Navn: Borettslaget Lille Tøyen Hageby


Organisasjonsnummer: 953 130 750


Stiftet: 1958


Gårds/bruksnr: 128/48


Bydel: Grünerløkka


Fakturaadresse: Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, c/o fakturamottak OBF (Lag 0018), Postboks 2730, 7439 Trondheim

Faktura kan også sendes til faktura@obf.no. Merk at det ved innsending per e-post kun kan legges ved ett PDF-vedlegg.