Gode nyheter - Åpent Bakeri!

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 26. Jan 2024

Nå er søknaden om uteserveringen til Åpent Bakeri godkjent av plan- og bygningsetaten. Alle tillatelsene er nå på plass.


Dette har vært en lengre prosess som vi vil redegjøre for på generalforsamlingen.


Det blir uteservering som kan være oppe til kl 19:00


Vi er glad for at saken har fått en avklaring, og at det blir mulig å sitte utenfor Åpent Bakeri litt på kvelden de dagene det er aktuelt å bruke uteområdet. Inne i kafeen blir det lengre åpningstider. 


Vi håper og tror at dette nå vil sette fart på prosessen for å få et møtestedet for alle i hagebyen. 


Vi skal oppdatere dere med info når vi vet mer konkret om hva som er Åpent Bakeri sin plan fremover.


Lukk vinduer i regnet!

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Jun 2023

Vi vet det er klamt og varmt, men vinduer som står vidåpne blir ødelagte og råtner fort. Selv om vinduer er borettslagets ansvar og alle må spleise på nye vinduer når de ikke fungerer, setter vi alle pris på at de lukkes eller settes med liten åpning slik at de ikke blir våte på innsiden. 
Ny Driftsleder

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Jun 2023

Hei alle sammen.

Den nye driftslederen har nå startet hos oss.

Ta godt imot han.

Han heter Marius Ilstad, og er 39 år. 

Det er bare å ta kontakt med han. Driftslederen har fått egen mail og kontaktskjema på hjemmesiden vår. Ellers så er mailen driftsleder.lilletoyen@gmail.com

Han kan også nås på vårt felles nr ved tastevalg 2.

Marius har også fått egen bruker på naborom, og vil legge ut viktige saker som omhandler drift borettslaget.
Vanningsforbud i Oslo

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2023

Vanningsrestriksjoner

  • Gjelder for alle i Oslo
  • Omfatter vanning med hageslange og spreder.
  • Bruk kanne når du skal vanne planter og busker

Hva innebærer restriksjonene?

Restriksjonene omfatter vanning med hageslange og spreder, og gjelder hele døgnet. Bruk kanne når du skal vanne planter og busker.

Hvem gjelder det for?

Restriksjonene gjelder alle Oslos husstander, offentlige- og næringsaktører inntil videre.

Hvor lenge vil restriksjonen vare?

Det avhenger særlig av forbruket. Dersom vi ser at vannforbruket går ned over lengre tid, vil restriksjonene opphøre.

Hvorfor innføres restriksjonene?

Grunnet økt forbruk og Skullerud vannbehandlingsanlegg som er ute av drift er kapasiteten på ledningsnettet sprengt. Det er viktigere å opprettholde vann til matlaging, dusj og toalett og renhold. En hageslange bruker 1000 liter vann i timen. Det tilsvarer samme mengde en husstand på seks personer bruker på ett døgn.

Hvorfor er det vannsparing når vannmagasinene er fulle?

Årsaken til årets restriksjoner er ikke vannmangel. Akkurat nå er fyllingsgraden i Maridalsvassdraget på hele 96 prosent. Hagevanningsrestriksjonen er innført fordi det er kapasitet utfordringer på ledningene som frakter drikkevannet. Siden Skullerud vannbehandlingsanlegg er under oppgradering, og forbruket av vann er svært høyt, gjør dette at vi har mindre kapasitet enn vanlig og vi får utfordringer med å levere nok vann ut til hele byen.

Hvorfor oppgraderes Skullerud om sommeren når forbruket er som høyest?

Vi startet med å oppgradere Skullerud vannbehandlingsanlegg i vinter, men den har dessverre tatt lengre tid enn antatt. Oppgraderingen skal fullføres i sommeren, men vi har ikke eksakt dato.

Hva gjør Oslo Kommune for å redusere sitt vannforbruk?

Mange av Oslos fontener gjenbruker vannet som allerede er i sirkulasjon, disse får gå som normalt. Gressplener blir ikke vannet i Oslo kommune

Gravplassetaten har redusert vannforbruket. De bruker automatiske vanningsanleggene i en begrenset periode på nattestid, når fordampningen er minimal. I tillegg vannes bedene som har stellavtaler, for hånd. Vanningen er kun begrenset til tiden det tar for blomster å slå røtter.

Klarer gressplenen seg uten vann?

Det er ikke farlig at gress blir brunt. Når gresset ikke får vann søker røttene etter fuktighet lenger ned i jorda. Da får du en mye sterkere og kraftigere plen også året etter.

Kan barna leke med vannet?

Det er viktig at man ikke bruker unødvendig mye vann. Unngå bruk av vannspreder til lek og moro.

Kommer det strengere tiltak?

Dersom situasjonen ikke blir bedre, kan det komme strengere tiltak.

Takk for at du bidrar for Oslo
Beis av uteboder

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 29. Mai 2023

I pinsen står det som er igjen av beis utenfor hos vaktmester. Sett tilbake det du ikke bruker.