Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 6. Des 2023

Hei.

Vil igjen minne om at avfalls sekker som isekk og annet avfall skal ikke plasseres nærmere husvegg en 5 meter. Dette pga brannfare.
Brannvern

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 28. Nov 2023

Hei.

Nå nærmer det seg Desember igjen. Desember er dessverre en måned som også stikker seg dårlig ut iforhold til branner.

Vi vil derfor at alle gjennomfører hms kontroll skjema som vi har laget. Fint om alle kan sende inn dette innen 8. desember i år.

Det aller viktigste du gjør er å sjekke om røykdetektoren fungerer. Test denne og fungerer den ikke så gi beskjed til oss.

Som regel så er det bare batteriet som er gåent. Kom da å hent nye batterier hos oss.

https://www.lilletoyen.no/next/p/71194/egenkontroll-brannvern


Vennlig hilsen

Marius Ilstad

Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 27. Nov 2023

Hei alle sammen.

Vil igjen minne om at søppel skal ned i beholderen. Er det fullt går dere til neste beholder og sjekker der.

Og husk at all papp skal rives opp for å få plass til all pappen som skal i beholderen.

Ser det er en god del barn som går med søppel, og det er veldig bra. Men lær barna også at pappen må rives opp i småbiter for at det skal bli plass til all pappen som leveres.

Og det skal ikke noe farlig avfall i eller utenfor beholderne. Farlig avfall skal leveres på gjenbruksstasjonen.
Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 17. Nov 2023

Hei alle sammen.

Vil igjen minne om at søppel skal ned i selve beholderne vi har her på lilletøyen. Det skal ikke plasseres på utsiden. Er det fullt i beholderne så prøv gjerne å dytte dette nedover, eller gå til neste beholder.

På lilletøyen har vi 6 slike beholdere, så det er mange å velge om. Og det er ikke så langt til neste på din vei til barnehage eller jobb.

Søppel som blir liggende utenfor blir tatt av rotter og fugler, og dette fører igjen til at det blir flere rotter i område. Og at søppel blir spredt rundt omkring i område.

Vil også minne om at det er kun husholdningsavfall som skal i beholderne. Ikke malingsspann og slikt som noen her har satt fra seg. Dette må levers på gjennvinningsanlegg.
Graving Øysteins plass

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 17. Nov 2023

Hei.

Som flere sikkert har fått med seg så graves det på Øysteins plass i disse dager.

Dette er et kloakk rør som har sunket, som da gjør at det blir stående kloakk i røret. Dette gjør at det fort tetter seg.

Så her ble vi nødt til å grave opp for å rette opp røret igjen.

I samme omgang så gjør vi noen lette dreneringsoppgaver på plassen også. Slik at vi forhåpentligvis kan unngå at det samler seg så mye vann i østlige delen av grusplassen ved vårsmelting.

Denne jobben er estimert til ca 250 000kr.

 
Hageavfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 9. Nov 2023

Hei alle sammen.


Vil minne om at vi vaktmestere samler inn hageavfall som dere vil bli kvitt. Men for at vi skal gjøre det så må det samles sammen og puttes i plastsekker. Det skal ikke bare samles sammen i en haug og forvente at vi kommer å henter dette.

Plastsekkene skal plasseres ut ved avfalls stasjonene eller andre samlingspunkt slik at de lett kan hentes.

Og det skal kun hageavfall i disse sekkene. Ingen potter eller annet emballasje produkt i sekkene.

Og det er veldig fint at dere hjelper oss med å holde områdene rene og pene. Det er også viktig å holde alle lyskasser foran vinduer frie for løv, da dette hindrer drenering av overflatevann.

Men putt det gjerne i plastsekker, legges det i hauger rett utenfor, så vil det havne i lyskassene ved neste vindpust.
Parkering

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 9. Nov 2023

Hei alle sammen.


Vil minne om at det er et generelt parkerings forbud på borettslagets område, bortsett fra på anviste plasser.

Det er kun tillatt med synlig av og pålessing. Dette gjelder også håndverkere som skal gjøre arbeid hjemme hos dere.

Det henvises da til parkering i gaten. 

Vi ber om at alle beboere respekterer dette.
Rasfare

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 31. Okt 2023

Hei.

Nå har vi fått vårt første snøfall for denne sesongen. Så da kan vi si at snøsesongen er åpnet for i år.

Med snøen som detter ned så kommer det også muligheter for ras fra takene våres.

Vi ber alle om å være oppmerksomme på at det kan rase ned snø og is fra takene over alt i borettslaget. Så tenk på dette når dere setter fra dere sykler, barnevogner og andre ting som kan ta skade av snø/is ras.

Vi kommer gjennom hele sesongen til å kontrollere tak for is/snø ras, men vi klarer ikke å få kontrollert alt av tak hele tiden.

Der vi ser at det danner seg snø/is, vil vi sette opp sperringer og skilt med fare for ras. Og sette igang tiltak med å få dette fjernet.

Noen av disse tiltakene kan være fysisk fjerning, eller avvente smeltingen.

Vi vil be alle om å hjelpe oss med å kontrollere takene, samt være oppmerksomme når dere oppholder dere rundt husene.

Gi oss beskjed om dere ser steder på takene som det samler seg opp mye is/snø.
Lading elbil

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 26. Okt 2023

Heisann.


Vil minne om at lading av elbiler ikke er tillatt ved bruk av vanlig stikkontakt eller ved skjøteledning i borettslaget.

All lading av elbiler skal skje via godkjente elbil ladere.

Dette pga brannfare.
Parkering Grusplassen

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 26. Okt 2023

Hei alle sammen.

Nå er gravingen i Ansgar Sørlies vei ferdigstillt. 

Så vi fjerner tillatelsen til å parkere på grusplassen.

Fra og med fredag 27/10-23 kl 0700 er det ikke tillatt å parkere på grusplassen lengre.

Vi vil starte med å fjerne biler fra kl 0700 fredag 27.


Marius Ilstad
Uteområder

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 25. Okt 2023

Hei alle sammen.

Nå kommer snart vinteren for fullt her på Tøyen.

I den forbindelse så ønsker vi at alle tar en runde rundt sine egne uteområder og rydder inn ting og utstyr som ikke tåler å stå ute, eller som kan vise seg å stå i veien når det kommer snø.

Husk at det må være plass til snø og snømåking.

Vi oppfordrer alle til å ikke plassere ting og utstyr ute på fellesområder eller i inngangspartier som er felles. Dette kan skape uheldige situasjoner og det kan skape trøbbel når snøen kommer.

Vi ønsker ikke at det plasseres utstyr, ved, sykler eller annet i områder som er avsatt til innganger, eller til annet felles område. Husk å ta hensyn til naboen. Det kan plutselig bli trangt når det i tillegg kommer snø som må lagres.
Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 28. Sep 2023

Hei.

Vil igjen minne om at det ikke skal noe annet avfall i de containerne som står på området vårt en hva de er ment for.

Den store containeren på grusplasse skal det kun hageavfall i. Og ikke store stokker. Det skal heller ikke noe plastsekker eller annet opp i denne.

Den lille som står ved inngangen til basketbanen skal det kun grus og stein oppe i. Det skal ikke noe jord eller greiner oppe i denne.


Hver gang det puttes noe annet opp i disse containerene så koster dette oss 3000kr ekstra i gebyrer for hver gjenstand som er feil. Så dette må vi for all del unngå, da vi alle betaler for dette.

Parkering Grusplassen

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 28. Sep 2023

Hei.

Vi har åpnet opp for parkering på grusplassen igjen. Dette pga gravearbeid i ansgar Sørlies Vei.

Det er beregnet at dette arbeidet vil ta ca 14 dager.

Vær vennlig å la sperringer få være i fred.

Det vil bli meldt med 24 timers frist for stenging grusplassen igjen. Biler som står igjen da, vil bli tauet bort for eiers regning.


Vennlig hilsen

Marius Ilstad
Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 26. Sep 2023

Hei.

Vi ønsker ikke at avfalls sekker som skal bli stående en stund, plasseres på gressområder.

Plasseres disse sekkene på gresset så vil dette føre til at gresset dør her, og i noen tilfeller kommer ikke gresset tilbake.

Plasser disse sekkene på asfalt eller grus.

Husk også at de ikke skal plasseres nærmere enn 4 meter fra husvegg pga brannfare.


Hilsen

Marius Ilstad
Arbeid Ansgar Sørlies Vei

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 25. Sep 2023

Det skal igjen graves i Ansgar Sørlies vei. Hovedsaklig skal det graves på fortauet.


Se vedlegg

Parkering Grusplassen

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 29. Aug 2023

Hei alle sammen.

Da er gatene åpnet igjen for parkering.

Dermed er det fra og med idag ikke lov til å parkere på grusbanen.

Vi vil starte med å taue biler på onsdag 30/08 kl 0700.

Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 24. Aug 2023

Hei

Vil minne om at vi samler inn farlig avfall hos oss ved vaktmester brakka.

Kom og lever det du har stående i bodene av farlig avfall.

Får du ikke vært innom hos mellom 07-15 så ta kontakt med oss, så kan vi avtale at det legges ut og vi henter det.

Har dere stående slikt avfall i oppganger eller andre steder som ingen vet hvem eier. Så kom med det til oss. Slike ting skal ikke stå i felles oppganger eller kjellere.

Siste leveringsdag er mandag 28.08.23
Sykler

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 24. Aug 2023

Hei alle sammen.

Nå har vi gått en runde med lapper på sykler som ser henslengt ut.

Dere har frist til 3/9 før vi går en runde med avbiter og samler inn de syklene som lappene ikke er tatt av på. Dette gjelder også sykkellåser, sparkesykler og barnetriller/vogner.

Så nå er det lurt å ta en titt på sykkelene sine.

Oppdatering Asfalt

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 23. Aug 2023

Hei.

Nå er asfalten lagt i gatene og på fortauet. Men de er enda ikke helt ferdig. Det skal også resettes noen fartsdumper.

Akkurat når dette blir vet vi ikke, men det er sagt at det skal bli gjort de nærmeste dagene.

Men inntill dette er gjort så er det fremdeles parkeringsforbud i gatene. Parkeringen på fotball plassen vil bli opprettholdt til skiltene for parkeringsforbud er fjernet.

Farlig Avfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 21. Aug 2023

Hei alle sammen.

Nå har vi fått inn beholdere for både farlig avfall og småelektrisk.

Disse står på tomten hos vaktmesterne i Solefallsveien. Her kan du komme å levere det du har av avfall som går inn under " Farlig avfall" og "småelektrisk"

Innlevering av avfall kan gjøres i tidsrommet 0700-1500 hverdager fram til og med mandag 28 august.

Hekker/busker

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 10. Aug 2023

Hei.

Nå er tiden for at frukt faller ned fra frukt trærene som vi har i borettslaget.

Vi vil innstendig be om at nedfalls frukt fjernes hver dag. Ellers vil dette tiltrekke seg mye rotter i områdene.

Klarer du ikke å høste all frukten så be om hjelp fra naboene til å bli kvitt frukten. :)
Asfaltering

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 10. Aug 2023

Hei alle sammen.

Håper de fleste har hatt en fin sommer.

Vi ser at dette med asfaltering av Tore Hunds vei og Ansgar Sørlies vei tar litt lengre tid en beregnet, pga været.

Og vi har valgt og åpne opp fotball banen for parkering.

Dette gjelder kun for de som til vanlig parkerer i disse to gatene, og ikke de som har tilgang til egen parkering.

Denne ordningen vil i første omgang gjelde fra og med idag til og med søndag 20 august. Mandag 21 august vil alle biler som står igjen på plassen bli tauet bort.

Vær vennlig og parker slik at det blir plass til flest mulig biler, og innenfor sperrebåndene.
Hageavfall

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 24. Jul 2023

Hei alle sammen.


Vil minne om at hageavfall skal legges ut på avtalte plasser o borettslaget, eller legges i hageavfall containeren.

Det skal ikke noe hageaavfall i grus containeren, som er den lille som står ved Tore Hundsvei 25.


Vennlig hilsen

Marius Ilstad
Parkering

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 21. Jul 2023

Hei alle sammen,.

Vi har i det siste sett litt forskjellige parkeringer i borettslaget.

Vil minne om at det ikke er tillatt til å parkere andre steder en på oppmerkede plasser i borettslaget. Kun for av og pålessing som er synlig.

Fint om alle kan respektere dette, så blir det hyggeligere for oss alle.


God helg.


Hilsen


Marius Ilstad

Asfaltering

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 21. Jul 2023

Hei alle sammen.


Vi har fått beskjed om at asfalteringen av Tore Hunds Vei og Ansgars Sørlies vei skal starte på mandag 24 juli.

De skal starte i krysset Haralds Vei og Tore Hundsvei, og går opp mot Solefallsveien. Her skal de resette kantstein og legge ny asfalt på vei og fortau. 

Vi anbefaler å passe på bilene selv om man har parkert på egen parkering. Husk at man har plikt til å se til bilen sin en gang i døgnet i oslo kommune.

Husk også at det ikke er tillatt og parkere utenom oppmålte plasser i borettslaget.

God Helg :)


Hilsen

Marius Ilstad
Melkebutikken

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 4. Jul 2023

Hei.

Vil bare informere om at melkebutikken er åpnet opp for utleie i juli og august. Arbeidene som var planlagt er blitt forsinket. Foreløpig så er det åpent fram til og med 27 august.

Asfaltering Tore Hunds Vei

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 27. Jun 2023

Hei alle sammen.

Iløpet av felles ferien vil oslo kommune asfaltere både veien og fortauene langs med Tore Hunds Vei. Akkurat når det vil skje har vi ikke fått beskjed om enda. Men i den forbindelse så må alle hekker som stikker ut over asfaltkant beskjæres.

Disse hekkene skal som vanlig beskjæres loddrett opp fra asfaltkant.

Jeg vil anbefale alle som har hekk å utføre denne jobben selv. Hvis nå kommunen kommer å utfører denne jobben, vil dette bli gjort med veldig grov kantklipper som de bruker langs veien. Og hekkene vil da ikke se pene ut i etterkant.

Vil også anbefale dere som har parkering langs gaten her, om og være påpasselig med bilen. Det vil komme opp korte varsler om fjerning av biler når det skal asfalteres, og fjernes ikke bilene så blir de tauet inn. Så skal dere bort så pass på og gjør avtaler med naboer eller andre om pass av bilene som står i gaten. Så slipper dere ubehagelige overraskelser når dere kommer hjem.
Sykkel/ Sykkelparkering

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 26. Jun 2023

Hei alle sammen.

Vi ser det samler seg opp litt sykler på sykkelparkeringene rundt omkring hos oss. Og ser at en del av disse syklene ser ut som om de har stått her en stund.

Vi vil ta en runde som vi har gjort tidligere, og merket alle sykler med lapper som må fjernes av dere hvis sykkelen er i bruk. Men vi vil ikke gjøre dette før etter fellesferien, men oppfordrer allerede nå til å ta en titt på ditt nærmeste sykkelstativ for å se om du har en gjenglemt sykkel der. 

Veggplanter

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 23. Jun 2023

Hei alle sammen.

Vil minne om at klatreplanter skal beskjæres i underkant av vinduer til 2 etg. Det vil si at disse ikke skal få lov til å vokse seg høyere. 

Grunnen til dette er at disse plantene tar med seg fuktighet inn i konstruksjonen som igjen fører til skader på bygninger. Det samme gjelder rundt vinduer. Her må det også beskjæres så plantene ikke klatrer inn under beslag og trevirke.

Skjer dette så blir det veldig fort skader på bygningen som igjen fellesskapet må betale for dessverre.

God helg til alle sammen når den tid kommer.
Trampoliner

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 14. Jun 2023

Hei.

Vil bare informere om at styret ser på en ny løsning på trampolinene vedrørende støyplager fra disse.

Alternativet vi ser på foreløpig er å skifte ut selve hoppe underlaget, til noe som støyer mye mindre.

Vi vil komme tilbake til dere når vi har fått en avklaring på hva som bør gjøres.
Hekker/busker

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 13. Jun 2023

Hei.

Vi ser at det vokser en god del rundt omkring på området vårt. Og ser at dette kan bli et problem og er et problem flere steder med hensyn til sikkerheten for barna våres. 

Hekker som vokser utover på fortau og gangbaner gjør at barna våres blir tvunget til å gå ut i kjørebaner. Og dette gjør det litt farlig for alle myke trafikanter i borettslaget vårt.

Vi ønsker at alle som har hekker/busker som vender mot et fortau, kjørebane, parkeringsplasser, tar en titt på andre siden av hekken og vurderer om denne er klippet langt nok inn.

Vi ønsker at alle hekker og busker klippes i kant med asfaltkant eller gjerde som er satt opp. Slik at ingen busker stikker utover fortau og veier. Det vil si at hekk eller busk stopper i rett linje for asfaltkant på bakken.

Minner også om at hekker og busker skal være maks 175cm høye.

Vi vil gjerne at dere utfører denne klippingen selv, da vi har en god del andre oppgaver å utføre. Og samtidig så får dere kontroll på hvordan buskene og hekkene klippes.

Vi setter en frist til utførelse til innen søndag 25.06.
Avfallsbrønn Solefallsveien

Postet av Driftsleder Lille Tøyen Hageby den 13. Jun 2023

Dessverre så har vi blitt nødt til å stenge avfallsbrønnene i solefallsveien. Dette fordi Renovasjonsetaten ikke har godkjent gjerde rundt dem. Så inntill dette er i orden så blir brønnene holdt avstengt.

Det blir satt ut beholdere som blir plassert inntill gjerde slik det var under byggingen av Demenshjemmet.