Retningslinjer for dyrehold

Retningslinjer for dyrehold i Borettslaget Lille Tøyen Hageby

Vedtatt av styret 1.11.2011

 

1.     Melding om dyrehold

 

Borettslaget ved styret skal ha skriftlig melding før husdyr tas inn i husstanden. Meldingen skal være begrunnet i henhold til Lov om husleieavtaler (husleieloven) kap. 5, § 5-2. Det bør fremgå av meldingen hvilke ”gode grunner” som taler for dyreholdet og at det ”ikke foreligger ulempe” for de øvrige brukerne av eiendommen (det vil f.eks. si at man må sjekke med nærmeste naboer i felles oppgang). Dette gjelder alle dyr som kan komme til å ferdes ute. Slike dyr skal også være id-merket.

 

Meldingen skal inneholde:

  • Informasjon om dyret, herunder rase, farge, størrelse og at det er id-merket.
  • Begrunnelse for dyreholdet.
  • Bekreftelse på at andelshaver kjenner retningslinjene for dyrehold og aksepterer å forholde seg til disse, også med de endringer styret/generalforsamlingen senere måtte vedta.


2.     Ansvar for dyrehold

 

Det er andelshaveren som står ansvarlig for det som han/hun tilfører leiligheten av dyrehold, selv om det er andre i dennes husstand som skaffer seg dyret. Det samme gjelder ved fremleie. Skade som forårsakes av dyrehold står andelshaver ansvarlig for.


3.     Klage på dyrehold

 

Beboerne har anledning til å klage på dyrehold. Slik klage skal være begrunnet med den konkrete ulempe som det måtte være for andelshaveren eller husstandsmedlemmer, om nødvendig ved legeerklæring. Klagen sendes skriftlig til styret.

 

Styret behandler klagen og vil foreta en interesseavveining mellom de gode grunner den som holder dyr har og de ulemper andre beboere påføres. Styret kan beslutte at det konkrete dyreholdet ikke lenger tillates.


4.     Ordensregler for dyrehold

 

Hund skal holdes i bånd innenfor borettslagets område. Som katteeier er du ansvarlig for å passe på hvor katten din beveger seg.

 

Ekskrementer og annet dyr måtte etterlate seg på borettslagets område skal straks fjernes av eier. Eier plikter å påse at dyr ikke benytter sandkasser/lekeplasser som toalett.

 

Det oppfordres til kastrering av katter.

 


Skjema:

 

Skjema for melding om dyrehold.pdf (pdf-format)

Skjema for melding om dyrehold.docx (word-format)

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×