Utbygging av loft

Retningslinjer for utbygging av loft

1.  All utbygging av loft skal meldes til Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten.

2.   For byggemelding skal utbyggingskontrakt med borettslaget undertegnes. Dette gjøres hos vaktmester.

3.   Vaktmester sørger også for bestilling av vinduer. Det tillates ikke benyttet andre vinduer enn disse.

4.   All utbygging av loft skal utføres i henhold til samlet plan for plassering og utforming av arker. Det tillates ikke bygget flere eller færre arker enn det som fremkommer av den samlede planen. Utføring og plassering må skje nøyaktig i forhold til tegningene. Beboere kan ikke utvide sine leiligheter inn mot fellesareal uten at dette avklares med styret. Enhver fjerning av eksisterende trapper til loft skal godkjennes av Plan- og bygningsetaten. Trappene er viktige rømningsveier, og det er ikke opp til den enkelte beboer å vurdere nødvendigheten av disse. Dersom eksisterende trapp til loft skal stenges av for å bruke den som en del av en bolig, kreves det at alle følgende krav er oppfylt (i tillegg til andre krav nevnt her):

a.    Det skal foreligge en arkitekttegning over bygningsmessige endringer. Arkitekten vil bl.a. vurdere rømningsveier.

b.    Alle andelseiere som har loftsareal må undertegne en avtale som beskriver endringen (med henvisning til arkitekttegning). Kostnadene bæres av beboerne som ønsker ombygningen. I avtalen skal en eller flere av beboerne påta seg det fulle ansvaret for ombygningen (inkludert alle kostnader og erstatningsansvaret).

 c.    Avtalen og tegningen skal sendes til borettslaget.

5.   Ved utbygging av loft eller kjeller skal alle dører i trappeoppgangene brannsikres. Styret anser brannsikring som så vesentlig at det vil følge en streng praksis i de tilfeller der det oppdages ulovlige ombygginger.

Når byggetillatelse fra Plan- og bygningsetaten foreligger, kan utbygging påbegynnes. Før byggestart skal imidlertid borettslagets vaktmester varsles skriftlig.

7.   Vaktmester er delegert kontrollmyndighet fra styret i ombyggingssakene. Utbyggere plikter derfor å etterkomme de pålegg som kommer fra vaktmester, også i forhold til sikkerhet på byggeplassen.

8.   Når loftsutbyggingen er ferdig og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten foreligger, skal vaktmester nok en gang varsles skriftlig – eksempelvis ved kopi av ferdigattest.

 

Ta hensyn til naboene. Hold byggeplassen ryddig. Ikke bruk fellesarealet til lagring av materialer og søppel.

 

Sist endret: Ordinær generalforsamling 2012

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×