Kontakt oss

Dersom du ønsker å kontakte styret, benytter du deg av kontaktskjemaet på denne siden.


Ønsker du å henvende deg til driftsleder i borettslaget, benytter du et annet kontaktskjema. Du finner det her


Våre vaktmestere kontaktes via et annet skjema. Dette finner du her.


Vår forretningsfører er Oslo og Omegn Boligforvaltning AS. Se OBF.no for mer informasjon.