Innsetting av hagedører

For å lette bruken av hagene, er det åpnet for å sette inn hagedører i en del av leilighetene på Lille Tøyen.

Hagedører tillates bare plassert der de er vist i samlet plan for innsetting av hagedører. Denne planen er tilgjengelig hos vaktmesteren, og i forbindelse med styrets ”åpen halvtime” i Brakka i Solefallsveien 1 kl. 18.30 før hvert styremøte.

Alle nye hagedører skal godkjennes av Oslo Kommune ved Plan- og bygningsetaten.

For byggemelding skal utbyggingskontrakt med borettslaget undertegnes.
Dette gjøres hos vaktmester.

Vaktmester sørger også for bestilling av dører og trapper.
Det tillates ikke benyttet andre dører eller trapper enn disse.

Når byggetillatelse fra Plan- og bygningsetaten foreligger, kan utbygging påbegynnes.
Før byggestart skal imidlertid borettslagets vaktmester varsles skriftlig.

Ved hulltaking i murvegg må det tas hensyn til at fasaden ikke skal beskadiges. Det eksisterende vindu skal tas ut med forsiktighet og overleveres vaktmester. Ta gjerne kontakt med vaktmester for råd.

Vaktmester er delegert kontrollmyndighet fra styret i ombyggingssakene. Utbyggere plikter derfor å etterkomme de pålegg som kommer fra vaktmester.

Ta hensyn til naboene. Hold byggeplassen ryddig. Ikke bruk fellesarealet til lagring av materialer og søppel.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×