Egenkontroll brannvern

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Apr 2023

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i egen bolig. Denne sjekklisten skal alle beboere fylle ut. Dette gir styret i boligselskapet dokumentasjon på at beboerne er klar over sitt ansvar og at kontroller er utført (ref Forskrift om brannforebygging §2-4).

Gå til sjekklisten her.4 Kommentarer