Utbygging av kjeller

Retningslinjer for utbygging av kjeller

1.    All utbygging av kjeller skal meldes til Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten.

  2 For byggemelding skal utbyggingskontrakt med borettslaget undertegnes. Dette gjøres hos vaktmester.

3.    Vaktmester sørger også for bestilling av kjellervinduer. Det tillates ikke benyttet andre vinduer enn disse.

4.    Beboere kan ikke utvide sine leiligheter inn mot fellesareal uten at dette avklares med styret. Enhver fjerning av eksisterende trapper til kjellere skal godkjennes av Plan- og bygningsetaten. Trappene er viktige rømningsveier, og det er ikke opp til den enkelte beboer å vurdere nødvendigheten av disse. Sikringsskap kan flyttes fra kjelleren dersom alle følgende krav er oppfylt (i tillegg til andre krav nevnt her):

a.    Det skal foreligge en arkitekttegning over bygningsmessige endringer forbundet med ny plassering av sikringsskapet. Arkitekten skal bl.a. sikre at ny plassering av sikringsskapet skal være teknisk egnet, tilgjengelig for alle beboere, og oppfyller estetiske krav (skapet skal skjules bak eksisterende kjellerdør).

 b.    Alle andelseiere som har kjeller må undertegne en avtale som beskriver endringen (med henvisning til arkitekttegning). Kostnadene bæres av beboerne som ønsker ombygningen. I avtalen skal en eller flere av beboerne påta seg det fulle ansvaret for ombygningen (inkludert alle kostnader og erstatningsansvaret). Andre beboere i oppgangen skal informeres.

 c.    Avtalen og tegningen skal sendes til borettslaget.

 
Ved utbygging av loft eller kjeller skal alle dører i trappeoppgangene brannsikres. Styret anser brannsikring som så vesentlig at det vil følge en streng praksis i de tilfeller der det oppdages ulovlige ombygginger.

6.    Når byggetillatelse fra Plan- og bygningsetaten foreligger, kan utbygging påbegynnes. Før byggestart skal imidlertid borettslagets vaktmester varsles skriftlig.

7.    Vaktmester er delegert kontrollmyndighet fra styret i ombyggingssakene. Utbyggere plikter derfor å etterkomme de pålegg som kommer fra vaktmester.

8.    Ved utbygging av kjeller er det viktig å ta nødvendige forhåndsregler for sikring mot fukt og radonstråling fra grunnen. God lufting, tetting mot gulv og kjellerens yttervegger er viktig. Retningslinjer fra Norges byggforskningsinstitutt kan brukes som veiledning.

9.    Når kjellerutbyggingen er ferdig og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten foreligger, skal vaktmester nok en gang varsles skriftlig – eksempelvis ved kopi av ferdigattest.

 

Ta hensyn til naboene.
Hold byggeplassen ryddig. Ikke bruk fellesarealet til lagring av materialer og søppel.

Sist endret: Ordinær Generalforsamling 2012

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×