Pappbeholdere

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 2. Jul 2024

Hei.

Vi har opplevd en god stund nå at REN behandler våre papp avfallsbrønner ved tømming, veldig røft. Dette fører til at disse avfallsbrønnene stadig vekk får skader som må repareres. Dette medfører store kostnader for borettslaget, og vi er i dialog med REN for å få en slutt på denne røffe behandlingen.

I den forbindelse så har REN valgt å si at de ikke kan tømme beholderne våres til alle sammen er reparert. Dette arbeidet er satt igang, og vil fortsette løpende. Men dette vil ikke hjelpe på problemet, som er den røffe behandlingen av brønnene.

REN har gitt oss tilbakemelding om at pappen er vanskelig og få tømt grunnet at vi i borettslaget kaster altfor stor papp. Så vi vil be alle om å sørge for at all papp som er større en åpningen på beholderen, ikke brettes, men rives i biter som ikke er større en åpningen på beholderen.

Vi vil denne uken få eksterne firmaer til å tømme papp beholderne, og vil sørge for at dette blir gjort regelmessig framover til situasjonen med REN er løst.

Det er mulig å kaste papp i beholderne fremdeles, men denne må rives i biter som ikke er større en åpningen.
Stein

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 12. Apr 2024

Hei.

Kan de som eier disse steinene som er plassert under tørkestativet i Aud Schønemanns vei vær så snill å fjerne dem så snart som mulig, da de er til ulempe for beboerne i området. Takk for forståelsen.

Dette er utenfor Aud Schønemanns vei 5.


Er dem ikke fjernet innen mandag uke 16 vil de bli fjernet av vaktmesterne.
Farlig avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 2. Apr 2024

Hei alle sammen.

Onsdag den 3 april vil vi få inn beholdere for farlig avfall. Dette gjorde vi i fjor også. Så i perioden 3-8 april kan det leveres farlig avfall hos oss.

Fint om dere kommer i denne perioden og leverer. Vi skal minne dere på datoene.

Disse står på tomten hos vaktmesterne i Solefallsveien. Her kan du komme å levere det du har av avfall som går inn under " Farlig avfall" og "småelektrisk"

Innlevering av avfall kan gjøres i tidsrommet 0700-1500 hverdager .
Farlig Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 6. Mar 2024

Hei alle sammen.

Onsdag den 3 april vil vi få inn beholdere for farlig avfall. Dette gjorde vi i fjor også. Så i perioden 3-8 april kan det leveres farlig avfall hos oss.

Fint om dere kommer i denne perioden og leverer. Vi skal minne dere på datoene.

Disse står på tomten hos vaktmesterne i Solefallsveien. Her kan du komme å levere det du har av avfall som går inn under " Farlig avfall" og "småelektrisk"

Innlevering av avfall kan gjøres i tidsrommet 0700-1500 hverdager .
Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 20. Feb 2024

Hei.

Glass beholderen på avfalls stasjonen ved Aud Schønemanns vei 11 er full. Det er bestilt tømming av denne som vi håper blir gjort iløpet av uken.

Vennligst ikke sett avfall utenfor. Vent med å levere her til den er blitt tømt.