Borettslagets oppbygging

Driften av borettslaget reguleres av ”Lov om borettslag” og borettslagets vedtekter.

Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ og skal avholdes innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen vedtar borettslagets vedtekter, ordensregler og budsjett. Borettslagets årsmelding og regnskap godkjennes av generalforsamlingen.

Borettslagets styreleder og styre velges av generalforsamlingen. Styret er ansvarlig for borettslagets forvaltning, drift og vedlikehold i henhold til vedtekter og budsjett, samt å sørge for at vedtekter, ordensregler og leiekontrakter følges.

Borettslagets foretningsfører er Oslo og Omegn Boligforvaltning.
Foretningsfører har på vegne av styret ansvar for innkreving av husleier, parkeringsavgift, innbetaling av kommunale avgifter, forsikringer, lån og regninger. Utgiftene attesteres av borettslagets styre.

Borettslaget er aksjonær i Oslo og Omegn boligforvaltning, OBF , og har i de siste år vært med i styret.

Foretningfører har ingen myndighet i forhold til styret og generalforsamling, men skal i henhold til loven være representert ved borettslagets ordinære generalforsamling.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×