NYHETSBREV FØRSTE KVARTAL 2024

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 2. Mar 2024

Solen stiger høyere på himmelen og dagene blir lengre, og et godt vårtegn er at vaktmesterne nå kjører rundt og fjerner grus der snøen har smeltet slik at det blir tryggere å sykle og gå. Så, hold motet oppe alle som er lei av vinteren - vi er i årets første vårmåned, og snart våkner hagene til liv. Her kommer en nyhetsoppdatering fra styret og noen viktige datoer. 


Saker til generalforsamlingen den 29. mai på Hasle skole

Nå kan du melde opp saker til generalforsamlingen.

Endelig frist for å melde saker er: 18. mars. Forslaget sendes til styret.lilletoyen@gmail.com

Mange har etterlyst muligheten til å kunne stemme digitalt på generalforsamling. Bakgrunnen er at det gjør at langt flere delta, også de som ikke kan komme fysisk. Mange borettslag bruker dette med hell og styret tester nå løsninger for dette for å se hvordan det kan fungere. Vi kommer tilbake til hva vi lander på her. 


KJENNER DU NOEN SOM BURDE SITTE I STYRET? 

Valgkomiteen til Lille Tøyen hageby er i gang med vårens innsats, og tar gjerne imot forslag til potensielle styrekandidater som brenner for hagebyens ve og vel, styre og stell. Kjenner du noen med engasjement, pågangsmot og ståpåvilje, send en mail til ruth.astrid.saeter@gmail.com så snart som mulig (eller senest innen 1. april). Det er selvfølgelig helt innafor om du vil foreslå deg selv.


VIKTIG INFORMASJON FRA OBF

OBF gjør oppmerksom på at alle bankene nå avvikler det som kalles eFaktura 1.0, og at det fra og med 01.03.24 kun vil være eFaktura 2.0 som gjelder.

"Bankene har avsluttet den gamle eFaktura-løsningen. Vi anbefaler derfor at du eller annen korrekt betaler går inn i egen nettbank og sørger for at ønskede betalingsløsninger er oppdatert iht nye løsninger. Ta kontakt med din bank for veiledning i egen nettbank. Ved ytterligere spørsmål, eller behov for kopi av siste faktura, kan du ta kontakt med OBF på firmapost@obf.no eller tlf 22 12 23 40."


DRENERING

Som tidligere nevnt i nyhetsbrevet har styret og driftsleder Marius igangsatt et arbeid for å ta tak i drenerings-situasjonen på Lille Tøyen. Vi har hentet inn tilbud på prosjektering av overvann. Det er nå valgt ut 3 stk rådgivende ingeniør-firmaer som har ekspertise innen overvann og drenering. De sier alle at dette er en stor og vanskelig sak, som er nesten umulig å prise riktig. Derfor er prisene estimater, og beregninger på medgått timer. Styret vil gjøre en nærmere vurdering av tilbudene før en beslutning.


DUGNAD PÅ LEKEPLASSENE 27. APRIL KL. 13

Lekeplassene trenger litt kjærlighet og i år inviterer vi alle foreldrene med barn som bruker lekeplassene til et felles løft gjennom dugnad og påfølgende grilling lørdag 27. april. Det blir først noen timer med jobb med maling, raking, etc før vi lager samles på en av lekeplassene for å grille pølser utover kvelden. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta. Dette blir en god anledning for alle som har barn til å bli kjent med andre foreldre og sammen gjøre litt hver som som kommer alle Lille Tøyen-barna til gode. 

Vaktmesterne vil foreta de nødvendige utskiftninger av materialer som trengs byttes og bistå med utstyr. 

Dato: 27. april kl 13 - med påfølgende grilling og dugnadsfest for store og små bidragsytere


SKØYTEBANEN

Skøytebanen har blitt sprøytet nå i februar. Men vi blir stadig ringt opp av kommunens vann- og avløpsavdeling med bekymring over lekkasjer på stikkledning. Så vi er litt forsiktige med spyling, da vann og avløp har ganske god kontroll på når det tappes ut vann fra brannkummen. Driftsleder og styret arbeider med en permanent løsning med kommunen.


PARKERINGSPLASSER

Mange lurer nok på hva som skjer med parkeringsplassene som ble tatt tilbake av kommunen. Vi har ikke fått noe ny info om hva som skjer der, og vi var heller ikke involvert i beslutningen om å omgjøre beboerplasser til bildeling for “Getaraound”. Vi håper likevel at dette kommer mange til gode og vi har tatt kontakt med kommunen for å få til et møte. 


MELKEBUTIKKEN - HAR DU IDEER TIL FORBEDRING ELLER ARRANGEMENTER? 

Melkebutikken har blitt oppdatert med ny brannsikring. Vi vet også at det er utfordringer med støynivået i kjelleren, og ser på støydemping i taket. 

Kjelleren kunne også hatt godt av et løft rent visuelt, og om noen har ideer og forslag til hvordan kjelleren kan bli hyggeligere og mer egnet for dette så ta gjerne kontakt med styret. Vi minner også om at det er gratis å leie Melkebutikken til felles arrangementer til gode for beboere og åpne arrangementer med et ideelt formål.


KARTLEGGING OG SPØRREUNDERSØKELSE OM HVER ANDEL

Det siste året har Toto arkitekter gjennomført en gjennomgang av alle andelene i borettslaget med tanke på å sikre at borettslaget har oversikt over alle byggetekniske aspekter. I den forbindelse vil vi sende ut en spørreundersøkelse som en form for egenmelding for å sikre at informasjonen vi har samlet via plan og bygg er oppdatert. Spørreundersøkelsen kommer i løpet av de nærmeste ukene. 


Viktige datoer:

18. mars: Frist for å melde opp saker til generalforsamling

27. april  Dugnad for småbarnsforeldre på lekeplassene kl 13 med påfølgende grilling og dugnadsfest

29. mai:  Generalforsamling på Hasle Skole kl. 18. 
Nyhetsbrev Januar 2024

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Jan 2024

Godt Nyttår!

Styret i borettslaget ønsker alle et riktig godt nytt år.

Det er en skikkelig gammeldags vinter med masse snø og lange kuldeperioder utenfor.
Eksotisk vil noen kalle det mens andre sukker oppgitt mens de spar frem barnevogner og fyrer med ved.

Vi håper alle hjelper til med å måke trapper og fjerne snø og is rundt ytterdører så de enkelt kan lukkes så ikke snøen driver inn i oppganger. Vaktmester gjør grovarbeidet, men han er usikker på hva som står rundt trappene (sykler, barnevogner) - derfor blir det ikke måket mer enn slik det er nå.

Mørke kvelder er hjemmekos, men pass på så dere ikke går glipp av nordlys og stjerneskudd fra kirkebakken. Det er nydelige forhold for aking i Tøyenparken! 


Vi kommer her med sammendrag av noen aktive prosjekter det arbeides med.


Åpent Bakeri

Kommunen ber om omprioritering av Åpent Bakeris søknad om uteservering på kveldstid, og har bedt om at uteserveringen stenger kl. 17.00. De ønsker at antallet gjester reduseres til maks 50 pers. Styret har informert kommunen om planer for å ivareta naboene med tanke på støy dersom det blir uteservering på kveldstid. 

I samarbeid med Åpent Bakeri er det sendt et forslag til kommunen på uteservering til kl. 20:00 søndag til torsdag og til kl. 21:00 fredag og lørdag samt sitteplasser til maks 60 personer. Dette er til behandling, vi kommer med informasjon så snart vi har det.


Langsiktig plan for drenering 

Husene på Lille Tøyen er i hovedsak ikke drenert (med noen unntak), og mange er bekymret for økte regnmengder og fuktskader i fremtiden. Styret deler denne bekymringen, og har vedtatt å lage en langsiktig plan for drenering. Vi er i ferd med å innhente tilbud på teknisk kartlegging av hele området. Vi er forberedt på at en dreneringsplan vil koste enormt mye da det for en del år siden ble beregnet til å koste minst 100 millioner. Ullevål Hageby har til sammenligning en 100-årsplan, så drenering av husene vil skje veldig gradvis. Det vil være nødvendig med en langsiktig plan med spredning av kostnadene over mange år. Vi kommer ikke utenom å ta grep om dreneringen, men vi skal gjøre det så skånsomt som mulig og over tid med tanke på kostnad.

Styret har etterspurt OBF om en vurdering av utbygging av kjellere uten drenering og driftsleder kommer med opplysninger når disse foreligger.


Har dere lyskasser under vinduer laget av tette betongkasser?

Om dere har utbygd kjeller og har laget lyskasser i betong anbefaler vi dere å kontakte driftsleder for en befaring og evt. drenering av disse slik at ikke overvann kommer inn i kjelleren.


Økonomien i borettslaget 

Som alle andre merker også styret at priser, rentekostnader og kommunale avgifter øker. Vi må derfor forberede dere på at det blir nødvendig med en økning av felleskostnadene for 2024. Styret jobber i disse dager med budsjettet for neste år hvor vi går kritisk gjennom alle variable utgifter. Takket være inntekter for utleie av tjenester og næringsvirksomhet kommer vi ganske godt ut av disse økte kostnadene. 


Skøytebanen 

Det har kommet mange forespørsler om hvorfor det fortsatt ikke er is på grusbanen.

Vi har nært samarbeid med vaktmester/driftsleder i saken. Utstyret som ble brukt for vanning ble fjernet av vannverket, men dette er nesten komplett blitt levert tilbake til borettslaget.

Utfordringen vi har nå er at kommunen nekter oss vann ettersom det mangler en tilbakeslagsventil. Vi har sendt forespørsler om dette til park og idrett i kommunene, bydel Grünerløkka og snakket med de nærmeste brannvesen om de kan vanne for oss uten hell.

Vi jobber på for å få is i hele vinter så lenge det er lengre perioder med frost!!


TV og internett (fiber)

Vi er i forhandlinger om ny avtale med Vikenfiber (Altibox). Behovet nå er noe endret sammenlignet med når avtalen var inngått. Vi har data på hvor mange som har oppgradert, samt sagt fra seg TV-pakken. 

Det sendes ut et enkelt spørreskjema i januar til alle beboere som kanskje kan gi oss et enda bedre bilde av hva dere ønsker for fremtiden.


Brannsikkerhet

Vi gir også en liten påminnelse om brannsikkerhet nå som de fleste tenner flere lys og fyrer mer i peis og ovn. Vær nøye på å sjekke at brannvarslerne fungerer, og ta kontakt med vaktmesterne om dere mangler seriekoblede brannvarslere til oppgangen. 

Husk å snu brannslukningsapparater og skift batterier i røykvarslere. 


Avtale med elektriker for alle i borettslaget

Vi er i disse dager i sluttforhandlinger vedrørende en rammeavtale for tjenester og materiell.
Vi har fått supre priser og det kan være fint å ha noe å sammenligne med dersom man trenger elektriker.

Snakk med vaktmester eller driftsleder om avtalens innhold og priser.


Nytt fra vaktmesterne

Her er noe av det driftsleder Marius og vaktmesterne Jan og Patrik har gjort i det siste. 

Med lift er det blitt fikset på løse takstein, pipehatter og beslag samt rengjøring av takrenner. Gamle greiner fra borettslagets trær er fjernet.

Det er kjørt kamera i flere avløpsrør for prioritering av framtidige strømper.

Utenfor Haralds mot grusbanen er et søkk i avløpsrøret gravd opp og rette, det er samtidig laget et nødvendig dreneringsbasseng for hele plassen da dette er et problemområde ved snøsmelting og mye overvann.

Lekeplasser: Det er behov for å skifte ut stokkene til begge sandkassene, samt to husker må skiftes ut. Det bør i tillegg renses opp og ny støtsanden på alle tre plassene.

Det er spylt tette kummer og rør på flere steder i borettslaget.

Melkebutikken har blitt oppgradert med bedre brannsikring og brannvarslingssystem mot tilstøtende naboer, og dette er nesten klart. Oppmerksomme naboer har kanskje også sett at Melkebutikken har fått ny dør som kommer til å bli malt til våren.


Hilsen
Styret LTH
Nyhetsbrev september/oktober 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 10. Okt 2023

Det er åpen halvtime i dag 10. Oktober kl. 17:15 til 17:45 i Melkebutikken, og neste er 14. november. 

Gode folk. En lang og regnfull sommer er over, og høsten er her for fullt. Om du trenger tips til hvordan det kan være lurt å lukke ned hagen har Oslo Kommune en artikkel med gode råd:  Lukker du hagen før vinteren? - Oslo kommune - Aktuelt

Klipping av hekker er lurt når løvet faller av. Hekken kan trimmes skikkelig på alle sider slik at fortau og hage blir større og dermed mer plass til mennesker og snø. Nedfallsfrukt samles i grønne matavfallsposer og kastes for å unngå rotter. Bytt pærer i utebelysning dersom disse ikke fungerer slik at det blir trivelig å komme hjem for alle! Og pass på at barna bruker refleks når de er ute og går langs veier og lys på sykler både foran og bak - vi har ingen å miste.


Åpent Bakeri

Mange er naturlig nok utålmodige og ønsker snart at det kommer god kaffe og bakst i lokalene som har stått tomme i over ett år. Åpent Bakeri har laget en infoside om Lille Tøyen. De sier selv at de ikke tør love åpning før i slutten av 1. kvartal 2024. Her kan dere finne mer info. 


Beboermøte

6. september ble det arrangert et beboermøte for de naboene som blir berørt av støy fra uteserveringen fra Åpent Bakeri. Det var et veldig konstruktivt og godt møte. Alle beboerne ønsker Åpent Bakeri velkommen, men ønsker samtidig at det gjøres noen tiltak for å dempe lyden inn i leilighetene. Styret jobber derfor med hvordan man skal følge opp dette, samt økonomien i det. 


Snart Halloween

For veldig mange på Lille Tøyen er Halloween et årlig høydepunkt for barn og voksne. Tirsdag 31. oktober forvandles hagebyen om til et skummelt og magisk sted hvor både skremmende og søte skapninger vandrer rundt i hagebyen på jakt etter noe godt. Regelen er: Om du vil ha besøk - heng opp pynt eller sett ut lykter slik at barna finner vei. Og sørg for å ha noe å tilby.. Om du ikke vil ha besøk - skru av lyset og lås døra, og håp på at ingen skjeletter finner deg.


Alarm-lyd fra Dronning Ingrids hage

Status er at de prøver å skru ned styrken, men det har ikke vært så veldig effektivt til nå. Styret prøver å få et møte med dem.


Resultat av sykkel-undersøkelse

Tusen takk for alle tilbakemeldingene på spørreskjemaet om sykkelparkering. 107 har svart - kjempebra! Svarene gir oss veldig nyttig informasjon om behovene dere har, og hvilke felt som er mest og minst fornøyd. 64% av de som har svart har opplevd å bli frastjålet sykkel. Du kan lese hele resultatet her.


Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Hvis ja; Er dere fornøyd med den sykkelparkeringen? . Antall svar: 80 svar.


Av de som ønsker seg tiltak vil ca 50% ha låsbart sykkelskur, 46 % vil ha flere bakkemonterte sykkelstativ, 43% vil ha sykkelparkering med tak. 12% ønsker ingen tiltak. 
Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Hva savner du? . Antall svar: 107 svar.

Styret vil nå se på tiltak, sjekke med byantikvaren om hva som er mulig - og basert på dette, se på mulige løsninger.


Unngå pipebrann i kalde piper

Det blir kaldere og mange begynner å bruke peisene igjen i år. Når peisen ikke har blitt brukt på lenge er det større fare for pipebrann. Gjør derfor vedovnen ren for sot og sjekk pakningen i døren at denne er hel og tett. Ikke fyr med papri! Bruk tørr ved som oppbevares litt opp fra bakken i hagen. Her her finner dere tips til oppstart og fyring i peis om du sliter med å få fyr :)


Informasjon fra teknisk drift

I september har hagebyen leid lift og teknisk avdeling har utført følgende:

 • reparasjon av takstein forskjellige steder

 • reparasjon og tømming av takrenner mange steder

 • fjerning av døde grener på de fleste trærne i området

 • fjerning av mye klatreplanter som vokser inn i konstruksjonen


Hekker er blitt klippet for å åpne opp passasjerer mellom områder.

De som beveger seg forbi brakke har kanskje sett nytt montert gjerde rundt brakka?

Om dere trenger seriekoblede røykvarslere til oppganger kan de hentes hos vaktmester / driftsleder.


Kontakt med styret

Styret har en åpen halvtime en gang per måned hvor du er hjertelig velkommen til å komme og prate med styreleder om ting du ønsker styret bør se nærmere på. 

Det er åpen halvtime i dag 10. Oktober kl. 17:15 til 17:45 på Melkebutikken, og neste er 14. november. 

Nyhetsbrev august 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Sep 2023

Kjære alle nye og gamle på Lille Tøyen Hageby. 

Vi i styret håper alle har hatt en fin sommer, og at dere får noen fine sensommer-kvelder i hagebyen fremover. Om det har flyttet inn noen nye rundt deg oppfordrer vi dere til å ønske alle nye velkommen og inkludere dem i Hagebyen utover høsten. 

Her er en månedens status fra styret:

 • Et stort takk!

Årets sommerfest ble gjennomført 25. og 26. august. Det var visning av to filmer på fredag, og på lørdag var det sykkelløp med mer enn 100 deltakere, hoppeslott og underholdning. Vi i styret må rette en stor takk til alle som stilte opp frivillig. Uten dere hadde vi ikke kunnet gjennomføre arrangementet.


 • Oversvømmelse i kjellere

Regnværet i slutten av august fikk dessverre store konsekvenser for noen av våre beboere, og noen har fått kjellerne fulle av kloakk. Det viste seg at våtservietter som har blitt kastet i toalettet har samlet seg og laget en propp i rørene, og når regnet kom så ble det en uheldig kombinasjon som førte til at kloakken kom opp igjen. Vi vet at det var en krevende situasjon for de berørte midt på natta, og at det var noe uklart hva man gjør i en slik situasjon. Vi skal tydeliggjøre rutiner for hva man gjør ved akutte hendelser på Naborom slik at det ikke er tvil om hvem man kontakter hvis en slik krise oppstår. Vi har avtale med et firma som heter Lekkasjeteknikk AS som bistår ved kloakkstopp og feil på rør. Dette firmaet er koblet opp på vårt telefonsystem og nåes ved å ringe vaktmester telefonen etter kl 15 og i helger. Telefon til vaktmester: 924 11 455.

Vi håper de berørte snart har fått den hjelpen de trenger fra forsikringsselskapene slik at alle kan flytte tilbake.


 • Påminnelse - kun papir og avføring i do.

Vi minner om at kloakkrør ikke tåler avfall som ikke går i oppløsning. Følgene kan bli kloakkstopp og oversvømmelse hos naboen din.

Kun avføring og toalettpapir skal i toalettet.

Våtservietter, bind og matavfall skal i søpla.

Husk også å informere barna om dette:)

Mer info her: https://dovett.no/


 • Vi vil ha din mening - fyll ut spørreundersøkelsen om sykkelparkering på Lille Tøyen!

Vi har hatt befaring på området for å se hva som er dagens sykkel-situasjon og kartlegge hva som er behovene. Vi har funnet ut at vi ønsker å vite mer fra dere i denne prosessen, og ber derfor alle fylle ut denne undersøkelsen. Dette er din sjanse til å mene noe om sykkelparkeringen og behovet, så la ikke sjansen gå fra deg til å bidra med svar på undersøkelsen. Den tar ikke lang tid å fylle ut.


I undersøkelsen vil du bli spurt om hvilket området du bor i på Lille Tøyen, og da er det denne inndelingen vi refererer til:


FYLL UT HER: https://forms.gle/hU514KS3jGMw6FUd7


Frist for å fylle ut: 15. september


 • Åpent Bakeri

Oppussingen i kolonialen er i gang, men siden de skal gjøre ganske store endringer så må vi smøre oss med enda mer tålmodighet. De ønsker å åpne så fort som mulig, men det ser dessverre ut til at det ikke blir på denne siden av året. Vi oppdaterer dere så fort vi vet noe mer. 


 • Beboermøte 7. september

I forbindelse med uteserveringen på Åpent Bakeri er naboene i samme bygg bekymret for støy og det tillatte antallet personer i uteserveringsområdet. De har ønsket et beboermøte og derfor holder vi i styret et møte 7. september kl. 18 på Melkebutikken. Alle andre som ønsker å delta er hjertelig velkomne. Vi har begrenset med plasser, så vi reserverer plasser til berørte i samme hus slik at de er sikret sitteplass. 


 • Trampoline-status

Som vi har skrevet om før er det krevende for naboene som bor tett på trampoline med “klikke”-lyden trampolinene lager. Trampolinene er veldig populære, men det gjør også at det er lyd fra morgen til kveld. Det har blitt undersøkt om man kan erstatte selve bunnen med en duk som ikke bråker. Ingen av produsentene tilbyr dessverre dette, og da må det kjøpes nye trampoliner. Nå sjekkes det om noen kan sy nye nett, siden nye trampoliner er dyrt. Hvis vi ikke lykkes med dette må den ved toglekeplassen fjernes, og styret vurderer innkjøp av nye eller flytting på sikt. Vi håper på å finne en løsning som alle blir ganske fornøyd med, både de som bruker dem og de som bor tett på.


 • Dronning Ingrids hage

Vi vet at flere har blitt vekket på natten av alarmer fra Dronning Ingrids hage på grunn av at høyttalere vender ut mot Lille Tøyen. Styret har kontakt med DIH i forbindelse med at alarmen noen ganger utløses på natten. De arbeider med rutiner og hvor varslerne er montert.


 • Rutiner ved akutte hendelser 

Vi gjentar rutinene (og oppdaterer Naborom).


 • Ved Brann - ring 110

 • Akutt sykdom (AMK): ring 113

 • Ved Vannlekkasje/kloakkstopp: - ring Lekkasjeteknikk (www.lektek.no)

Enten ved å ringe vaktmester og taste 1 eller 22641430


Og - alle må kjenne til hvor stoppekranen er.

Vet alle i husstanden hvor den er? Husk at den også kan være hos en av naboene dine! Bruk gjerne en dag til uka og ta en sjekk med alle voksne i huset om alle vet hvor den er. Dersom det begynner å boble og suse i sluk eller toalett, informer alle naboer. Alle må sette seg inn i rutiner dersom kriser oppstår. 


 • Kontakt med styret, driftsleder og vaktmesterne

Styret har en åpen halvtime per måned hvor du er hjertelig velkommen til å komme og prate med styreleder om ting du ønsker å snakke med styret om. 

Neste halvtime blir 12.september kl. 17:15 til 17:45 på Melkebutikken.


Ellers kan du kontakte styret via skjemaet her: https://www.lilletoyen.no/p/60792/kontakt-borettslaget


NB: Det kan noen ganger være noe svartid siden alle i styret har fulle jobber ved siden av vervet, og det er 350 enheter i borettslaget som gjør at mengden kan være stor. Vi har jo heldigvis nå ansatt driftsleder Marius som nå tar seg av mye av det som angår vedlikehold og drift. Noen saker og spørsmål krever likevel styrebehandling. Da blir det meldt opp til styremøtet og det må avklares før du får svar. Styret møtes en gang per måned. 


Driftsleder Marius kan kontaktes her:

https://www.lilletoyen.no/p/73332/kontakt-driftsleder


Vaktmesterne:

Telefon: 924 11 455. De har arbeidstid på hverdager fra kl. 07.00 - 15.00. De har kontor i ”Brakka”, Solefallsveien 1.  Ta gjerne kontakt for spørsmål, leie av utstyr mm. Du kan også sende dem melding her: 

https://www.lilletoyen.no/p/66459/vaktmester


Med det ønsker vi alle en riktig god september i hagebyen vår.


Nyhetsbrev juni 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Jun 2023


Åpent Bakeri har fått godkjenning!

En god nyhet inn i sommeren! Plan og bygg har godkjent søknaden til Åpent bakeri om å slå sammen det gamle bakeriet og det som tidligere var Lille Tøyen Kolonial. De skal nå planlegge oppussingen, og siden det bare er noen uker til fellesferien vil det fortsatt ta tid før Åpent Bakeri kan åpne. Vi kommer tilbake med mer info når de vet omtrent når de kan forvente å ha lokalene klare. 


Nytt styre på plass

Tirsdag 13. juni var det første styremøte med styret som ble valgt på generalforsamling. God energi, mange gode runder og vi rakk å behandle en rekke saker. Neste møte holdes midt i august, med åpen halvtime. Info kommer.


Speil for å øke trafikksikkerheten

Vi har noen partier som er trafikkfarlige for barn, blant annet åpningene inn mot lekeplassene i Ansgar Sørlies plass (sjørøverskipet og borgen). For å gjøre dette tryggere er det to tiltak i første omgang: 

 1. Vi setter opp speil

 2. Alle må trimme hekkene sine (Se egen post fra driftsleder med frist).


Sykkelparkering på agendaen igjen

Styret tar nå opp igjen arbeidet med å forbedre sykkelparkerings-situasjonen på Lille Tøyen. Dette har mange ønsket seg i lang tid. Det er nå satt ned et lite team som skal se på det med nye øyne. Om du har tanker eller ideer til hvordan det bør løses kan du sende epost til styret innen 1. august. Vi blir veldig glade for både konkrete forslag og ideer som vi kan ta med inn i arbeidet.


Kartlegging av leiligheter

Styret er pålagt å ha kontroll på bygningsmassen vår og hva som er godkjent. Vi har derfor inngått et samarbeid med Toto arkitekter for å gjennomgå status for alle bygg. Det er et omfattende arbeid som vi vil informere mer om når vi har kommet lenger i prosessen.


Sommerfest og utkino første helgen etter skolestart

Vi minner om sommerfesten 25. og 26. august for store og små (første helg etter skolestart). Med et lite værforbehold blir det utekino på fredag og Tour de Lilletøyen med premieutdeling og fest i bakgården som i fjor.


Fest for de voksne

Styret vet at flere har ønsket seg en egen fest for alle voksne på Lille Tøyen, og det ønsker vi gjerne vil få til. Styret skal se på hva det kan være, og kommer tilbake med mer info.


Dronning Ingrids Hage

Beboerne har nå flyttet inn og de ønsker at vi på Lille Tøyen Hageby kommer på besøk!

Som mange vet er det både pub, kafé og deilige uteområder. Ikke mange, men noen har gått seg “bort” i vårt nabolag og dersom du ser noen som ser litt forvirret ut med hvit klokke på hånden er det bare å ta kontakt med vedkommende. Klokken er trykkfølsom og sender informasjon til aktuell avdeling hvor vedkommende er. 

De har også opprettet en vakttelefon 99 08 75 53 som kan benyttes.

Snakk normalt og spør hvor de bor og om de trenger hjelp.


Parkeringsplassene som forsvinner

Som kjent mister vi 22 plasser, og det jobbes med omdisponering av plassene. Vi håper å ha dette klart i løpet av august, og vil holde dere orientert.


Snart sommer i hagebyen

Vi bor alle tett på hverandre i hagebyen og vi går inn i den beste tiden her på Lille Tøyen. Vi oppfordrer alle til å ta vare på naboene sine, ta godt i mot alle som er nye - og prat gjerne sammen om hvordan dere kan få det fint på de felles utearealene. Ta gjerne et blikk rundt deg for ulåste sykler, voksende plener, hekker som bør klippes, bygningsavfall som ikke er ryddet og støynivået i løpet av sommeren - og lag gjerne ferieordninger for å hjelpe hverandre med å klippe hekken og gresset i ferien. 

Om du har ting du vil bli kvitt for å holde hagen i orden har vi både en god gjenbruksstasjon på Kampen og i Sofienbergsparken, og en velfungerende facebookside som heter “lille tøyen kjøp og salg” som fungerer veldig bra for ombruk internt i hagebyen.  

Om du lurer på vedtekter og øvrig informasjon om hagebyen så finner du den på beboerguiden på Naborom. 


Styret ønsker alle i hagebyen en riktig god sommer. 

Ta vare på dere selv og omgivelsene!