Nyhetsbrev november 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 27. Nov 2019

Altibox, parkering, julgrantenning, skøytebane m.m


Ny avtale med Altibox

Vi har reforhandlet avtalen om TV og fiberbredbånd med Altibox. Samlet for alle beboere er dette en bedre avtale med større valgfrihet enn tidligere. Alle som ikke har oppgradert til nyeste dekoder vil få dette kostnadsfritt. Det er kun 130 beboere som ikke har den nye dekoderen. 


Alle beboere kan nå velge mellom 3 grunnpakker til 399,-. 


Det blir fortsatt mulig å velge oppgraderte pakker som høyere netthastighet og ekstra TV-kanaler til ekstra kostnad som kommer på egen faktura til beboere som velger dette.


Oppstart av ny avtale: 01.01.2020


Bytte av hjemmesentral starter 01.03.2020


Trafikk og parkering

Borettslaget har som mål å gjøre det enklere å leve uten bil i hagebyen, både fordi vi ønsker et tryggere bomiljø og fordi vi forventer ytterligere restriksjoner i muligheten til å parkere på offentlig veiareal. Se “Bilfri i hagebyen - en overlevelsesguide” for mer informasjon.  


Tilgangen på delebiler gjennom Bilkollektivet blir stadig bedre i vårt område. Mange beboere er allerede fornøyde bildelere, og noen av disse deler gjerne sine erfaringer. I januar eller februar vil styret arrangere et eget beboermøte om bildeling, for alle som er nysgjerrige på om og hvordan dette kan gjøre det mulig å leve uten å eie egen bil.


Julegrantenning

Søndag 1. desember kl 17-18 er det tid for å tenne julegran igjen. Det blir korps, gløgg og pepperkaker. Se eget Facebook-event.


Lekeapparater og HMS

Hvorfor kan vi ikke endre litt på lekeapparatene, f.eks. ved å lage en stige som gjør det enklere for små barn å bruke apparatene? Svaret: HMS-godkjenning. 


Vi oppgraderte lekeplassene i et stort prosjekt som var ferdig i 2015. I den forbindelse ble alt godkjent etter gjeldende standarder for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Apparatene er laget slik at ikke små barn skal kunne ha tilgang til apparater som kan være farlig for dem. Reglene for hva som er farlig bestemmes av høyere myndigheter enn borettslaget. Det kommer ofte inn ønsker til styret om modifisering av enkelte apparater. Styret etterfyller støtsand ved behov.


Vi har hatt flere befaringer med leverandøren for lekeplasser om slike ønsker og svaret er det samme. Lekeplassene er godkjent slik de er nå. Ikke fortvil - barn vokser fort!


Kaare Røddes plass

Som vi meldte i forrige nyhetsbrev, har styret engasjert Vardehaugen Arkitektbyrå til å lage en plan for videreutvikling av Kaare Røddes Plass. Ambisjonen er å revitalisere Kaare Røddes som gårdsrom gjennom en oppgradering av beplantning, overganger og materialer. Formålet er å styrke plassens karakter som et åpent og rolig gårdsrom, med gode rammer for formelle samlinger av større folkemasser (julegrantenning, 1.mai, 17.mai etc) i tillegg til vakre rammer for rekreasjon. Praktiske elementer som sykkelparkering etc. skal også vurderes. 


Arkitektene vil gjennomføre et innspillsmøte for beboere på Melkebutikken. Informasjon vil komme i nyhetsbrev. Ferdige tegninger og illustrasjoner, med planer og budsjett for hele prosjektet vil bli lagt fram for Generalforsamlingen 2020 for beslutning. 


Blir det skøytebane? Del 2

Som nevnt i forrige nyhetsbrev, er det foreløpig ikke mulig å bruke vannuttaket vi tidligere har brukt til å vanne grusbanen. Vi har foreløpig fått avslag på våre framstøt mot byrådet. Vi kommer til å prøve på et alternativt opplegg, som ser slik ut: Hvis værmeldingen holder, blir det skøytevær fra slutten av denne uken. Da vil styret organisere en vannedugnad denne helgen, med lange hageslanger fra nærliggende hager. Supert om skøyteglade barn og voksne kan stille opp. Om værmeldingen holder, vil styret opprette et eget Facebook-arrangement for å organisere, men kom uansett gjerne bortom når det vannes og spør om noen vil ha avløsning. 


Kontaktpunkter

For at vi i styret, vaktmestere og OBF skal kunne hjelpe beboere best mulig og raskest mulig, anmoder vi nå alle om å bruke skjemaer på hjemmesiden. Her velger man hva saken gjelder før man sender den inn. Vi håper dette vil effektivisere arbeidsmengden, kommunikasjonen og responstiden for alle.

Ny avtale med Altibox 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 27. Nov 2019

Vi har reforhandlet avtalen om TV og fiberbredbånd med Vikenfiber.


Samlet for alle beboere er dette en bedre avtale med større valgfrihet enn tidligere. Alle som ikke har oppgradert til nyeste dekoder vil få dette kostnadsfritt. Det er kun 130 beboere som ikke har den nye dekoderen. 


Alle beboere kan nå velge mellom 3 grunnpakker til 399,-. 


Det blir fortsatt mulig å velge oppgraderte pakker som høyere netthastighet og ekstra TV-kanaler til ekstra kostnad som kommer på egen faktura til beboere som velger dette.Oppstart av ny avtale: 01.01.2020


Bytte av hjemmesentral starter 01.03.2020


Tips: Sliter du med ustabilt nettverk anbefales det å sette opp et Mesh nettverk - eksempelvis fra Google.

Nyhetsbrev november 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 13. Nov 2019

Blir det skøytebane?

Våre eminente vaktmestre har sørget for is og skøyteglede siden før Mats Zuccarello var tørr bak øra. Denne vinteren ser det litt mindre lovende ut, ikke på grunn av global oppvarming men fordi vannkranen til grusbanen på Øysteins plass ikke lenger er mulig å bruke. Vi er i dialog med kommunen om en løsning, men vil vurdere alternativer dersom det ikke lar seg ordne. 


Oppgradering Kaare Røddes plass

Styret har engasjert arkitekt og landskapsarkitekt for å utarbeide et forslag og illustrasjoner for oppgradering av plassen, inkludert et detaljert kostnadsoverslag. I prosessen vil beboerne bli involvert. Endelig beslutning vil tas på Generalforsamlingen 2020.


Skader på grunn av sprenging?

Noen beboere har opplevd sprekker og andre skader på grunn av sprenging i forbindelse med bygging av ny Demenslandsby på Dronning Ingrids Plass. Dersom du opplever skader som du mistenker skyldes dette prosjektet, er det viktig at vaktmester får beskjed umiddelbart. Ikke ta kontakt direkte med forsikringsselskap, forretningsfører, konsulentene vi har engasjert for å dokumentere eller utbyggerne.


Husleieøkning

Styret har besluttet å øke husleien med 5%, med virkning fra 1. januar 2020. Vi forventer også at vi vil bli nødt til å øke husleia ytterligere i årene som kommer. Dette skyldes først og fremst to typer økte utgifter: De første, økte kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og gatefeiing og rentenivået på borettslagets rammelån, har vi ingen innflytelse over. 


I tillegg forventer styret et økende vedlikeholdsbehov i årene som kommer, både knyttet til at vi har en hundre år gammel bygningsmasse som krever konstant pleie og omsorg, og at alle prognoser (f.eks. fra Oslo Kommune her) varsler hyppigere og mer voldsomt ekstremvær enn vi har vært vant til. Senest i juni var det flere beboere som fikk kjellerne sine oversvømt på grunn av unormalt mye nedbør.


Farlig mur

Støttemuren ved Ansgar Sørlies vei 22-24 er ikke trygg. Området blir midlertidig sikret. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å parkere eller kjøre bil på området, og dette er ekstra alvorlig akkurat her fordi det øker risikoen for at muren kollapser. Styret har fått inn anbud på utbedring av muren, og vurderer ulike alternativer for langsiktige utbedring av situasjonen.


Speideren hospiterer i Melkebutikken

Kampen speider har en midlertidig avtale om lån av Melkebutikken noen dager i måneden da deres vanlige lokaler på Kampen renoveres. Har du en liten venn som kanskje vil begynne i speideren? Se mer om tilbudet på https://oslospeiderne.no/grupper/17-oslo-kampianerne/


18-317 Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 1

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Nov 2019

Visning: Søndag 17.11.19 kl 14:00-15:00 og Mandag 18.11.19 kl 17.00-18.00


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 26.11.2019 kl.12:00


Eiendomsmegler:  Stein Christian Dykesteen, tlf. 22 87 11 95

18-295 Forhåndsavklaring forkjøpsrett: Haralds Vei 12

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Okt 2019

Visning: Søndag 27.10.19 kl 13.30-14.30 og Mandag 28.10.19 kl 17.00-18.00


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 05.11.2019 kl.12:00


Eiendomsmegler:  Stein Christian Dykesteen, tlf. 22 87 11 95
HENT informerer - Sprengningsarbeider fra 07.10.19

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 4. Okt 2019

Viktig informasjon fra HENT


Til beboerne omkring Dronning Ingrids hage

Varsling av byggeaktiviteter i forbindelse med oppføring av Dronning Ingrids hage på Hovinveien 4-10

 

Arbeider i nær fremtid

I perioden fra mandag d. 07.10.19 og fremover vil vi utføre sprengningsarbeider på

byggeplassen i tidsrommet fra kl. 08.00 og frem til kl. 17.00. Arbeidene vil utføres av Kjell

Foss AS, og vedlagt ligger Informasjons om sprengningsarbeid.

 

Ved behov kan prosjektet kontaktes på mail: prosjekt.dih@hent.no


Med vennlig hilsen

HENT AS


Informasjon om sprengningsarbeid - Kjell Foss AS.PDF

Naboinformasjon DIH Sprenging.pdf
Viktig informasjon om arbeidet med Dronning Ingrids Hage

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Okt 2019

Styret takker for alle innspill fra dere til møte med Hent, Omsorgsbygg og Sykehjemsetaten om demenslandsbyen (Dronning Ingrids Hage) 28. august.


Sprengningsarbeider

Sprengning vil starte medio oktober og det er foreløpig planlagt at dette arbeidet vil ta ca. 9 mnd.


HENT AS har engasjert Kjell Foss AS til å utføre sprengningsarbeider. Det vil bli montert vibrasjonsmålere for å kontrollere at man er innenfor grenseverdiene som gjelder for sprengning, ihht NS 8141. Borettslagene vil få tilgang til disse dataene.


I forbindelse med at det skal utføres sprenging vil det bli varslet direkte på dørene til de borettslagene som er innenfor sikkerhetssonen for sprengningen. Det vil være egne vakter som følger opp når sprengningen skal utføres. HENT presiserer at Kjell Foss er underlagt streng kontroll for oppfølging av sikkerhet.


I forbindelse med registrering av de næreste eiendommene fikk beboere beskjed fra Nexconsult AS at de må flytte eiendeler som blant annet vinglass. HENT påpekte at hvis det vil bli aktuelt å flytte eiendeler så vil denne informasjonen komme fra Kjell Foss AS.


Uregelmessige hendelser

HENT tok selvkritikk for kjøring mot kjøreretningen i Ansgar Sørlies vei.


Omsorgsbbygg skriver:

«Da HENT ble gjort oppmerksom på dette ble det foretatt et HMS møte på byggeplass neste dag, for å gjennomgå rutiner slik at dette ikke gjentar seg. HENT vil iverksette tiltak mot personen/- firma som ikke følger rutinene som gjelder i prosjektet. Når anleggsbiler skal rygge skal det stå en mann bak for sikkerheten.»


Kommunikasjon

HENT beklaget at det hadde skjedd en glipp med SMS-varsling i forbindelse med parkerte biler.


HENT har opprettet en egen e-post adresse for prosjekt Dronning Ingrids Hage. Denne e- postadressen skal kun brukes av styret i borettslagene. Det er prosjektleder og anleggsleder hos HENT som svarer på henvendelsene.


HENT AS vil legge ut informasjon om prosjektet, avhengig av informasjonsbehovet ut vil det være ca. hver 14 dag til 1. gang pr. måned. Varsling i forbindelse med sprengning vil skje rett på dørene.


Omsorgsbygg har bestemt seg for å etablere en egen facebook-side for prosjektet for å gi informasjon til de som ønsker å følge med. Det er en åpen side hvor man ikke behøver å ha en konto for å se informasjonen som legges ut. Ønsker man derimot å kommentere eller sende spørsmål via facebooksiden må man ha en konto.


https://www.facebook.com/Dronning-Ingrids-Hage-101873124540988/


Omsorgbygg vil fortsette å sende ut informasjon til styrene i borettslagene på epost. Vi vil legge ut samme informasjon på vår informasjons-side, men tar ikke ansvar for at informasjonen kommer ut til hver enkelt beboer i borettslagene via facebook-siden. Det er styret som har det overordnede ansvaret for å informere sine beboere i borettslaget. Det vil si at vi kommer til å legge ut informasjon på Lille Tøyen Hageby sin nettside.


Støy i byggeperioden

Det er i tillatelsen fra Bydelslegen beskrevet hvilke støyverdier HENT AS skal forholde seg til. HENT AS vil gjøre støymålinger underveis i prosjektet, dette arbeidet vil bli utført av Nexconsult AS. Støyrapportene vil bli tilgjengelig for borettslagene.


HENT presiserte i møtet at støymåling/- punktmåling ikke kan utføres med iPhone, da den ikke vil gi de rette verdiene som er stilt som krav hos Bydelslegen.


Arbeidstid

Arbeidstiden er mandag til fredag, kl. 07.00 – 19.00 og lørdag fra kl.08.00-16.00

 • Støyende arbeider, kl.07.00-19.00
 • Særlig støyende arbeid, kl. 08.00-17.00 (Boring og sprengning).


Normalt vil det ikke være behov for arbeider for arbeider på lørdager, men ved utforutsette hendelser eller behov vil det det kunne forekomme. HENT AS vil informere borettslagene hvis det vil bli nødvendig med lørdagsarbeider.


Mobilkran og tårnkran

Det vil bli benyttet både mobil og tårnkran. Når tårnkranen ikke er i drift vil kranen bli fristilt slik at den kan svinge rundt og følge vinden, dette er av sikkerhetsmessig grunner.


Anleggstrafikk

Anleggstrafikk skal ikke skje gjennom boligfeltet, men fra Hovinveien. Innkjøringen til byggeplass fra Hovinveien vil bli sikret med egen port, i tillegg til anleggsgjerder som sikrer området.


Drengestua

Drengestua skal bevares, men siden terrenget skal senkes må den flyttes midlertidig. HENT AS vil sjekke tilstanden og få utarbeidet en tilstandsrapport på bygget, før man bestemmer endelig metode for å flytte bygget. Enten blir bygget plukket ned og bygget opp igjen, eller så velger man å flytte hele bygget med kran.


Gangtrafikk i Hovinveien

HENT AS vil stenge hele fortauet mot byggeplassen i forbindelse med massetransport inn/- ut av byggeplass.


Det kan være aktuelt å sette ut trafikkvakter i byggeperioden til en midlertidig løsning i byggeperioden er på plass. HENT AS vil utføre en egen risikovurdering av dette.
18-150 Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 1

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Sep 2019

Visning: Søndag 06.10.19 kl 13.30-14.30 og Mandag 07.10.19 kl 17.00-18.00


Frist for å melde forkjøp: Lørdag 12.10.2019 kl.12:00


Eiendomsmegler:  Stein Christian Dykesteen, tlf. 22 87 11 95

Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 25

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 18. Sep 2019

Visning: Søndag 22.09.19 kl 14-15 og Mandag 23.09.19 kl 18.30-19.30


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 22 87 11 95, Epost: scd@aktiv.no

Ulovlig parkering bøtelegges

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Sep 2019

Styret har mottatt flere henvendelser om at det parkeres i stikkveier og indre gårdsrom, noe som kjent ikke er tillatt.


Vaktmestere har nå i en lengre periode varslet og gitt beskjed til de dette gjelder uten at det har hatt noen effekt. Det er ofte de samme bilene som går igjen. Tilbakemeldingen fra vaktmestere er at det har liten eller ingen effekt med advarsler.


Styret vil med dette derfor informere om at det fra når av og i en periode fremover vil bli gjennomført kontroll av eksternt parkeringsselskap som da vil bøtelegge feilparkerte biler.
Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 18

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Aug 2019

Frist for å melde forkjøp: 10.09.2019 12:00
Informasjon om demenslandsby

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Aug 2019

Tomten der det skal bygges demenslandsby/Dronning Ingrids Hage/sykehjem stengt av, inkludert gangvei som vil være stengt i hele byggeperioden. Onsdag 28.8. skal vi ha et møte med Prosjektleder for Hent og Omsorgsbygg. Dersom dere har innspill til dette møtet ber vi om at dette blir sendt styret så raskt som mulig.


Parkeringsplasser i Solefallsveien vil være begrenset/ kan bortfalle, og vi oppfordrer dem som benytter seg av parkering der om å være ekstra oppmerksom på skilting.


Informasjonen vi har nå er at rivningsarbeidet/ klargjøring av tomt pågår i august -september, og sprengning antageligvis vil starte i  slutten av september. Ifm. med sprengningsarbeid vil utbygger be om besiktigelser av nærliggende leiligheter for å dokumentere evt. skader som skulle komme på bygningsmassene.  Vi beklager at det ikke ble informert bedre til de aktuelle beboere om disse besiktigelsene, og forsøker nå å oppnå kommunikasjonslinjer med Hent og Omsorgsbygg.


Styret har, også etter anbefaling fra Byantikvar, forsikringsselskap samt juridisk rådgivning, besluttet å hyre inn egen fagkompetanse (Rambøll) for egen besiktigelse/ dokumentasjon av borettslagets bygningsmasse (Obs. dette gjelder de nærliggende leilighetene til utbygningstomten). Styret anslår at dette vil beløpe seg på ca. 100.000 kr. Av borettslagets disponible midler.


Onsdag 28.8. skal vi ha et møte med Prosjektleder for Hent og Omsorgsbygg. Dersom dere har innspill til dette møtet ber vi om at dette blir sendt styret så raskt som mulig. Fra styrets side vil vi bl.a kreve et helt annet nivå på informasjon om byggeprosjektet, da den har vært svært mangelfull foreløpig.


For å hjelpe oss i å gjøre en god jobb er vi helt avhengig av at spørsmål, bekymringer o.a sendes til styret, slik at vi kan forsøke å gjøre noe med det.


Generelt vil vi i hele anleggsperioden oppfordre til særlig aktsomhet ved utkjøring ved Kaare Røddes for nå blir det flere myke trafikanter som bruker denne veien. Og det er skolestart.


Hilsen Styret
Kreativt møte for unge + eldre 22. aug

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Aug 2019

Torsdag 22. AUG 17.00-18.30. Hasle er under utvikling. OBOS Nye Hjem har nylig startet arbeid med regulering av en av de sentrale tomtene (Bilia-tomten) og ønsker flere innspill fra innbyggere til programmering og uterom i Hasle-området!


I fjor sommer ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse på Hasle. Det var da få svar fra eldre og ungdom og derfor ønsker vi nå å invitere ungdom (13-19 år) og eldre (60+) til en felles kreativ ettermiddag hvor det vil være mulig å komme med innspill til utviklingen gjennom forskjellige aktiviteter.


Det blir servering av pizza, kaffe og kake :-)

VI ER I BILIA-BYGGET PÅ HASLE - ØKERNVEIEN 115

PÅMELDING

Påmelding skal skje til Aslaug Tveit innen arrangementet senest den 21. august.

Meld fra alder og navn på e-post: aslaug@leva-urbandesign.no eller på mobil +47 926 71 040

Forhåndsavklaring forkjøp: Haralds vei 6

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Aug 2019

Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 27. august 2019 kl. 12:00
Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 23

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Aug 2019

Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 20. august kl. 12:00
Utekino og sommerfest 23. - 24. august

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Jun 2019

I 11 år har vi hatt den tradisjonelle sommerfesten helgen etter skolen starter - 2019 er intet unntak. Kom, eller kom innom og kos dere alle Lilletøyere. Har du venner som du liker, be vedkommende ta med en venn og så har vi det hyggelig sammen. 


https://www.facebook.com/events/2154413421524453/


Fredag = utekino

19:00 - Istid 2


21:00 - Big Lebowski


18:00 - 18:30 - henting av pizza for de som har bestilt til Istid

20:30 - 21:00 - henting av pizza for de som har bestilt til Big L


Lørdag = sommerfesten


08:00 - God Morgen LilleTøyen


13:00 - Tidskapsel - Fremtiden for tidskapselen sluttføres i teltet på grusbanen


14:00 - Påmelding til Tour De LilleTøyen


15:00 - Tour De LilleTøyen


15:00 - Aktiviteter og utdeling av fine premier.


17:00 - Trylleshow og underholdning fra scenen


18:00 - Grilling


21:00 - Live musikk fra scenen for de voksne


Kvelden avsluttes for de litt større med Trond Trudvang Band.


* Alle tidspunkter er som alltid cirka eller ish. Styret takker alle beboere for forslag og bidrag til å gjøre dette til en tradisjon som skal videreføres.


https://www.youtube.com/watch?v=sw7-quI2KnI
Forhåndsavklaring forkjøp: Haralds vei 4

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 13. Jun 2019

Visning: Søndag 16.06.2019 kl 15.00-16.00 og Tirsdag 18.06.2019 kl 17.00-18.00
Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 27

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 13. Jun 2019

Visning: Søndag 16.06.2019, kl 13.30-14.30 og Mandag 17.06.2019, kl 17.00-18.00,
Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 15

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2019

Visningsdager: Mandag 10.06.19 kl 14-15 og Tirsdag 11.06.19 kl 17-18


Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen ovennevnte frist med telefonnummer og/eller e-postadresse samt ansiennitet i borettslaget til:


Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,

0402 Oslo,

eller ved e-post firmapost@obf.no
Parkering og trafikksikkerhet på Lille Tøyen

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Jun 2019

På Generalforsamlingen 2019 orienterte styret om arbeidet for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen i forrige periode. Denne saken oppsummerer de viktigste prioriteringene i borettslagets arbeid med dette i 2019-2020.


Innspillene styret har fått, på epost, Facebook, i debatt på generalforsamlingene de siste årene, og på beboermøter, peker overveldende i retning av at at beboerne ønsker færre biler parkert på Lille Tøyen, mindre trafikk og mer trygghet for barn. Mange er også opptatt av bedre tilgang til parkering, fortrinnsvis nærmest mulig egen bolig og til lavest mulig pris. Disse to hensynene kolliderer.


Vi tror derfor det er lurt å gjøre flere ting samtidig, og styret jobber derfor både med tiltak som gjør det enklere å leve uten bil, samtidig som vi jobber med å sikre området.


Om parkeringssituasjonen

Et sentralt problem er at det er flere biler på Lille Tøyen enn det er trygge og gode parkeringsplasser til. Tellinger viser at det normalt er i overkant av 300 biler parkert på Lille Tøyen Disse bilene kan deles inn i fire:


 1. Beboere på Lille Tøyen,
 2. besøkende til beboere,
 3. naboer; beboere i naboborettslag og -sameier, og
 4. fremmedparkering, folk som ikke har noen tilknytning til området i det hele tatt.

 

Vi trenger tiltak som reduserer antallet parkerende i alle kategoriene. Hvis ikke, vil problemet bare forskyve seg.


Da kommunen innførte beboerparkering 20. mai, kunne ikke lenger bilister uten beboerkort i bydelen parkere gratis. I tråd med erfaringen fra andre bydeler, er mengden fremmedparkering allerede betydelig redusert. Selv om parkeringsplassene i Haralds vei også er fjernet i forbindelse med etablering av fortau, er tilgangen til parkering litt bedre for beboere. Vi kan anta at besøkende også får en bedre situasjon nå; bedre tilgang i bytte mot betaling. Sannsynligvis har vi fortsatt en god del naboer som parkerer inne på Lille Tøyen.


Mål for bedre trafikksikkerhet

Fordi det er flere hensyn som skal balanseres, problemstillingene er sammensatte og det er behov for å gjøre flere ting på en gang, har vi definert ett hovedmål og fem delmål for trafikksikkerhet og parkering.


Hovedmål

"Gjøre Lille Tøyen Hageby tryggere, grønnere og bedre for myke trafikanter”


Delmål

 1. Gjøre hagebyen tryggere, spesielt for barn.
  Det bor enormt mange barn på Lille Tøyen, og det oppstår stadig nesten-ulykker og andre farlige situasjoner. Dette skyldes delvis at det er for mange biler, men også dårlig tilrettelegging for trafikksikker sameksistens mellom bil og barn.

 2. Redusere antallet eksterne som parkerer inne på Lille Tøyen
  Dette gjelder biler som eies av folk som verken bor på eller besøker beboere på Lille Tøyen som parkerer inne på vårt område. Omfatter både bilister fra innenfor og utenfor Grünerløkka bydel.

 


 • Gjøre det enklere å leve uten egen bil.
  Etter hvert som hagebyen blir en del av et stadig mer urbant miljø, vil flere klare seg uten å eie egen bil. Men folk har fortsatt behov for mobilitet, og det derfor viktig å legge til rette for alternativer til egeneid privatbil.

 • Ha færre biler parkert på Lille Tøyen.
  I dag har vi i underkant av 300 biler parkert på Lille Tøyen, inkludert 108 plasser som borettslaget disponerer selv. Det er ønskelig å redusere denne totalen.

 • Legge til rette for lading av elbiler. Dette handler om å etablere infrastruktur og en ordning for lading av elbiler på noen av de 108 plassene borettslaget disponerer.

 


Konkrete tiltak

Styret har i forrige periode jobbet med følgende tiltak, og kommer til å fortsette med blant annet disse tiltakene:


 1. En trafikksikkerhetsplan. Bedre skilting, fotgjengeroverganger, fysiske sperrer. Dette krever et samarbeid med Bymiljøetaten. Dette har vi ikke prioritert i forrige periode, i påvente av beboerparkeringen.  
 2. Bedre tilrettelegging for bildeling, ved å tilby/tildele Bilkollektivet parkeringsplasser og informere om hvordan denne ordningen fungerer.
 3. Etablering av sykkelstativer;
 4. Bedre informasjon til beboere om hvordan klare seg uten egen bil [link: https://www.lilletoyen.no/nyheter/bilfri-i-hagebyen-overlevelsesguide];
 5. Råderett over en større andel av parkeringsarealet. Styret har vurdert mulighetene for å privatisere veiarealet inne på Lille Tøyen, og konkludert med at det neppe er realistisk å få tillatelse til. Det ville eventuelt også medført en god del kostnader for borettslaget, inkludert ansvaret for vedlikehold og brøyting.
 6. Bedre håndheving av leieavtalen med kommunen, som regulerer områdene på Kaare Røddes Plass og Øysteins Plass. Her skal det i utgangspunktet ikke være parkert biler, men dette har i liten grad blitt håndhevet. Fjerning av parkeringsplassene foran Lille Tøyen Kolonial [https://www.lilletoyen.no/nyheter/muligheter-foran-kolonialen-og-melkebutikken] var første skritt i å håndheve dette, og området foran Melkebutikken bør sannsynligvis være det neste.
 7. Planlegge og vurdere ulike muligheter og alternativer knyttet til etablering av infrastruktur for elbillading.


Styret har ansvaret for mål og overordnede prioriteringer i dette arbeidet, og har satt ned en egen arbeidsgruppe som jobber med trafikk og parkering. Kontakt Christoffer Ringnes Klyve på 917 17 432 om du har innspill eller ønsker å bidra.
Ladeanlegg for elbiler

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Jun 2019

Vi har utredet mulighetene for å etablere ladestasjoner på noen av de faste parkeringsplassene som borettslaget disponeres. Forhåpentligvis kan vi stikke spaden i jorda en gang etter sommerferien.


Statusoppdatering, juni 2019

På generalforsamlingen 2017 ble det fattet et vedtak om at styret skulle legge til rette for elbillading på Lille Tøyen. Siden generalforsamlingen 2018 har en arbeidsgruppe i styret jobbet videre med å utrede hvordan dette kan gjøres mest mulig hensiktsmessig.


Ulike behov

Styret gjennomførte også et åpent beboermøte 9. april. Beboermøtet bekreftet det samme som nasjonale undersøkelser har vist. Mulighet til å lade nær hjemmet er en svært viktig vurdering folk gjør før de eventuelt kjøper elbil, og mange sitter på gjerdet.


Beboere som ikke har fast plass i dag ønsker også tilgang til ladeinfrastruktur. Dette er litt vanskelig med tanke på dagens reglement for fordeling av parkeringsplassene, men vi prøver å finne en løsning som i hvert fall gjør det mulig å utnytte kapasiteten best mulig.


Den tekniske situasjonen på Lille Tøyen er komplisert, med ulike strømkilder og parkeringsplasser spredt rundt omkring. Med en god teknisk løsning er det mulig å fordele nok strøm fra eksisterende trafoer til å dekke behovet. Elbiler er også ulikt fordelt i borettslaget, og det er krevende å kartlegge hvilke planer folk har om å skaffe seg elbiler.


Foreløpige føringer

Styret kommer til å jobbe videre med denne saken i 2019, basert på følgende føringer:


 • Vi forventer at elbilandelen også på Lille Tøyen kommer til å øke framover, og ønsker å legge til rette for dette. Borettslaget har ingen direkte innflytelse på nye offentlige plasser, så vårt mandat er begrenset til de 108 faste plassene som borettslaget disponerer.
 • Vi lager en helhetlig utbyggingsplan som på sikt skal gjøre det mulig å elektrifisere samtlige 108 parkeringsplasser. Dette kan innebære at vi legger elektrisk infrastruktur for et større område enn det vi umiddelbart bygger ut.
 • Beslutning om å bygge ut enkeltområder fattes av styret i tråd med behov for nye ladepunkter.
 • Det er billigst å bygge ut i bolker på ca 8-20 plasser av gangen, i første omgang nærmest mulig trafoer med eksisterende kapasitet. Dette tilsier at parkeringsplasser i Ansgar Sørlies vei på både Kaare Røddes Plass og Øysteins Plass, samt i Tore Hunds vei nær fotballbanen, er de mest aktuelle områdene å starte med. Aud Schønemannsvei er mest komplisert, på grunn av lang avstand til strømkilder.
 • Investeringskostnadene vil finansieres av borettslaget, som vil eie infrastrukturen.
 • Elbilbrukerne vil betale for både strømforbruk, vedlikehold og “nedbetaling” av investeringen ca over en tiårsperiode, gjennom en kombinasjon av høyere månedlig leie og direkte betaling for faktisk lading. Krav til tekniske løsninger som håndterer dette uten økt administrativ byrde for borettslaget, vil være en del av avtalen med entreprenør.
 • Ladeanlegget vil ha et system for fordeling av tilgjengelig kapasitet (laststyring) som innebærer at tilgjengelig kapasitet blir fordelt best mulig.  
 • Alle som skal bruke ladeanlegget vil få hver sin personlige RFID-brikke, som brukes til å låse opp ladepunkt og registrere strømforbruk. Slike brikker kan i prinsippet også gis/selges til andre beboere, slik at disse kan utnytte ledig kapasitet. Dette vil i så fall kreve en egen formell eller uformell ordning.
 • Vi vil fortrinnsvis matche elbilplasser med elbileiere som leier fast parkeringsplass ved å prioritere utbygging der folk allerede har ladbare biler og gjennom frivillig bytting av plasser. I siste instans vil styret kunne omdisponere plasser for å utnytte kapasiteten, men dette ønsker vi helst å unngå. Dersom vi likevel gjør dette, vil det skje i dialog med de berørte.Forkjøpsrett - Forhåndsvarsel

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Mai 2019

Ansgar Sørlies vei 34
Beboerparkering og våre faste plasser

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 15. Mai 2019

Noen beboere har spurt om de trenger beboerparkeringskort for å parkere på sine faste plasser som de leier av borettslaget. Det trenger man ikke, disse er på vår grunn og ikke kommunale plasser. Dermed har ikke kommunen og beboerparkering noe med disse å gjøre. Derimot vil du da måtte betale om du skal parkere i gaten en liten stund for å bære varer eller lignende mandag til lørdag mellom kl 9 og 20.
Ombygging ved Kolonialen

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Det er iverksatt arbeider i og knyttet til det lokalet Baker Rigal disponerte, nabolokalet til Kolonialen.


Formålet med arbeidene er å få etablert handicapinngang (rampe mot inngangen til "bakeriet") samt handicaptoalett, og åpnet veggen mellom Kolonialen og "bakeriet".


Arbeidene medfører å gjøre det som er nødvendig for å stille et lokale som fyller kravene til sjenkebevilling til disposisjon for Kolonialen. Dette vil de forøvrig bære kostnadene for selv gjennom økt husleie. Styrets vurdering er at det er ønskelig å tilby lokaler som gir mulighet for den typen drift, blant annet fordi vi har vurdert at det er lite sannsynlig at det vil kunne drives en ren butikk av den typen vi hadde tidligere pga etablering av så mange andre butikktilbud i nærområdet rundt oss.


Arbeidene er godkjent av både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.

Forkjøpsrett - Forhåndsvarsel

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Ansgar Sørlies vei 75
Forkjøpsrett - Forhåndsvarsel

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Forhåndsavklaring forkjøpsrett, Ansgar Sørlies vei 32.
Innkalling til generalforsamling 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Her finner du innkallingen til generalforsamlingen 2019. Denne sendes også pr brev til alle andelseiere.
Stenging av Haralds vei, parkeringsforbud

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Styret har mottatt epost fra HENT som gjengis nedenfor. Haralds vei vil bli stengt i anleggsperioden for nytt fortau. Alle parkerte biler der må fjernes i løpet av dagen, ellers blir de tauet bort 15. mai. Stengningen vil få konsekvenser for adkomst innenfor, så vi har skrevet og etterspurt info om dette, evt endret kjøremønster utover stengningen osv.


NB! Oppdatert 14.5. kl 15.52 med tillatelsen fra Bymiljøetaten. Her fremgår det at varigheten er til 21.06.


Vaktmester jobber videre med å få avklart forhold rundt søppelhenting, utrykning mv. Dette hadde ikke entreprenøren noe godt svar på i dag, 14.5.


"Becker entreprenør starter opparbeidelse av Haralds vei fra morgenen onsdag 15.05.19.

De vil i dag tirsdag 14.05.19 sette opp gjerde og stenge veien.

Oslo kommune skiltet at veien er stengt fra mandags morgen den 13.05.19.

Haralds vei vil være stengt for trafikk i den perioden opparbeidelsen av nytt fortau pågår.

Kan dere sende en info mail til beboerne at de må flytte sine biler senest i løpet av kvelden 14.05.19.

De biler som eventuelt står parkert i Haralds vei i morgen onsdag 15.05 vil bli tauet bort.

Beklager de eventuelle ulemper dette medfører."
Infoskriv april 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 6. Mai 2019

I dette infoskrivet kan du lese mer om generalforsamling, beboerparkering, endringer foran Kolonialen og Melkebutikken, info fra vaktmesterne og sommerfesten.


Generalforsamling 2019

Generalforsamling avholdes på basketbanen i indre gård onsdag 22. mai. Innkalling kommer i posten. Vel møtt!


Beboerparkering

Fra mandag 20. mai blir det beboerparkering i Lille Tøyen Hageby, og vi kan nå søke om parkeringstillatelse.

 

Endringer foran Kolonialen og Melkebutikken

I løpet av mai og juni vil området foran Lille Tøyen Kolonial endres. Parkerte biler blir borte, og vi skal gradvis utforske nye løsninger for området.


Info fra Vaktmesterne

 • Det kommer matter rundt bordtennisbord og trampoliner. Gravemaskin leies og arbeidet starter til uken.
 • Dersom din ytterdør trenger males kan både maling og pensel hentes hos vaktmester.
 • Midler til oppussing av oppganger gis inntil 15.000 kr til materialer, arbeidet forutsettes utført på dugnad. Oppgangene skal først males med brannhemmende maling, som du får hos vaktmester.

 

Opptakelse av gateparkeringsplass

Minner om at det å ta opp parkeringsplasser i gatene med stoler, stiger eller lignende i påvente av container, flyttebil eller lignende må avgrenses til kun korte perioder.


Sommerfesten

Hold av lørdag 17. august til den store sommerfesten! Det blir som i fjor filmvisning for ungdommen fredag 16. august.
Forhåndsvarsel forkjøpsrett

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 2. Mai 2019

Her finner du forhåndsvarsel om forkjøpsrett for Ansgar Sørlies vei 1C.
Søknad om beboerparkering

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Apr 2019

Vi kan nå søke om parkeringstillatelse i Lille Tøyen Hagebys gater, som snart får beboerparkering.


Presisering: du trenger ikke beboerparkeringskort om du bare skal bruke din private p-plass fra borettslaget.


Krav til søker

Du må være folkeregistrert på en adresse i Oslo som har beboerparkering.

 • Du må ikke være folkeregistrert i Oslo hvis du kan dokumentere at du er student eller pendler


Du må være eier eller medeier av kjøretøyet du ønsker å søke om beboerparkering for.

 • Unntak for privatpersoner som leier bil av autorisert bilutleiefirma
 • Unntak for privatpersoner som bruker firmabil privat


Det tildeles kun én beboerparkeringstillatelse per person. Et kjøretøy kan tildeles inntil to beboerparkeringstillatelser. Dette betyr at eier og medeier kan kjøpe hver sin beboerparkeringstillatelse i to ulike soner. 


Forskrift om beboerparkering i Oslo


El-bil, hydrogenbil eller HC-kort

Hvis du har el-bil, hydrogenbil eller HC-kort trenger du ikke søke om beboerparkering. Du kan parkere gratis, og det er ingen tidsbegrensning på plassene skiltet med beboerparkering. Les om parkering og lading av elbil.


Hva koster det?

Beboerparkering for bil koster 3000 kroner for ett år. Beboerparkering for MC og moped koster 1500 kroner for ett år. Du kan velge å betale hele beløpet samlet eller månedlig delbetaling.


Avtalen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler. Er du student er avtalen gyldig for ett semester av gangen, og du må søke om ny tillatelse hvert semester. Du står fritt til å si opp avtalen når du vil. Har du valgt å betale hele beløpet med én gang får du refundert gjenværende beløp over 200 kroner. Har du valgt delbetaling gir vi ikke refusjon, men tillatelsen er gyldig ut perioden du har betalt for.


Når søknaden din er godkjent går du direkte til en betalingsløsning. 

Tillatelsen er elektronisk, så du skal ikke ha synlig bevis i kjøretøyet ditt når du parkerer.


Slik søker du om beboerparkering

Du kan søke om beboerparkering hele året. Det er ingen begrensning i antall beboerparkeringstillatelser som blir innvilget i et område.


Du må ha registreringsnummeret på bilen din klart når du skal søke. 


 • Hvis du er medeier av kjøretøyet må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har firmabil må du legge ved signert bekreftelse fra arbeidsgiver
 • Hvis du har leaset bil må du legge ved signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer på kjøretøyet
 • Hvis du har utenlandsk registrert bil må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har personlig bilskilt er det bilens registreringsnummer du må bruke når du søker 

Hvis du benytter et kjøretøy eid av forelder, ektefelle eller venn, får du ikke beboerparkeringstillatelse. Du må være medeier i vognkortet.


Gjesteparkering

Andre kan parkere i beboersonen uten beboerparkeringstillatelse mot å betale vanlig avgift. Les mer om gjesteparkering.


Du kan søke beboerparkering her.
Bilfri i hagebyen - overlevelsesguide

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 16. Apr 2019

Lille Tøyen Hageby er en oase i et stadig mer urbanisert område med høy befolkningsvekst. Borettslaget ønsker å begrense biltrafikken inne på vårt område, men for mange er tilgang til privatbil viktig. Vi vet at at biler i gjennomsnitt står parkert om lag 95% av tiden, og vi ønsker derfor at det skal bli enklere å klare seg uten egen hagebyen. Heldigvis finnes det stadig flere alternativer til å eie egen bil:


Bilkollektivet


Mange ulike biltyper, parkert på faste plasser. Borettslaget har en egen avtale med Bilkollektivet som innebærer at beboere slipper å betale innskuddet på kr 5000 ved innmelding. Depositum og årsavgift må betales som normalt. Vi har også stilt tre (f.o.m. mai 2019) parkeringsplasser til disposisjon for Bilkollektivets biler, og det finnes flere biler på Keyserløkka, Hasle Torg, på Ensjø og i Carl Berner-området. Et digitalt bookingssystem og stadig økende utvalg av alt fra små bybiler via elbiler med lang rekkevidde, og store kassebiler til flytting gjør dette til et godt alternativ for deg som trenger bil i blant. 


https://bilkollektivet.no/nb/ 


Din Bybil / NSB-bil


Renault Zoe elbiler, ikke faste parkeringsplasser. Godt egnet for korte turer der start og stopp er innenfor Oslo. Last ned Green Mobility-appen og lag en profil - det tar bare noen minutter.Gratis abonnement. Bruksområde: kombinere med andre kollektivtilbudet for å komme fra A til B. Kan parkeres på de fleste parkeringsplasser i byen. Du betaler for antall minutter du benytter bilen. Alt gjøres via appen: leie, åpne og lukke bilen - ingen nøkkel.


https://greenmobility.com/no/nb/ 


Avis

Har du OBOS-medlemskap får du 30 % rabatt på leie av bil. Det koster 500 kr å bli medlem i OBOS, hvorav 200 er årskontigent. De 300 "ekstra" er et engangsbeløp (andelskapital)


https://www.obos.no/privat/medlemsfordeler/alle-medlemsfordeler/avis 


Nabobil


Utleie av biler mellom privatpersoner. Har du bil, kan du bidra til at andre får bedre tilgang til bil, samtidig som du får inntekt selv. Har du ikke egen bil, kan du lett finne en bil via Nabobil, ofte billigere enn Bilkollektivet. Leieprisen inkluderer en god forsikring, og du kan styre alt selv i Nabobils bookingløsning.


www.nabobil.no


Zipcar


Likner Din bybil, men foreløpig med færre tilgjengelige biler


https://www.zipcar.no/


Hyre


Likner på Nabobil, men leietaker åpner og låser bilen kun ved hjelp av mobilen, slik at du slipper fysisk nøkkeloverlevering. Bompenger, drivstoff og kilometer kjørt blir automatisk beregnet.


https://www.hyre.no/


Lease eller abonnere bil

Se mer informasjon her 


Bertil O.Steen tilbyr lengre leieavtaler uten bindingstid, hvis du f.eks. trenger bil i noen måneder.

http://www.fleks.no


Taxi

Du kan også kjøre ganske mye taxi for det du sparer på å ikke ha egen bil. I følge Dine Pengers bilkostnadskalkulator (https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/2164-beregn-arlige-bilkostnader-for-bruktbil) koster det ca 50.000,- i året å ha en helt vanlig bil. Det tilsvarer ca 1000,- per uke til taxi.
Søknad om beboerparkering

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Apr 2019

Vi har i dag fått svar fra Bymiljøetaten på vårt spørsmål om når beboerne kan begynne å søke om parkeringsbevis:


"Etter planen vil det åpnes opp for søknader i den nye delen av Grünerløkka tre uker før oppstart. De med folkeregistrert adresse i sonen vil så lenge de ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon motta et kort E-brev per e-post med informasjon om søknadsprosess og ordningen."

Branninspeksjon i leilighetene 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Apr 2019

Som ledd i brannsikringsarbeidet i borettslaget har vi en løpende avtale med Norsk Brannvern.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.


Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no


Merk at Norsk Brannvern i oversikten ikke har forholdt seg til at Økernveien har fått nye adresser, men de har fått oversikt over det nå slik at det skal bli riktig registrert.


I år vil de komme på befaring følgende datoer mellom klokken 17:00 og 21:00:

 • Ansgar Sørliesvei 1-39: Mandag 8. april
 • Ansgar Sørlies vei 41-49 (oddetall) + 2-36 (Partall): Tirsdag 9. april
 • Ansgar Sørlies vei 38-44 (partall) + 51-77 (oddetall): Onsdag 10. april


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 6. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.


 • Ansgar Sørlies vei 79 + 46-76 (partall): Torsdag 11. april
 • Haralds vei 2-12 (partall): Fredag 12. april
 • Haralds vei 14 - 18 (partall) + Tore Hunds vei 1-9 (oddetall): Tirsdag 23. april


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 7. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.


 • Tore Hunds vei 11-23 (oddetall) + 25-45 (oddetall): Onsdag 24. april
 • Tore Hunds vei 47-57 (oddetall) + 2-14 (partall): Torsdag 25. april
 • Tore Hunds vei 16-24 (partall) + Hovinveien 12-14 (partall) + Øysteins plass 1-6 + Kaare Røddes plass 1-4: Fredag 26. april


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 8. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.


 • Kaare Røddes plass 5-19 + Økernveien 39: Mandag 29. april
 • Økernveien 41-53: Tirsdag 30. april
 • Økernveien 55-65: Torsdag 2. mai
 • Økernveien 67-71: Fredag 3. mai


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Torsdag 9. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.
Skisse til innspill. Nabovarsel ifm. utbygging av demenslandsbyen.

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 8. Apr 2019


Bystyret godkjente detaljregulering med reguleringsbestemmelser gjeldende for HOVINVEIEN 4, 6 OG 10 (LILLE TØYEN SYKEHJEM), samt DRONNING INGRIDS PLASS 1-5, i møte 13.12.2017.


HENT AS skal på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF bygge en ny demenshageby på Hovinveien 6, 10. Prosjektet omfatter riving av lille Tøyen sykehjem og oppføring av Oslo kommunes første demenshageby kalt Dronning Ingrids hage. I forbindelse med bygging av den nye demenshagebyen skal det utføres noe rehabilitering av H570_2/Drengsstuen og omlegging av eksisterende vannledning på eiendommen. 


Nabovarsel

Lille Tøyen Borettslag mottok nabovarsel 02.04.19, og skal levere svar på nabovarsel innen 16.04.19. Tidsfristen er innenfor gjeldende lover og retningslinjer.


En arbeidsgruppe med beboere og styret har formulert sentrale innspill. Vi setter pris på ytterligere tilbakemeldinger, og disse kan sendes til styret: styret.lilletoyen@gmail.com senest 14.04.19.


Ytterligere informasjon om byggesaken kan du finne her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201407029


Tidligere innspill fra Borettslaget ifm. byggesaken kan leses her:

Høringsuttalelse ifm. detaljregulering

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016099325&fileid=6502948


Øvrige innspill

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017161350&fileid=7531001


Tilsendte sakspapirer ifm. nabovarsel kan leses her:


Innspill

(Denne bearbeides ytterligere før innsendelse mtp. språkvask o.l)


Trafikkavvikling og trafikksikkerhet

Borettslaget er bekymret flere aspekter ved den framtidige trafikksituasjonen.


 1. Den naturlige leseforståelsen av reguleringsplanen, er at all innkjøring i anledning rivning og i anleggsperioden og i bruken av demenslandsbyen, er fra Hovinveien. Dette bekreftes også i epost fra Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF. Dette ønsker borettslaget å understreke nødvendigheten av.

 2. Ifølge utkast fra Hent er det lagt til opp innkjøring i garasjeanlegg fra Hovinveien. Her er relativt få parkeringsplasser. Både av hensyn til besøkende og leveringer til den planlagte demenslandsbyen og av hensyn til eventuelle framtidige utbygginger på Felt B (gamle sykehjemmet) og Felt C (område ved Dronning Ingrids plass) og Felt D (også ut mot Dronning Ingrids plass) er man nødt til å bygge en garasje/ tunnel, med gjennomkjøring ut av bygget og til disse feltene;

  - Man må altså unngå en fremtidig løsning der en potensiell kjørevei ut til Hovinveien fra Felt B, C og D ender med å gå gjennom Lille Tøyen Hageby.

  - Det er trange gater i borettslaget Lille Tøyen Hageby. Mange barn, uoversiktlig veinett og fravær av/mangelfulle fortau, gjør at all transport med bil til Felt B, C og D i demenslandsbyen og nye utbygginger i framtiden bør ferdes gjennom korridor under demenslandsbyen for ankomst/ adkomst, og dette må det tilrettelegges for helt fra start. Det vil bidra til en fremtidig akseptabel trafikkavvikling i området mht. trafikksikkerhet.

 3. Gatene i nabolaget er som nevnt barnehage- og skolevei for små barn og eldre med allerede, og det er mangelfullt med fortau. Borettslaget legger til grunn at dette hensyntas. Det er ikke tegnet inn fortau langs fasaden til demenslandsbyen i Solefallsveien / Dronnings Ingrids plass på utkastet. Det må legges fortau langs fasaden som beskrevet av trafikksikkerhetsmessige årsaker av hensyn til myke trafikanter. Både beboere, ansatte og fastboende.

 4. For demenslandsbyens fasade og fortau mot Hovinveien, er det viktig å huske at demenslandsbyen har innkjøring over fortauet. Dette nødvendiggjør at det også må anlegges et fortau på motstående side av Hovinveien, av hensyn til trafikksikkerhet. Med gangfelt som leder rett til hovedinngang for demenslandsbyen.

 5. Borettslaget ber om at det også etableres trapper i den planlagte universelle adkomsten fra Hovinveien Solefallsveien. Slik vil det være lett for både rullestolbrukere og gående å komme raskt fram.

 6. Borettslaget mener det er svært uheldig med et stort planlagt parkeringsareal på Felt C. Da vil tilkjøring gå via borettslagets smale veier og dette vil forverre trafikksikkerheten i området.

 7. Borettslaget har i tidligere høringsuttalelser pekt på de rikspolitiske retningslinjer for barn og ungdom ‘ Ved omdisponering av arealer som (..)er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.’Felt A, B, C og D t er i dag et grøntområde i et strøk/bydel som er under sterk fortetting. Spesielt for skolebarn er idretts og lekemuligheter begrenset. Flere undersøkelser i dette området viser til et større behov for slikt areal enn dagens planer tilsier. Foreliggende plan tar bort områder som er i bruk og er egnet til lek: Barnehagen hadde to lekeplasser samt grøntarealer og hagen til drengestua er daglig i bruk med både klatretrær og et lite lekehus til barn. Vi ønsker at behovene til barn i indre by tas seriøst og at det vil legges til rette for å erstatte disse lekeområdene som forsvinner.

 

Besøkende til demenslandsbyen

Vi ønsker å fremsette en bekymring for at pårørende som skal komme på besøk til demenslandsbyen skal legge ytterligere press på en allerede presset parkeringssituasjon.


 1. Derfor må demenslandsbyen besørge parkering for besøkende i riktig/ realistisk mengde/ antall, slik at dette evt. ikke vil belaste gatene på Lille Tøyen med unødvendig kjøring/ leting etter parkeringsplasser, eller at slik parkering vil legge beslag på parkeringsplasser som benyttes av nærområdets beboere.

 2. Det må lages en trygg adkomst for besøkende som reiser med hhv lokaltog til Tøyens stasjon og 60-bussen i Økernveien, direkte fra stoppestedene, opp forbi Dronnings Ingrids plass og inn til demenslandsbyen.

 

Fasade/ tak demenslandsbyen

Borettslaget er opptatt av at fasadeuttrykket i eksisterende gul-listet bebyggelse på Lille Tøyen videreføres i demenslandsbyen.


 1. Det betyr at fargen og uttrykket på den nye bebyggelsen skal ligge tett opp mot dagens, som i praksis vil si en lysog varm jordfarge. Dette er viktig også fordi Solefallsveien, som skiller ny og gammel bebyggelse, er lagt opp til å bli trang. Og en mørk fasadefarge vil forringe bomiljøet. Også her ønsker borettslaget å være i dialog med relevante parter.

 2. Borettslaget ønsker igjen å understreke at kun 1 etasjes høyde ut mot Solefallveien og Ansgar Sørlies vei er å foretrekke.

 3. I utkastet er det tegnet inn svært store vindusflater ut mot Solefallsveien og borettslaget. Vi ønsker at vindusflatene skal harmonere med eksisterende bebyggelse, både av hensyn til estetikk og innsyn/utsyn.

 4. Vinduer ut mot borettslaget bør ha ekstra lydisolering for å skjerme beboerne i demenslandsbyen mot støy fra borettslaget. Borettslagets hager benyttes til sent på kveld og barns lek kan være støyende. Samtidig skal naboer i Lille Tøyen borettslag skjermes fra forventet støy fra demenslandsbyen. Vi gjør også oppmerksom på at det ligger også et fest- og utleielokale med tilhørende uteområde i Solefallveien 1, som benyttes av beboere i borettslaget. Dette må også tas med i betraktningen ifm. med evt. ytterligere støyreduserende tiltak.

 5. Vi foreslår at beboerrom/soverom i demenslandsbyen, ikke vender ut mot Lille Tøyen borettslag, av overnevnte årsaker knyttet til støy og innsyn/ utsyn.

 6. Tekniske anlegg som støyer (eks. ventilasjon, vifter o.a) må plasseres i avstand, lengst mulig borte fra Lille Tøyen Borettslag, og alle støyende anlegg må vende i retning bort fra borettslaget. Vi ber om at det unngås heisoppbygg, ventilasjonsanlegg og andre tekniske anlegg i den enden av bygget som vender mot Lille Tøyen Hageby. Støy fra disse vil sterkt forringe bokvaliteten, da en rekke beboere har både soverom og hager mot Solefallsveien og demenslandsbyen.


Avklaringer

I reguleringsplanen er Felt A, der Drengestua og grøntareal inngår, beskrevet som ”et åpent grøntområde”. Tegningene viser og indikerer et avstengt område i glass.


 • Borettslaget ønsker å vite hva som er tenkt her?


Borettslaget ønsker ikke at det etableres en takterrasse over "vinterhagen" i området ut mot Solefallsveien/ Ansgar Sørlies vei grunnet:


 • Gjensidig støy fra og innsyn til private hjem og hager.

 • Fra starten av planene er det understreket viktigheten av siktlinjer fra Ansgar Sørlies vei og ut mot gamle Lille Tøyen sykehjem. Løsningen som er tegnet inn vil ikke fungere som tilsiktet. (Takterrassen vil ha gjerder, løsøre og mennesker som effektivt ødelegger siktlinjen som har vært vektlagt fra starten av prosjektet.)


Borettslaget oppfordrer til grønne tak for innsekter og beplantning i demenslandsbyen slik illustrasjonstegninger viser


 • Borettslaget ønsker å få klarhet i om tegningene på ‘illustrasjonsplan’ som indikerer dette er i tråd med planlagt utbygging og drift.

 

Konsekvenser byggearbeid


Informasjon i byggeperioden

Vi ønsker en god og effektiv kommunikasjon med både tiltakshaver og ansvarlig utbygger for å sikre en god byggeprosess for alle parter. Vi ser for oss at følgende initieres så snart som mulig.


 • Fast kontaktpunkt for borettslaget
 • En form for oppdatering på nettet; informasjon av blogg eller nyhetsbrev på epost som gir beboere løpende informasjon om hva som skjer
 • Regelmessige allmøter i regi av utbygger for naboene.


Transport

 • All innkjøring av all transport i anleggsperioden ifm. utbygging av demenslandsbyen, er utelukkende fra Hovinveien. Dette er bekreftet på epost fra Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF, men borettslaget vil igjen understreke viktigheten av dette.
 • Vi ber om at utbygger i hele anleggsperioden, tar ansvar for all parkeringsavvikling av sine egne, og alle underkontraktørers biler/ fremkomstmidler på eget område (felt A og B), slik at disse ikke belaster eksisterende gateparkering i området, som allerede er presset, samt at dette evt. ikke fører til økt trafikkavvikling gjennom borettslaget.


Evt. skader bygningsmasse

Borettslagets bygningsmasse er 100 år gammel, i pusset teglstein og står på byantikvarens gule liste.


 • Borettslaget forutsetter at utbygger organiserer og finansierer tilstandsrapporter, inklusive video og bilder, av alle bygg, grunnmurer og innvendig i Ansgar Sørlies Vei og Solefallsveien og eventuelt andre boenheter som kan berøres, i alle etasjer. Arbeidet skal utføres av en kvalifisert, uavhengig tredjepart med representanter fra borettslaget tilstede på befaringer. Slike kartlegginger og tilstandsrapporter skal utarbeides i forkant av, underveis og i etterkant av anleggsperioden.

 

Sikkerhet og støy

 1. Vi understreker viktigheten av at anleggsplassen holdes trygg og lukket og med adgangskontroll. Borettslaget ber om en fast kontaktperson som er tilgjengelig hele døgnet ved evt. avvik.
 2. Av hensyn til svært mange barnefamilier i tilgrensende leiligheter ber borettslaget om at arbeidet i anleggsperioden foregår på dagtid og ikke i helger.
 3. Borettslaget ønsker at beboere informeres dersom utbygger vurderer å søke om dispensasjon for arbeid utover planlagt tid, slik at vi kan kontakte riktig instans om nødvendig.
 4. Borettslaget ber om at støy begrenses og at de mest støyende arbeidene legges i tidsrommet kl. 09:00 og 15:00 på hverdager.
 5. Vi ber om at nærmeste naboer til Demenslandsbyen vil bli tilbudt avbøtende tiltak som hotell i perioder med sterk støy.
 6. Vi ber om at feiebiler og ryddebiler kjører hyppig for å ta opp bygge støv og rense gater i anleggsperioden.

 


Rekkefølger og utbyggingsavtale


I tråd med praksis for utbygging på Ensjø og Hagekvartalet utarbeides det rekkefølger på tiltak som skal bidra til økt bokvalitet.


 • Borettslaget ber derfor om at slike vurderinger gjøres omkring opprusting av grøntarealer i nærområdet.
 • Så er det også viktig for borettslaget å presisere at det er avfallshåndtering i området Solefallsveien/ Ansgar Sørlies vei som borettslaget tidligere har bekostet. På nåværende skisser er arealet disse står på innlemmet i Demensbyen. Borettslaget ser det naturlig at disse erstattes i sin helhet, og at Borettslaget ikke pålegges noen kostander for dette.

 
Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 8. Apr 2019

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.


Mandag 8. april

Ansgar Sørliesvei 1-39


Info om øvrige enheter kommer i morgen.


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:


Mandag 6.mai mellom kl. 17:00 og 21:00.

 Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no
Endringer foran Kolonialen og Melkebutikken

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 6. Apr 2019

I løpet av mai og juni vil området foran Lille Tøyen Kolonial endres. Parkerte biler blir borte, og vi skal gradvis utforske nye løsninger for området.


Bakgrunn

Arealet foran Kolonialen og Melkebutikken er regulert av en leieavtale mellom borettslaget og Oslo kommune fra 1994. Denne avtalen omfatter det meste av friområdene på Kaare Røddes plass og Øysteins plass, inkludert fotballbanen. Avtalen sier utvetydig at området ikke skal brukes til parkering av biler, men til fritids- og grøntareal. Dette har i varierende grad blitt fulgt opp, og det har blant annet vært uklart om borettslaget eller Bymiljøetaten har ansvar for håndheving.


På bakgrunn av kommunikasjon med kommunen våren 2019 har styret konkludert med at borettslaget må ta større ansvar for å håndheve bestemmelsene i avtalen.


Fra parkeringskaos til trivelig torg

Illustrasjon: Skisse som illustrerer muligheter på plassen foran Kolonialen. Løsning/illustrasjoner er basert på opprinnelig skisse fra Enerhaugen Arkitektkontor.


Styret har også tidligere diskutert spørsmålet om parkering foran Kolonialen, blant annet i forbindelse med diskusjon om trafikksikkerhet og parkering mer generelt. Området er i dag uoversiktlig og utrygt for barn og andre fotgjengere, mens utrykningsbiler, måkebiler og andre større kjøretøy har problemer med fremkommeligheten.


Siden mange Lille Tøyen-beboere opplever knapphet på parkeringsplasser, mener styret det er best å først innføre parkeringsbegrensninger på områder der annen bruk enn parkering vil gi størst verdi for beboerne. I første omgang gjelder dette området foran Kolonialen og deretter foran Melkebutikken.


Styret har derfor konsultert beboere med relevant fagkompetanse, berørte beboere og eksterne ressurser, for å få innspill til hvordan området kan endres gjennom relativt enkle og rimelige grep. Mål er betydelig økt bruksverdi for beboerne, samtidig som de som bor nærmest i minst mulig grad skal oppleve endringene som negative.


Styret gjennomførte et beboermøte i Brakka 30. april, dere flere relevante innspill til bruken kom fram. Blant annet var det et utbredt ønske om å gjøre området grønnere, og om at det bør legges noen begrensninger på hvor folk sitter, av hensyn til støy og sigarettrøyk for beboere.


Styret konkluderte på møtet 2. mai med at vi fjerner parkeringsplassene foran Kolonialen i forbindelse med feiing av gatene 7.-8. mai, ved at betongkassene som står der i dag flyttes litt lenger fram, og vi etablerer midlertidig skilting av området som parkeringsfritt. Ettersom det ikke er lov å parkere i selve krysset, innebærer dette at det ikke lenger vil være mulig å parkere foran Kolonialen.


Styret er i dialog med Nabolagshager [link: www.nabolagshager.no] om etablering av utemøbler med plantekasser inspirert av tegningene som illustrerer denne saken. Løsningen vi etablerer i første omgang vil være mer midlertidig, og vil bestå av flyttbare enheter. Dette gjør at vi kan få litt erfaring med hvordan beboere og besøkende bruker området, før vi tar en endelig beslutning om hvordan området skal se ut.


Illustrasjon: Midlertidig endring av plassen foran Kolonialen. Løsning/illustrasjoner er basert på opprinnelig skisse fra Enerhaugen Arkitektkontor.


Området foran Melkebutikken

Når uteområdet utenfor Kolonialen er forvandlet til en plass vi alle får glede av, begynner vi også planleggingen av uteområdet foran Melkebutikken, med sikte på å endre bruken her i august/september. 


Illustrasjon: Mulighetsskisse for hele området ved Kolonialen og Melkebutikken. Vil også omfatte beplantning av hagen til Melkebutikken.


Alle skissene er laget av arkitekt og beboer Bendik Aursand, basert på opprinnelig skisse fra Enerhaugen Arkitektkontor.


Relaterte saker

Lurer du på hva som skjer når kommunen innfører beboerparkering? Les mer her:

https://www.lilletoyen.no/nyheter/soknad-om-beboerparkering


Har du lyst til å kvitte deg med egen bil og heller dele bil med andre? Les vår overlevelsesguide til et

bilfritt liv i hagebyen: https://www.lilletoyen.no/nyheter/bilfri-i-hagebyen-overlevelsesguide
Infrastruktur for lading av elbiler

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 24. Mar 2019

Beboermøte på Lille Tøyen Kolonial, tirsdag 9. april kl 1900.


I tråd med tidligere vedtak på Generalforsamlingen, har styret jobbet videre med løsninger for å etablere infrastruktur for å kunne lade elbiler på parkeringsplasser disponert av borettslaget. Endelig beslutning om utbygging vil bli presentert på Generalforsamlingen 2019. I forkant av dette ønsker styret å få innspill fra beboere dette berører. Hvor mange har elbil i dag? Hvor mange planlegger å skaffe seg elbil de neste årene? I hvor stor grad er manglende lademuligheter en begrensning? 


 Alle som har spørsmål eller synspunkter på hvordan vi bør løse dette, eller bare vil høre litt mer om hvilke alternativer vi har, inviteres til beboermøte på Lille Tøyen Kolonial, tirsdag 9. april kl 1900. 


Har du ikke mulighet til å delta på beboermøte, men har noe på hjertet likevel? Send det til Christoffer Klyve på cklyve@gmail.com. 
Infoskriv mars 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Mar 2019

I dette infoskrivet kan du lese om generalforsamling, åpen halvtime, vindusmaling, beboerparkering og sommerfesten.


Generalforsamling 2019

Generalforsamling avholdes på basketbanen i indre gård onsdag 22. mai. Dette grunnet rehabilitering av både Hasle kirke og Hasle skole. Innkalling kommer i posten.


Frist for å melde inn saker er 2. april, og saker sendes til styret (e-post: styret.lilletoyen@gmail.com).


Forslag til nye styremedlemmer meldes til leder av valgkomiteen Tone Foss Aspevoll (e-post: tone.aspevoll@gmail.com / tlf: 917 20 267).


Åpen halvtime

Siste styremøte før Generalforsamling 2019 blir avholdt i Melkebutikken 10.april, og beboere inviteres til åpen halvtime fra kl 18.30 – 19.00 dersom de har noe på hjertet.


Info fra Vaktmesterne

Våren er på vei og vaktmesterne vil snart gjenoppta malejobben av alle hagebyens vinduer. 


Beboerparkering

Ifølge Bymiljøetaten blir området for beboerparkering i bydel Grünerløkka utvidet til å gjelde hele bydelen fra 20. mai i år. All erfaring tilsier at dette vil redusere parkering fra utenforstående betraktelig.


Samtidig må alle som ønsker parkeringstillatelse, registrere seg og betale for oblat til bilen sin. Mer informasjon hos Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/omrader-med-beboerparkering/


Sommerfesten

Hold av lørdag 17. august til den store sommerfesten! Det blir som i fjor filmvisning for ungdommen fredag 16. august.
Vedr fortau i Haralds vei

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Feb 2019

Etter at det ble fjernet trær på skolens område fikk vi bekymrede meldinger fra beboere som var redde for at det kunne bli fjernet flere trær i forbindelse med anlegging av fortau i Haralds vei. Vi har kontaktet Plan- og bygningsetaten, og har fått dette til svar:


"Fortau langs Haralds vei skal etableres der det i dag er kantparkering (nordøstsiden av veien). Det skal ikke fjernes trær på sørvestsiden av Haralds vei (på hagebysiden)."
Utredning av kunstgress-/kunstisbane på Øysteins plass

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Feb 2019

Styret har fått flere henvendelser om denne saken, og har notert at mange av beboerne rundt er negative til en endring av grusbanen til kunstgress/kunstis, samtidig som det også er beboere som er positive til en slik endring.


Styret tar innvendingene og motforestillingene til beboerne nær fotballbanen på alvor. De har også vært oppe i styrets tidligere diskusjoner om det kan være aktuelt å skifte banedekke på fotballbanen på Øysteins plass. Det er ikke første gang dette har vært oppe som tema, og ved tidligere anledninger har daværende styre konkludert med at vi ikke ønsket å endre dekke. Samtidig har det vært et ønske om å kunne ha kunstis på vinteren, slik at det kan gås på skøyter og spilles hockey i en lengre periode enn det som nåværende klima tillater, og styret har også sett fordeler ved å ha et banedekke som er bedre egnet for fotball.


Lille Tøyen Fotballklubb ønsker flere/bedre fotballflater i nærområdet. Det er de som har tatt kontakt med representanter for Oslo kommune om flere saker, og herunder har de oppfordret kommunen til å se på mulighetene for å få endret banedekke på fotballbanen inne i hagebyen.


Fra styrets side har vi ikke tatt noen beslutninger eller kommet til noen konklusjoner på hva vi ønsker skal skje med banen. Vi har tidligere fått innspill om å legge kunstgress fra beboere som ønsker dette. Vi har ikke foretatt noen avstemninger eller på annen måte behandlet saken i denne omgang ut over at vi fikk en orientering fra fotballklubben på vårt møte i juni. Styret tok da dette til orientering, og ga med det klarsignal til at man kunne søke å få dette utredet, og bare det.


Det ble foretatt en befaring med representanter fra kommunen den 27. juni. Her var det representanter både fra fotballklubben og fra styret til stede. Kommunen ville etter befaringen utrede mulighetene for nytt dekke.


Før det tas en beslutning må selvsagt alle impliserte parter høres, og alle argumenter veies. Det kan godt hende at man lander på at støy er så vektig at det gjør en slik omlegging av dekke uønsket, men vi vil ikke foregripe utredningen og beslutningsprosessen som må følge etter utredningen. Styret ser fortsatt ikke at det er grunn til å stanse utredningen.


Dette er en sak som er av en slik betydning at dersom styret etter at utredningen er gjennomført tenker at det kan være aktuelt å gå for dette bør det forelegges generalforsamling til avgjørelse.

Infoskriv januar 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 19. Jan 2019

I dette infoskrivet kan du lese om åpen halvtime, generalforsamling, info fravaktmester, snøras, pipefeiing, Lille Tøyen Tidskapsel, belysning, Melkebutikken, parkeringsplasser, bruktbutikken og sommerfesten.


Åpen halvtime

Vårens styremøter blir avholdt i Melkebutikken på følgende datoer. Beboere inviteres til åpen halvtime fra kl 18.30 – 19.00 dersom de har noe på hjertet.


 • 13. februar
 • 20. mars
 • 10. april 

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling avholdes på basketbanen i indre gård onsdag 22. mai. Dette grunnet rehablitering av både Hasle kirke og Hasle skole. Mer info kommer.


Info fra Vaktmesterne

Sykler og annet må ryddes for å lette brøyting i indre gård. For eksempel må sykler som er låst fast til trappegelender må fjernes for å få brøytet helt inn til trappene. Det er ikke nødvendig å flytte sykler som står på oppmerkede sykkelplasser.


Vaktmestre jobber blant annet med:

 • å sette opp snøfangere der dette mangler
 • sette inn branndører til kjeller og loft i fellesganger der dette mangler
 • Reparere port i støyskjerm ved busstopp mot Økernveien 

 

Snø

Styret minner om rasfare fra takene og ber alle passe på at barn som sover ute ikke står i rasutsatt område. Det er også lurt å oppbevare hagemøbler ect. på et ikke rasutsatt område i hagen.


Pipefeiing

Pipefeiing er en kommunal oppgave, les mer her: https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/boligtilsyn-og-feiing/


Lille Tøyen Tidskapsel 2018-2118

Prosjektet fikk i desember tildelt støtte fra Sparebankstiftelsen. I 2019 blir det dermed flere tidskapselverksteder og til slutt utforming av selve kapselskulpturen sammen med kunstner Kjetil Aschim for forsegling og montering innen 2022. Tusen takk til Olaug Irene Røsvik Andreassen for innsatsen i tidskapselprosjektet!


Belysning i hagebyen

Styret jobber med å lage en helhetlig lysplan for borettslaget og vi ønsker innspill fra beboere. Les mer her: https://www.lilletoyen.no/nyheter/utebelysning-paa-fellesomraader


Melkebutikken

Melkebutikken ble gjenåpnet for utleie 29. november 2018 etter oppussingen var feridgstilt. Booking gjøres på www.lilletoyen.no.


Private parkeringsplasser

Hagebyens private parkeringsplasser deles ut til personen på ventelista med lengst ansenitet når en plass blir ledig. Ønsker du stå på ventelista, legger du inn en søknad på www.lilletoyen.no. Til informasjon er det i dag 91 husstander på ventelista, hvor topp 5 flyttet inn i hagebyen mellom år 2000 og 2002. 


Lille Tøyen kolonial

Bruktbutikken i nabolokalet kommer til være der i påvente av svar fra PBE og Byantikvar i forbindelse med bruksendring.


Sommerfesten

Hold av lørdag 17. august til den store sommerfesten! Det blir som i fjor filmvisning for ungdommen fredag 16. august.