Generalforsamling 2024

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 21. Mai 2024

Hei alle sammen.

Generalforsamlingen for 2024 må dessverre utsettes grunnet manglende godkjenning fra revisors side.

Vi blir dermed nødt til å utsette generalforsamlingen til Tirsdag 18 Juni kl 1800 i Hasle Kirke.

Vennlig hilsen

Styret v/ driftsleder.
Avfallsbrønn Solefallsveien

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 13. Jun 2023

Dessverre så har vi blitt nødt til å stenge avfallsbrønnene i solefallsveien. Dette fordi Renovasjonsetaten ikke har godkjent gjerde rundt dem. Så inntill dette er i orden så blir brønnene holdt avstengt.

Det blir satt ut beholdere som blir plassert inntill gjerde slik det var under byggingen av Demenshjemmet.