlig tillatelse vil bli tauet bort.


Borettslaget har som kjent skrevet kontrakt med Elaway (tidligere Ladeklar), som har BK Anlegg og Lefdal Installasjon AS, som sine samarbeidsparter. Disse akttørene skal utføre arbeidene.


I første rekke så gjelder denne informasjonen beboere i samt de som har parkeringsplasser i Aud Schønemanns vei.

Styret vil komme tilbake med ytterligere informasjon om de resterende parkeringsplassene etter hvert som arbeidet skrider frem.


Arbeidene vil starte opp 19. april 2022, i Aud Schønemanns vei 35.

Prosjektet er ventet å ta ca. 2 måneder.

(Gravearbeidene kan bli påvirket av om frost i bakken)


Det gis tillatelse til å parkere på fotballbanen når det utføres gravearbeider på din parkeringsplass, tillatelse MÅ hentes hos vaktmester. Biler parkert uten synlig tillatelse vil bli tauet bort.

 

Se nedenfor for mere utfyllende informasjon og fremdrift.


Direkte gjengitt fra BK-Annlegg:


Utvendig arbeid;

Vi er  akkurat i grenseland mellom det tidspunktet på året hvor det er tele/frost i bakken. Hvor arbeidet har tregere fremdrift en om sommeren.

Dette er utgangspunktet vårt i overlapp på tidspunkt på alle varslingene.

Måten dette blir uført på om det er tele/frost i bakken:

Vi setter ut en maskin som tiner opp bakken dagen i forkant av graving. Denne har slanger som vi legger ut der hvor vi skal grave som vi videre legger noen

Matter over. Vi legger også ut noen plater over disse mattene slik at det er mulig å kunne gå over.


Gravearbeider:

Det blir gravd en kryssende grøft som går fra husvegg ved gitte inngangsparti. Da enten fra høyre og/eller venstre side for trappeganger. Avhengig av hvor strømskapene er på innsiden.

Videre går denne grøften frem til begynnelsen av parkeringsplassene. Vi fyller igjen og midlertidig istandsetter veibanen slik at denne er åpen igjen samme dag.


Etter at veikryssningen er åpnet igjen,  begynner vi gravearbeider for etablering av infrastrukturen som kommer ca 1 meter fremfor hvor bilene er parkert.

Det blir etablert fundament i bakken som blir plassert på midten mellom parkeringsplassene.


Når både veikryssning og infrastruktur er utført, legges det på jordmasser og alt settes i stand i grøntarealene. Asfaltering av veikryssningene blir varslet

Ved prosjektslutt som en egen fase.
Se oversikt over fremdriftsplan i PDF nederst.


Vårrengjøring av offentlige gate på Lille Tøyen.

Det gis tillatelse til å parkere på fotballbanen i forbindelse med vårrengjøring av offentlige veier. Tillatelse MÅ hentes hos vaktmester. Biler parkert uten synlig tillatelse vil bli tauet bort.

Styret ber om at biler parkert på fotballbanen, blir flyttet så raskt som mulig, slik at det frigjøres plass til andre.


Datoer for rengjøring ifølge Oslo Kommune:

26. april Ansgar Sørlies vei (fra Solefallsveien til Øysteins plass).

26. april Øysteins plass (fra Tore Hunds vei til Ansgar Sørlies vei).

27. april Haralds vei, hele.

27. Tore Hunds vei, (fra Solefallsveien til Harald vei).

  

Vi minner om generalforsamlingen 18. mai og om fristen til å melde inn saker til GF som er 18. april.


Styret vil ønske alle beboere en riktig god påske, med flotte dager.