Nyhetsbrev desember 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Des 2021

Styret avholdt styremøte torsdag 16. desember 2021. Blant temaene som ble behandlet var blant annet;


Hold av datoen - generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 avholdes på Hasle skole onsdag 18 mai fra kl 17.30 til 21.00.


Kontroll av bolignummer

Det viser seg at Kartverkets oversikt over bolignumre ikke stemmer overens med enhetene på Lille Tøyen. Det er også flere avvik i styrets oversikt. Det er derfor besluttet at styret skal ta en full gjennomgang av de enkelte byggene, og notere riktige bolignumre.


Styrets medlemmer og vaktmestere kommer i januar og februar 2022 til å gå fra dør til dør for å sikre at oversikten og Kartverkets informasjon er korrekt og oppdatert. Vi vil sjekke opp navn på boligeier, bolignummer, samt etasje og om man bor til høyre eller venstre i oppgangen.


Ladeklar/Elaway elbillading

Til orientering: Ladeklar har byttet navn til Elaway. Styret har den siste måneden vært i kontakt med Elaway vedrørende fremdriftsplan som presenteres for beboerne så snart som mulig.


Ordensregler

Vi er heldige som bor i et så flott nabolag, med så mange gode naboer.


Vi minner om at det kan være greit å ta en kikk på ordensreglene (https://www.lilletoyen.no/?PageID=9&ItemID=87) med jevne mellomrom. Husk at gode naboer utviser hensyn. Skal vi ha fest, er det greit å melde fra til nærmeste naboer i forkant. Snakk med hverandre og ta opp problemer på en vennlig måte, så ordner det meste seg.


Månedens kommentar fra vaktmester

  • Glanset gavepapir skal i restavfallet. Husk at glanset gavepapir ikke skal brennes.
  • Juletrærne skal legges på plenen ved Kolonialen og der blir de hentet av kommunen.
  • Dersom papir-nedkastet er fullt, er det viktig at dere tar med papiret hjem. Større pappesker må rives opp og tråkkes flate, så de ikke tar så mye plass.
  • Vannrenner som ligger på bakken må ikke graves ned under bakken. De tettes og mister funksjonen.
  • Hageavfall tas ikke imot av vaktmester nå på vinteren. Ny container kommer til våren.


Styret ønsker alle beboere en riktig god jul!
18-203 Forhåndsavklaring forkjøp Tore Hunds vei 6

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 8. Nov 2021

Visning: Søndag 14.11.2021 12:00 - 13:00 og mandag 15.11.2021 17:00 - 18:00


Frist for å melde forkjøp: 20. november 2021 kl 12.00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen

mobil. 48 99 20 03, eller e-mail: stein.christian.dykesteen@aktiv.no
Nyhetsbrev 15. oktober 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Okt 2021

Styret avholdt styremøte onsdag 13. oktober 2021. Blant temaene som ble behandlet var blant annet


Fokus på brannvern og riktig fyring

Nå kommer kulda og det er grunn til å minne om at det er mange gode grunner til å fyre riktig. Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår inntil dobbelt så mye varme. Riktig fyring er også mer miljøvennlig og mindre forurensende. Ved å kun benytte tørre vedkubber og opptenningsbriketter reduseres sot- og partikkelutslippene.


Men den aller viktigste grunnen til at riktig fyring er at det reduserer faren for sot- og pipebrann. Det har funnet sted én pipebrann på Lille Tøyen i oktober. Ingen ble skadet, men forhåpentligvis slipper vi å oppleve flere.Månedens kommentar fra vaktmester

Vaktmesterne har nylig tatt en runde innom alle postkassene på Lille Tøyen og levert en pamflett med en kort oversikt over borettslagets ordensregler. Komplett oversikt over ordensreglene er også tilgjengelig på borettslagets nettsider.


Vaktmesterne oppfordrer alle til å sette seg inn i ordensreglene, og til å være særlig oppmerksomme på at det kun er løv, gress, kvister og blader som regnes som hageavfall. I papiravfallet skal det kun gå papp og papir. Store pappesker må alltid rives opp i mindre biter, hvis ikke setter de seg fast i sjakten. 

 

Utendørs belysning

Det jobbes med å få på plass mer og bedre belysning av uteområdene på kveldstid. Det skal føles trygt for barn å leke ute på ettermiddagen, og for turgåere å gå tur på kvelden. Det er også ønskelig å opplyse visse områder som er særlig utsatt for sykkeltyverier og lignende på nattestid. Det jobbes med å finne gode løsninger som ikke vil være til bry for beboerne som holder seg innendørs.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2021

Det skal velges ny revisor. I henhold til borettslagets vedtekter skal revisor velges av generalforsamling, og det blir derfor avholdt ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2021 kl. 12.00 i Melkebutikken. Nærmere informasjon går ut til beboere per e-post. 

 

Julegrantenning

Første søndag i advent 28. november 2021 inviterer styret til julegrantenning på Kaare Røddes plass.


I år ser det ut til at vi kan servere gløgg og pepperkaker, og at alle som ønsker kan få gå rundt juletreet. Korpset spiller og lysene på juletreet tennes på Kaare Røddes plass kl. 17.


Huk av i kalenderen!
18-239 Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 15

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 7. Okt 2021

Visning: Søndag 10.10.2021 kl 14:00 - 15:00. Mandag 11.10.2021 kl 17:00 - 18:00


Frist for å melde forkjøp: 21.10.2021


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf., 22 87 11 95

Nyhetsbrev september 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Okt 2021

Fagpersoner innen brannvern skal i nærmeste fremtid gå gjennom ulike løsninger i borettslaget og komme med forslag til utstyr som den enkelte beboer kan skaffe seg.


Nyhetsbrev november 2021


Månedens kommentar fra vaktmester

Siste runde med utlevering av brannslukningsapparater vil skje i neste uke (uke 40).

Jord og steiner etc som er satt ut vil ikke bli hentet/fjernet av vaktmester. Det må beboer fjerne selv.


Drenering rundt grusbanen

Styres av vaktmesterne. Skal være befaring med vaktmestrene, grunnentreprenøren og arborist sørger for at trærne bevares.


Brannvern

Fagpersoner innen brannvern skal i nærmeste fremtid gå gjennom ulike løsninger i borettslaget og komme med forslag til utstyr som den enkelte beboer kan skaffe seg.


BYM har varslet at de kommer på befaring i ASV for å se på framkommelighet for stigebil.


Vi har vil sannsynligvis få pålegg om å klippe hekkene i ASV av hensyn til fremkommelighet. Dersom beboere ikke har klippet hekken selv, kan den nå bli klipt uten varsel.


Fyre i peisen?

Viktig informasjon som alle bør lese.


Ladeklar

Styret er i diskusjoner med leverandør om forsinkelser og forsøker å løse saken. Vi krever en konkret fremdriftsplan fra Ladeklar i løpet av kort tid.


Oppbevaringstelt

Nå går mot høst og vi minner om at oppbevaringstelt som settes opp i hagen ikke skal gå over hekken, det vil si 175 cm.


Informasjon til nye beboere - ny folder

Styret har utarbeidet en folder som skal tildeles alle nye beboere med generell informasjon.

Informasjonen er kjent for de fleste beboerne våre. Alle får denne i postkassen i uke 40.


Ny lås på melkebutikken

Vi har anskaffet elektronisk lås i melkebutikken. Man får tildelt en tidsbegrenset kode på telefonen og åpner låsen med telefonen.


Hjertestartere

Vi har kjøpt inn to hjertestarter. En i brakka og en i melkebutikken. Disse er ikke leketøy og vi håper de aldri må brukes, men de som var på gratis kurs under sommerfesten må selvfølgelig ikke nøle om det trengs.


Vaktmestervikaren

Patrik Alm forsetter som vaktmestervikar og hjelper Jan med alle oppgavene vi har i borettslaget.


Mvh.

Styret
Nye brannslukkingsapparat i uke 39

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 24. Sep 2021

Vaktmestere skifter ut dine brannslukkingsapparat dersom du setter de utenfor døren din før uke 39 starter.


Fortvil ikke. Dersom du ikke har mulighet til å gjøre dette innen fristen - før mandag 27.09.21 kl. 09:00, kan du fortsatt bringe dine gamle apparat til vaktmesterbrakka og hente nye selv. Avtal med vaktmester.lilletoyen@gmail.com.
18-266 Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 29

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Sep 2021

Visning: Søndag  26.09.2021 kl. 15:30 - 16:30 og Mandag 27.09.2021 kl. 18:30 - 19:30


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, mobil. 48 99 20 03, eller e-mail: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-209 Forhåndsavklaring forkjøp Tore Hunds vei 4

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Sep 2021

Visning: Søndag 26.09.2021 14:00 - 15:00 og Mandag 27.09.2021 17:00 - 18:00


Frist for å melde forkjøp: 05.10.2021 kl 12:00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, Tlf. 48 99 20 03

18-16 Forhåndsavklaring av forkjøp: Ansgar Sørlies vei 37

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Aug 2021

Visning: søndag 05.09.21 kl 15.00-16.00 og Mandag 06.09.21 kl 17.00-18.00


Frist for å melde forkjøp: 14.09.21 kl 12.00

 

Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03
Nyhetsbrev August 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Aug 2021


Styret avholdt styremøte torsdag 19. august 2021. Blant temaene som ble behandlet var blant annet


Faste installasjoner i hageparsellene

Styret minner om reglement for hageparseller/fellesareal som ligger tilgjengelig på borettslagets nettsider.


Det er fint at beboerne setter sitt personlige preg på hagene. Hva slags løse møbler, blomster, potter, hagenisser eller annen pynt beboerne vil ha i parsellene, er ikke en sak for styret.


Byantikvaren i Oslo har imidlertid gitt henstilling om at styret må ha bedre kontroll med utforming av hagene. Derfor er det blitt laget generelle regler for hagene som blant annet innebærer at det er forbudt å bygge faste, permanente installasjoner som enten er festet til huset, boden, gjerdet, bakken eller er over 0,5 meter høye eller er så tunge at de ikke kan flyttes med muskelkraft.


Med faste, permanente installasjoner menes benker og bord, utekjøkken, utepeis, utelamper som ikke er festet på huset, skulpturer, tak, markise, pergola, baldakin og lignende.


Husk at all bygging i hagen skal søkes om til styret, og at en eventuell søknad må være godkjent før eventuell byggestart. Dette gjelder blant annet bygging av bod, skillevegg, dekke og hagegulv.


Annonsering av ledige leiligheter

Beboere har etterlyst en bedre ordning for å kunne holde seg oppdatert på ledige leiligheter i borettslaget. Styret jobber med saken, men oppfordrer i mellomtiden beboere til å jevnlig sjekke innom www.lilletoyen.no og til eventuelt å opprette et autosøk på finn.no, for å få beskjed når leiligheter legges ut for salg.


Sommerfesten

Styret vil takke alle beboere som bidro til at årets gjennomføring av Barnas dag, selv med restriksjoner og litt eskalert utgave - ble en stor suksess.


Både store og små fikk glede av brannslukningskurs med ekte brannslukningsapparater, opptredener fra klovn, sykkelløp og kino. Demonstrasjon av hjertestarter i Melkebutikken lærte opp mange av beboerne i hvordan en krise kan avhjelpes dersom uhellet er ute.


Til neste år tar vi sikte på å gjenta suksessen, da også med førstehjelpskurs for store og små i tillegg. Sett av første helgen etter skolestart i kalenderen allerede nå.


Styret ønsker alle beboere en god sensommer.
18-207 Forhåndsavklaring av forkjøp Tore Hunds vei 4

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Aug 2021

Visning er avtalt til 15.08.2021 kl. 16:30


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 24.08.21 kl 12.00


Eiendomsmegler Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03, eller e-mail: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-185 Forhåndsavklaring forkjøp Ansgar Sørlies vei 6

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Jun 2021

Visning etter avtale med megler


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 13.07.21 kl 12.00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03

18-161 Avklaring av forkjøpsrett Tore Hunds vei 11

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 16. Jun 2021

Visning: Tirsdag 22.06.2021, fra Kl. 17:00-18:00


Frist for å melde forkjøpsrett: Onsdag 30.06.2021 kl. 12:00


Kontaktperson / megler: Stein Christian Dykesteen

tlf. 48 99 20 03 / 22 87 11 95 stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-167 Forhåndsavklaring av forkjøp Tore Hunds vei 3

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Jun 2021

Visning: Torsdag 17.06.2021 19:00 - 20:00 - Søndag 20.06.2021 13:30 - 14:30


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag, 29.06.21 kl 12.00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen mobil. 48 99 20 03 -, eller e-mail: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-98 Forhåndsavklaring av forkjøp Ansgar Sørlies vei 70

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Jun 2021

Visning: Søndag 20.06.2021 16:00 - 17:00 og Mandag 21.06.2021 17:00 - 18:00


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 29.06.21 kl 12.00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03 - E-post: scd@aktiv.no

18-319 Forhåndsavklaring av forkjøp Haralds vei 2

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Jun 2021

Visning: Tirsdag 08.06.2021 17:00 - 18:00


Frist for å melde forkjøp: Torsdag 17.06.21 kl 12.00


Eiendomsmegler Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03, eller e-mail: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-169 Forhåndsavklaring forkjøp Tore Hunds vei 3

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Jun 2021

Visning: Søndag 06.06.2021 16:00 - 17:00 og Mandag 07.06.2021 17:00 - 18:00,


Frist for å melde forkjøp: Mandag 14.06.21 kl 12.00


Eiendomsmegler Stein Christian Dykesteen, Telefon: 48 99 20 03 - E-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-223 Forhåndsavklaring forkjøp Aud Schønemans vei 5

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 26. Mai 2021

Visning: Søndag 30.05.21 15:30 - 16:30 og Mandag 31.05.21 17:00 - 18:00,


Frist for å melde forkjøp: Lørdag 05.06.21 kl 12.00


Eiendomsmegler/partner/daglig leder Stein Christian Dykesteen, Tlf. 48 99 20 03 - E-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

18-16 Forhåndsavklaring av forkjøp: Ansgar Sørlies vei 37

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 4. Mai 2021

Visning: Søndag 09.05.2021 15:00 - 16:00 og Tirsdag 11.05.2021 17:00 - 18:00, 


Frist for å melde forkjøp: Onsdag 19.05.21 kl 12.00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03

Fra styret mai 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Mai 2021

Gjør en innsats for færre innbyggere på LilleTøyen.


Liker du rotter?

Innbyggertallet på Lille Tøyen stiger raskt. Dessverre snakker vi verken om mennesker eller koronahunder, men rotter. En viktig årsak er rett og slett søppel som folk finner det for godt å plassere utenfor søppelkassene. Dette er å invitere til rottefest!


Folk er mer hjemme om dagen, bestiller mer på nett og en av konsekvensene er mer søppel. 


Vi tar dette en gang til: Ja, det er frustrerende med fulle søppelnedkast. Nei, løsningen er ikke å sette fra seg søppel ved siden av. Derimot kan du gjerne gå videre til neste søppelnedkast dersom det nærmest deg er fullt. Og ikke fyll papp- og papirnedkastene med store pappesker, men del opp i småbiter. Og har du store ting, er vi så heldige at vi bor ganske nært gjenbruksstasjonen på Haraldrud, som har ganske rause åpningstider. 


Digital generalforsamling 5. mai kl 17.00

Generalforsamlingen i år blir digital på Zoom. Praktisk informasjon og sakspapirer kommer i egen innkalling. Dersom noen trenger opplæring i forkant, ta kontakt med styret, så organiserer vi opplæring søndag 2. mai.


Bålpanner

Bålpanner er kos. Men det er ikke så kos å få røyk inn på soverommet. Ta derfor hensyn til vindretning og slikt, og slukk bålet når du er ferdig. Det finnes også rentbrennende bålpanner som ikke lukter eller lager røyk.

18-243 Forhåndsavklaring forkjøp Aud Schønemanns vei 17

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Apr 2021

Visning: Torsdag 06.05.2021 17:00 - 18:00 og Søndag 09.05.2021 13:30 -14.30


Frist for å melde forkjøp: Lørdag 15.05.21 kl 12.00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03

18-26 Utlysning forkjøpsrett

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 27. Apr 2021

Frist for å melde forkjøp: fredag 14.05.21 kl. 12:00


Visning: Torsdag 06.05. kl 16:00-17:00


Ansvarlig megler: Stein Christian Dykesteen, Tlf: 22 87 11 95, e-post: scd@aktiv.no

18-34 FHV Leil-andel 34 i Ansgar Sørlies vei 51

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 23. Apr 2021

Frist for å melde forkjøp: Lørdag 08.05.2021 kl. 12:00


Visning: Søndag 02.05.2021 15:00 - 16:00 og Mandag 03.05.2021 17:00 - 18:00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen - Jurist / partner / daglig leder,

Telefon: 22 87 11 95 - Epost: scd@aktiv.no

18-101 Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 42

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Apr 2021

Frist for å melde forkjøpsrett: Tirsdag 27.04.2021 kl. 12:00


Visning: Søndag 18.04.2021 14:00 - 15:00 og Mandag 19.04.2021 18:30 -19:30


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen - Jurist / partner / daglig leder

Tlf: 22 87 11 90 - Epost: scd@aktiv.no

18-32 FHV leil 32 i Ansgar Sørlies vei 55

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 5. Mar 2021

Frist for å melde forkjøp: 19.03.2021 12:00


Visning - Søndag 07.03.2021 12:30 -13:30 og Mandag 08.03.2021 17:00 - 18:00

0018 - NTØ-Nabovarsel - oppstart sprengningsarbeider 12-02-2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Feb 2021

Nabovarsel fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Nyhetsbrev januar 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 25. Jan 2021

Vi har fått skøytebane, ny vaktmester, for mye papp og nye bommer.


Takket være en del kreativitet og iherdig dugnadsinnsats, har vi nå fått skøytebane på Lille Tøyen. Banen er for uorganisert aktivitet, først og fremst for barn og unge. Etter en litt intens start, har det nå gått seg til bedre og folk er flinke til å ivareta smittevernregler. Det er fint om voksne på Lille Tøyen hjelper til og tar ansvar for å sørge for at alt går bra. 

For at vi som driver dugnadsinnsatsen med beboerne skal rekke å fysisk få ut slangen og vanne før natten, har styret bestemt at inntil videre vil vi tilstrebe å slukke lyset på banen før 23:00 i denne perioden hvor vi alle trenger fysisk og psykisk aktivitet som er innenfor smittevernsanbefalingene.


Vaktmestervikar

Vaktmester Åge Øvsthus er sykemeldt, og vi har derfor ansatt Patrik Alm som vikar. Han begynner mandag 18. januar, og vil jobbe sammen med vaktmester Jan Holm fremover. 


Pappesker til papirgjenvinning

Vi ser dessverre at vaktmester bruker mye tid på å slå sammen esker og rive opp papp fordi folk kaster hele pappesker som tar opp plass. Da får vaktmestrene mindre tid til andre oppgaver. Med mye netthandel har pappmengden økt, så det er ekstra viktig at alle river opp papp i mindre biter før den kastes i søppelkassen. 


Er det fullt, er det ikke greit å sette fra seg papp eller søppel ved siden av nedkastet. I så fall anbefales heller en gåtur til Kampen gjenbruksstasjon som et godt avbrekk fra hjemmekontoret. Gjenbruksstasjonen på Haraldrud tar også imot alt av husholdningsavfall, og har kveldsåpent alle ukedager. 


Trafikkfarlig varelevering

De siste årene har mengden varelevering til beboere økt, og de siste året har det blitt enda mer. De siste månedene har det vært flere farlige situasjoner med varebiler som kjører uvettig inne på Lille Tøyen, til og med i indre gårdsrom.


Det vil derfor bli montert bommer ved innkjøringene til indre gårdsrom. I første omgang vil ikke bommene bli låst, men det kan bli aktuelt dersom situasjonen ikke blir bedre. Dersom du har behov for å bestille varer, er det derfor fint om du gir beskjed til leverandøren dersom det ikke er mulig å kjøre fram til døren din. Enten må sjåføren gå noen meter fram til døra di, eller så kan du møte sjåføren ved bommen. Vi setter sikkerheten først. Skulle det være noen som er avhengige av å få levert helt til døren, ta kontakt med styret eller vaktmester, så finner vi løsninger.


Båndtvang inne i borettslaget

Vi minner om at det er båndtvang for hunder inne i borettslaget, både for beboere og besøkende. Selv om hunden din er aldri så snill, er det noen som er redde for hunder. 


Infrastruktur for elbillading

Styret har i lengre tid utredet og diskutert hvordan vi best kan etablere infrastruktur for lading av elbiler på borettslagets faste parkeringsplasser. Vi ønsker en løsning som blir like tilgjengelig for alle parkeringsplassene, uten at noen skal trenge å bytte plass. Vi tar nå sikte på å velge leverandør i løpet av vinteren slik at arbeidene kan starte når frosten slipper utover våren en gang.


Selve infrastrukturen vil bli organisert og bygget ut som et felles prosjekt, som finansieres delvis av Oslo kommunes tilskudd til slikt, og delvis ved en økning av leien for P-plasser. Selve ladeenheten vil kobles til og finansieres av hver enkelt beboer som har behov for det. Mer detaljer kommer i senere nyhetsbrev.


Hvor er jeg i køen for parkeringsplass?

Vi får av og til henvendelser fra beboere som lurer på om det er lenge til de får disponere egen parkeringsplass. Kontakter du styret får du selvfølgelig vite hvor du ligger på listen, men vi offentliggjør ikke en komplett liste med beboernes informasjon (personvern). Her er ansiennitet til de neste 10 beboerne som får tilbud om å disponere egen plass når det blir ledig.


9/1/2002

11/1/2003

2/1/2004

3/1/2004

6/1/2004

10/1/2004

12/1/2004

8/1/2005

8/1/2005

12/1/2005


Ta vare på naboene dine! Det blir bra!