18-297 Forhåndsavklaring forkjøpsrett: Haralds Vei 10

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Nov 2020

Meldefrist: Tirsdag 24.11.2020 kl. 12:00


Visning: Søndag 15.11.2020 12:30 - 13:30 og Mandag 16.11.2020 17:00 - 18:00


Eiendomsmegler: Eiendomsmegler Stein Christian Dykesteen - Tlf. 22 87 11 95, e-post scd@aktiv.no
Nyhetsbrev fra styret september 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Okt 2020

Tusen takk, Kay!

Driftsleder Kay Bergh gikk av med pensjon 1. september etter 25 års utrettelig innsats for å gjøre hagebyen trivelig, ryddig og vedlikeholdt. Kay vil bli savnet som driftsleder, men er fortsatt å se i hagebyen, gjerne på grusbanen med en bocciakule i hånda. Styret har arrangert en avskjedsmarkering.


Husk de små trafikantene!

Det er mange nye skolebarn i gatene om dagen, så vær spesielt oppmerksom ved kjøring inne i hagebyen. Vi har observert mange tilfeller av uvettig kjøring, spesielt av større varebiler som skal levere varer til beboere. Om du bestiller varer, legg gjerne inn en merknad om at varene skal leveres i et område med mye barn, og be om forsiktig kjøring.Ekstraordinær generalforsamling

På grunn av Covid19-pandemien var det ikke mulig å gjennomføre vanlig generalforsamling ved fysisk oppmøte før sommeren. For å ivareta lovpålagte oppgaver som behandling av regnskap og valg av styret, ble det gjennomført en skriftlig generalforsamling i juni. Dette gjør at vi ikke har fått behandlet andre saker, herunder forslag fra beboere. Styret jobber derfor for å kunne avholde en hovedsakelig videobasert generalforsamling i løpet av høsten, med mulighet for fysisk deltakelse for et begrenset antall mennesker. Her er planen å behandle saker om infrastruktur for elbillading, oppgradering av Kaare Røddes Plass, og eventuelle forslag fra beboere. Ta gjerne kontakt med styret allerede nå dersom du har saker du ønsker behandlet. 


Regler for dyrehold 

Husdyr er generelt velkomne i hagebyen, men man må gi beskjed til styret på et eget skjema før dyr bringes inn i husstanden. Alle dyreeiere er ansvarlig for sine egne dyr. 


Se mer info her: https://www.lilletoyen.no/?PageID=9&ItemID=613


Klipping av hekker

Vi har fortsatt en god del forvokste hekker i hagebyen. I henhold til hagereglementet skal ingen hekker være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten. Se bilde under for illustrasjon. De fleste typer hekker har godt av å bli klippet i september eller oktober. Spesielt gjelder dette dersom hekken trenger en grundig justering. Da har den godt av litt hvile over vinteren, og vil ikke se like skamklipt ut gjennom sommeren.


Ved beskjæring av busker og trær, legges kvistene i sekker eller buntes sammen. Dette plasseres ved søppelkassene og hentes av vaktmester, eller i kontainer for hageavfall på ved grusbanen på Øysteins plass. 
18-260 Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 25

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Sep 2020

Meldefrist: Lørdag 10.10.20 kl. 12:00


Visning: Søndag 04.10.2020 14:00 - 15:00 + Mandag 05.10.2020 17:30 - 18:30, 


Eiendomsmegler: Christian Dykesteen, Telefon: 22 87 11 95 - Epost: scd@aktiv.no

18-42 Avklaring av Forkjøpsrett : Ansgar Sørlies vei 19

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 24. Aug 2020

Visning: Mandag 01.09.2020 kl. 17:00-18:00


Frist for å melde interesse om forkjøpsrett: Tirsdag 08.09.2020


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, v/Nina Friis Stensland Tlf:98 08 41 42,

e-post: ninafs@aktiv.no
Kun lørdag - sommerfesten 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 18. Aug 2020

Det blir en annerledes sommerfest i år. De siste 12 årene har vi samlet oss med barna første helg etter skolestart, det prøver vi også å gjøre i år. I år blir det ikke hoppeslott og alle samles på grusbanen. Vi er tvunget til å skalere det ned og dele det opp pga den merkelige tiden vi er i. Det legger på ingen måte en demper på humøret.


Alle kan delta, men fint om dere velger Toget eller Basketbanen slik at vi begrenser antall mennesker i forsamling.


Alle bringer egen (grill)mat, drikke, stol, teppe, antibac osv.


Husk at alle barn som skal ha salgsboder må ha antibac/sprit tilgjengelig. Hold 1 meters-regelen og hold deg hjemme om du ikke er i form eller i karantene. Ellers er det bare å kose seg.


Vi trekker vinnere av diverse premier, av alle deltakere i sykkelløpet - fra de minste på 3-hjul til de eldste på 1-hjul.


Salgsboder? Dette er opp til foreldre, men vi i styret forventer Antibac i alle salgsboder.


Program:

Lørdag:

Kl. 15:00 Tour De Lilletøyen starter fra Kolonialen (fete premier;-)

Toget:

Kl. 16:30 Campingkompaniet holder barneteater

Kl. 17:30 Mad Hatter´s spiller musikk og holder quiz

Kl. 18:30 Grilling

Basketbanen:

Kl. 17:30 Campingkompaniet holder barneteater

Kl. 18:30 Mad Hatter´s spiller musikk og holder quiz

Kl. 19:30 Grilling og utekino

Vi må følge Covid-19 anbefalinger fra NHI og begrense til 200 mennesker.

Vi må vite hvem som er der, derfor melder man seg på om man vet man skal.

Kom til oss og kryss dere av listen når dere kommer.

Kl. 19:30 Ish

Innsiden Ut (for de yngste) 

Påmelding her:

https://forms.gle/USabvZ1krNWTun6b8

Kl. 21:00 Ish

Indiana Jones and the Last Crusade

Påmelding her:

https://forms.gle/83NGdTyAyDiyEsQB6

*Ish - vi er litt usikre på når det blir mørkt nok til å starte filmen.

Husk 1-meters-regelen og NIH sine anbefalinger.

Kos dere, ta hensyn og ta vare på hverandre.

Nyhetsbrev sommer 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 7. Aug 2020

Hold av helgen 21-22 august. Vi gleder oss til å se deg!


Vaktmestertjenesten i sommer

Det vil være minst en vaktmester på jobb hele sommeren. Finværet har gjort at maling av vinduer i 2. etasjene nå snart er ferdig, deretter begynner vi på 1. etasjene. 


Nytt styre

Den ordinære Generalforsamlingen 2020 ble noe amputert da den ble gjennomført skriftlig, men alt ble behørig gjennomført. Nytt styre er på plass og har konstituert seg, med Kjerstien Lunde som styreleder, og Nikolai Wiik Rindedal, Hilde Bjørnstad, Andreas Fætten, Gro Ballestad, Vegard Mordal, Christoffer Ringnes Klyve, Marie Skjervold og Vigdis Hansen som styremedlemmer. Vi vil jobbe videre med saker som opptar borettslaget, og vil prøve å få gjennomført en mer vanlig generalforsamling til høsten for å få behandlet beboerforslag og andre viktige saker. 


Sommerfesten!

Vi bryter ingen tradisjoner for store og små. Første helgen etter skolene har startet samles vi for å oppsummere sommeren og snakke om det kommende året. Vi må forholde oss til regler satt av FHI, men vi skal få til mye hygge likevel. Utekino, sykkelløp og underholdning.


Hold av helgen 21-22 august. Vi gleder oss til å se deg!


Hunder og katter

Styret har mottatt klager på diverse etterlatenskaper fra enkelte firbente beboere. Vi minner om at at dette er eiers ansvar, i tråd med retningslinjene for dyrehold. Eier har også plikt til å påse at at dyr ikke benytter sandkasser og lekeplass som toalett.


God sommer!
18-170 Forhåndsavklaring forkjøpsrett Tore Hunds vei 3

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Aug 2020

Visning: Søndag 09.08.2020 kl. 14:00


Frist for å melde interesse om forkjøpsrett: Mandag 17.08.2020 kl. 12:00


Eiendomsmegler: Stian C Dykesteen tlf. 22 87 11 95

Protokoll fra generalforsamlingen 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Jun 2020

Her kan du lese Protokoll fra generalforsamlingen 2020.
Nyhetsbrev fra styret juni 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2020

Skriftlig generalforsamling

På grunn av Covid19-pandemien har styret besluttet at det i år ikke er praktisk mulig å gjennomføre vanlig generalforsamling ved fysisk oppmøte. Fordi borettslaget har såpass mange andelseiere, mener styret det er mest forsvarlig å gjennomføre årets generalforsamling ved å begrense dagsorden til de lovpålagte sakene, og ved at beboere sender inn sine stemmer skriftlig. 


Skriftlig innkalling, sakspapirer og nærmere instruksjoner om hvordan man avgir stemme er nå sendt ut til alle beboere. Ta kontakt med forretningsfører OBF på post18@obf.no dersom du ikke har fått sakspapirer innen torsdag 11. juni. 


Klipping av hekker

Vi minner igjen om at det er beboernes ansvar å sørge for at hekker i hageparsell man disponerer ikke blir høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes slik at de ikke strekker seg ut over asfaltkanten, i tråd med reglement om hageparseller. 


Oppgradering av Kaare Røddes Plass

Styret har etablert et samarbeid med beboer og arkitekt Håkon Aasarød i Vardehaugen arkitekter og LARK landskarpsarkitekter om å skissere alternativer til utvikling av Kaare Røddes Plass. Arbeidet er basert på innspill fra beboere, og peker foreløpig i retning av tilbakeføring av opprinnelige kvaliteter ved plassen. Det arbeides videre med prosjektet fram mot ekstraordinær generalforsamling til høsten. 


Dronning Ingrids Hage; nabomøte

Styret bruker mye tid på å følge opp byggingen av Dronning Ingrids Hage. Mange har store problemer med å kunne jobbe på hjemmekontor på grunn av støyen. 


Omsorgsbygg og HENT har invitert til møte med styrene i borettslagene i området. Styret deltok på dette møtet og der sa HENT at de skal sette opp en støyskjerm som kan ta av for noe av det verste. De skal være ferdig med betongelementet i august, men vi må belage oss på en del støyende arbeid fram til bygget er tett i april 2021. Hele bygget skal stå ferdig til bruk høsten 2022. 


Arbeidstid skal være 7-19 på hverdager og 8-16 i helgedager.


Styret tar gjerne mot observasjoner om brudd på disse arbeidstidene. Det meldes umiddelbart inn. 


HENT skal stramme inn rutiner for vanning så det ikke støver så mye. 


Informasjon om prosjektet skal bli bedre. Følg med på Facebook-siden som Omsorgsbygg driver: Dronning Ingrids Hage.


Sykkelparkering

Styret har fått flere henvendelser om behov for mer sykkelparkering, både utendørs og i sykkelgarasjer. Forslagene er ulike, men generelt uttrykker de et ønske om å etablere mer sykkelparkering på fellesarealer, enten i form av utendørs sykkelstativer eller låsbare sykkelskur. Noen ønsker at private parkeringsarealer omdisponeres til sykkelparkering, noe som eventuelt vil kreve et vedtak på generalforsamling. 


Styret har de siste årene jobbet etter en plan for å etablere utendørs sykkelparkering. Denne er med noen unntak gjennomført, men behovet er fortsatt ikke mettet. Styret vil derfor fortsette arbeidet med å få etablert flere sykkelparkeringsplasser. 


Styret har anmodet kommunen om å etablere sykkelparkering på offentlig veiareal i hagebyen, men ikke fått gjennomslag for dette. Derimot har kommunen vist til at borettslaget disponerer mye eget fellesareal der vi står fritt til å etablere sykkelparkering. Men her er det heller ikke fritt fram. Vi har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om sykkelparkering i låsbare skur/bygninger på egne fellesarealer med Byantikvaren. Tilbakemeldingen derfra er skeptisk, men ikke helt avvisende. Det vil bli stilt strenge krav til utforming, noe som gjør at enkle standardløsninger ikke er aktuelle. En skreddersydd løsning vil måtte harmonere med arkitekturen for øvrig, noe som gjør at dette fort kan bli ganske dyrt. Oslo kommune har nå en ordning der de dekker inntil 20% av kostnadene, noe som gjør dette mer aktuelt å vurdere nærmere.  


Utendørs sykkelparkering blir vurdert som en del av utviklingen på Kaare Røddes Plass, se egen sak. 


I nye Dronning Ingrids hage skal det bygges garasje med mye plass til sykkelparkering. Styret jobber for at beboere i hagebyen skal få adgang til dette. 


Vi minner også om at beboere har anledning til å parkere sykkel i hageparseller man disponerer. Hagereglementet (se link over) gir også rom for en god det tilrettelegging som kan gjøre sykkelparkering tryggere, som egne stativer og hageporter. 


Driftsleder Kay Bergh går av med pensjon 1. september

Styret hadde håpet å kunne organisere en felles markering, da svært mange beboere har satt stor pris på Kay opp gjennom årene. Dette er dessverre ikke gjennomførbart, men styret organiserer heller en mindre markering for å takke Kay for hans utrettelige innsats for et godt hagebymiljø i flere tiår. 


Styret er i gang med å rekruttere Kays erstatter. 


Ny brannvernrunde neste år

Ikke alle fikk med seg årets brannvernrunde. Det vil bli en ny runde neste år. I mellomtiden kan beboere med fordel vende egne brannslukningsapparater opp ned i blant og sjekke om indikatoren er i grønn sone. Sjekk også batteriene i røykvarslere og bytt ved behov.
Kaare Røddes Plass

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Mai 2020

Plan for opprusting og videreutvikling av Kaare Røddes Plass.


Som nevnt i Nyhetsbrev tidligere, ser styret på en plan for opprusting og videreutvikling av Kaare Røddes Plass sammen med engasjerte beboere på Lille Tøyen. Ambisjonen er å revitalisere Kaare Røddes som gårdsrom gjennom en oppgradering av beplantning, overganger og materialer. Formålet er å styrke plassens karakter som et åpent og rolig gårdsrom, med gode rammer for formelle samlinger av større folkemasser (julegrantenning, 1.mai, 17.mai etc) i tillegg til vakre rammer for rekreasjon. Praktiske elementer som sykkelparkering etc. skal også vurderes.


Geir Nummedal er en dyktig, erfaren og hyggelig landskapsarkitekt som nå ser på forslag til enkle tiltak som kan støtte opp om Styrets ambisjon for utvikling av Kaare Røddes plass. I denne prosessen har Geir kartlagt gamle planer, historiske bilder og ellers besøkt Kaare Røddes Plass både høst, vinter og vår. Planen var at Geir skulle ha en beboer-medvirkningsdag på Melkebutikken, med hensikt å få tilgang på taus kunnskap, erfaringer, ideer og tanker rundt plassen. Det blir dessverre ikke mulig på grunn av Korona-situasjonen, og vi må derfor gjøre dette digitalt. Vi ber derfor om at erfaringer, tanker og konstruktive innspill om Kaare Røddes plass sendes til


geir.nummedal@asplanviak.no

Innspill vil samles og vurderes i arbeidet med skissene til plassen. Deretter vil vi presentere skisser og tegninger i nyhetsbrev, før det skal stemmes på generalforsamling til høsten om dette er noe borettslaget ønsker å gå videre med.
18-214 Forhåndsavklaring forkjøp:Tore Hunds vei 2

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 18. Mai 2020

Visning: Søndag 24.05.2020 15:30 - 16:30 og Tirsdag 26.05.2020 17:00 - 18:00,


Meldefrist: Tirsdag 02.06.2020 kl. 12:00

 

Eventuelle spørsmål bes rettet til megler:
Stein Christian Dykesteen på mobil 48 99 20 03, eller e-mail: scd@aktiv.no

18/128 Forehåndsavklaring Forkjøpsrett Tore Hunds vei 19

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 4. Mai 2020

Visning: Søndag 10.05.2020 14:00 - 15:00


Meldefrist: Mandag 18.05.2020 kl. 12:00


Eventuelle spørsmål bes rettet til eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen, mobil. 48 99 20 03, eller e-mail: scd@aktiv.no.

Nyhetsbrev Mai 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Mai 2020

Har du lyst til å sitte i styret for borettslaget?


Se forrige nyhetsbrev for informasjon om blant annet diverse koronajusteringer i driften av borettslaget. Vaktmestrene er nå i fullt arbeid igjen, og har funnet tilpasninger som gjør det mulig å unngå fysisk kontakt. 


Utsatt generalforsamling gjennomføres elektronisk 18. juni - frist for stemmegivning blir noe tidligere

Styret har besluttet at vi gjennomfører en begrenset generalforsamling der kun lovpålagte saker (regnskap, årsberetning, valg og honorarer til tillitsvalgte) skal behandles. For å behandle andre saker er det styrets intensjon å avholde en ekstraordinær generalforsamling senere i året, dersom smittevernreglene åpner for det. Dette vil vi komme tilbake til. 


Sakspapirer og framgangsmåte for begrenset generalforsamling 18. juni vil bli sendt ut i god tid i forveien. Beboere som har alternative forslag, for eksempel til merknader til årsberetningen eller benkeforslag til tillitsverv, vil bli bedt om å sende inn dette innen en egen frist i forkant av generalforsamlingen. I tillegg vil vi muligens arrangere et eget informasjonsmøte på video i forkant, der beboere vil kunne stille spørsmål og få oppklart uklarheter. Alt dette vil vi komme tilbake til. 


Har du lyst til å sitte i styret for borettslaget?

Da ønsker valgkomitéen kontakt med deg! Vi ser også etter ny styreleder, da styreleder ønsker avlastning på grunn av økt arbeidsbelastning hjemme. Ta kontakt før 22. mai, på telefon 91720267 eller epost tone.aspevoll@gmail.com. Fordi det ikke blir vanlig generalforsamling, er planen altså å gjennomføre skriftlig avstemming i år.  


Korps og flagg 1. og 17. mai

De tradisjonelle arrangementene vil bli gjennomført i mer avgrensede former enn vi er vant til. 1. mai blir det kun flaggheising, kl 0800. 


17. mai blir det både flaggheising og korps på Lille Tøyen mellom kl 0700 og kl 0745. Beboerne må gjerne se på korpset, og vi ber om at alle overholder myndighetenes smittevernregler for avstand. Følg gjerne med på korpsets egen Facebookside for nøyaktig informasjon om tidspunkt og annen informasjon om 17. mai  https://www.facebook.com/Hasleskolemusikkorps/


Gatefeiing og parkering på fellesarealer

Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Oslo kommune meldt at det er usikkert om og når gatefeiing vil finne sted denne våren. Det betyr at vi ikke kan regne med beskjed i god tid slik vi er vant til. Styret åpner som vanlig opp for tidsbegrenset parkering for beboere på grusbanen på Øysteins plass i det tidsrommet gatefeiingen foregår. Deretter skal biler fjernes fra grusbanen senest innen kl 1700 den dagen feiingen er gjennomført.


Utbedring av støttemur

Støttemuren ved Ansgar Sørlies vei 22, 24 og 26 skal utbedres. Arbeidene starter opp 18. mai og vil ta ca 14 dager, fremdriften er som følger. 


  • 18-20 mai; Grave og bytte av masser mot ASV 22 og 24
  • 20-22 mai; Grave og klargjøre for betongarbeider mot ASV 26
  • 25-26 mai; Betongarbeider 
  • 26-29 mai; Ferdigstille og avsluttende arbeider18-210 Forhåndsavklaring forkjøp: Tore Hunds vei 4

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Apr 2020

Visning: Søndag 05.05.2020 


Ønsker du å gå på visning, vennligst ta kontakt med eiendomsmegler


Stein Christian Dykesteen på , tlf. 48 99 20 03, eller e-mail: scd@aktiv.no

0018-162 Forhåndsavklaring av forkjøpsrett Tore Hunds vei 11

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Apr 2020

Visning: Søndag 19.04.2020 

Ønsker du å gå på visning, vennligst ta kontakt med eiendomsmegler

Stein Christian Dykesteen på , tlf. 48 99 20 03, eller e-mail: scd@aktiv.no

Nyhetsbrev fra styret mars 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 29. Mar 2020

Flere av sakene i dette nyhetsbrevet bærer preg av myndighetenes beslutninger og råd om smittebegrensende tiltak, som vi antar beboerne er kjent med. Se også forrige nyhetsbrev.


Generalforsamling utsatt, foreløpig til 18. juni

Styret har besluttet å utsette årets generalforsamling, som var berammet til 13. mai. I skrivende stund (29. mars) har Regjeringen signalisert at det kan bli åpnet opp både for digital gjennomføring og å skyve på kravet om at generalforsamling skal gjennomføres senest 30. juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet sikkert hvilke rammer vi har å forholde oss til, og med ny dato. 


Vaktmestertjenesten og utleie av brakka

Vaktmestertjenesten er redusert for å unngå at flere er på jobb samtidig. For å begrense kontaktflatene vil vaktmestrene inntil videre disponere brakka som kontor, og det er dermed ikke mulig å reservere brakka for beboere.


Vi vil vurdere oppskalering av vaktmestertjenesten etter påske, men regner med at det fortsatt vil være behov for smittebegrensende tiltak. Vaktmester nås som normalt på telefon 924 11 455 eller vaktmester.lilletoyen@gmail.com. Vi ber om at dere alle vurderer forespørsler om bistand ut fra hvor alvorlig behovet er.


Begrenset kapasitet hos styret

Mange av styremedlemmene har en krevende situasjon for tiden, der vi balanserer jobb og barn som er hjemme. Covid19 gir også nye utfordringer som styret må løse. Styret ber derfor om forståelse for at det nå vil bli begrenset framdrift i prosjekter som videreutvikling av Kaare Røddes Plass og etablering av infrastruktur for lading av elbiler.


Beskjæring av trær og klipping av hekker

Vi minner om at det er beboernes ansvar å sørge for å beskjære/klippe lindetrær i egne hager. Mange har gjort dette allerede, og plassert kvister der de skal være, nemlig buntet sammen eller i plastsekker ved siden av avfallsnedkast eller i container på Øysteins plass.   


Hekker skal ikke være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten, i tråd med reglement om hageparseller.


Flytting av søppelnedkast i Solefallsveien

I forbindelse med bygging av ny demenslandsby må avfallsnedkastene i Solefallsveien flyttes. Det vil først bli etablert en midlertidig løsning ved brakka i noen måneder mens arbeidene pågår. Deretter vil nytt nedkast bli gravd ned i Solefallsveien ca 10 meter nærmere Dronning Ingrids plass. I den forbindelse vil det bli skiltet “parkering forbudt” i det området Renovasjonsetaten krever for å kunne hente søppel på en forsvarlig måte. Vi ber alle som bruker disse nedkastene om å passe på å ikke overfylle søppelkassene, og heller gå noen ekstra meter til et annet nedkast dersom det skulle bli fullt. 


Gatefeiing og parkering på fellesarealer

Oslo kommune har meldt at det er usikkert om og når gatefeiing vil finne sted denne våren. Det betyr at vi ikke kan regne med beskjed i god tid slik vi er vant til. Styret vil som vanlig åpne opp for tidsbegrenset parkering for beboere på grusbanen på Øysteins plass i det tidsrommet gatefeiingen foregår. Deretter skal biler fjernes fra grusbanen umiddelbart. Biler som blir stående lenger enn nødvendig for å gjennomføre feiingen vil bli bøtelagt.
18-126 Forehåndsavklaring av forkjøpsrett Tore Hunds vei 15

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 23. Mar 2020

Visning etter avtale med eiendomsmegler .


Frist for å melde forkjøp: Mandag 06.04.2020 12:00


Eiendomsmegler Stein Christian Dykesteen, tlf. 48 99 20 03, e-post scd@aktiv.no

18-239 Forhåndsavklaring forkjøpsrett: Aud Schønemanns vei 15

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 18. Mar 2020

Visning kan avtales med ansvarlig megler.


Frist for å melde forkjøp: mandag 06. april 2020 kl. 12:00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 22 87 11 90, e-post: scd@aktiv.no

Oppdatering fra styret mars 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Mar 2020

Kjære hagebybeboere.


Vi i styret håper dere alle er friske og har det bra.


Det er en krevende tid vi går inn i, hvor noen av oss vil havne i karantene og mange av oss vil tilbringe mer tid hjemme. Forhåpentligvis vil ingen av oss bli alvorlig syke.


Styret har arbeidsgiveransvar for vaktmestrene våre og ansvar for å opprettholde sikkerheten på fellesområder. Vi vil derfor informere litt om hva vi har gjort og kommer til å gjøre.


Styret har hatt dialog med vaktmestrene som arbeider her om arbeidssituasjon og daglige oppgaver. Vi har besluttet at vaktmestrene f.o.m. fredag går over på en turnusordning – slik at de er en vaktmester på arbeid og tilgjengelig hver dag. I dag setter de seg sammen og prioriterer oppgavene som i hva som er nødvendige oppgaver, og de oppgaver som kan forskyves i tid, blir forskjøvet.


For ansvaret vårt har vi prioritert liv, helse og opprettholdelse av nødvendige funksjoner for drift.


Melkebutikken og Brakka

Vi melder om at vi vurderer å stenge lokalene – og at denne avgjørelsen kan bli tatt på kort varsel ila de neste dagene. Foreløpig vil alle som har booket fellesområder vil fremdeles få muligheten til å benytte disse, men dette må gjøres på eget ansvar og med stor forsiktighet og vask. Vi har vurdert å leie inn firma til å desinfisere mellom bruk, men dette får vi ikke til på nåværende tidspunkt. Vaktmestrene handler inn ekstra vaskemidler som de setter tilgjengelig i Brakka og Melkebutikken. Det blir da opp til hver enkelt av oss å vaske grundig etter oss om vi velger å benytte lokalene. Vaktmestrene prøver også å få tak i antibac, men foreløpig har de ikke fått tak i dette. De som ønsker å kansellere bestilling av lokaler, kan gjøre dette og skal ikke betale for det.


Vaktmesterordningen

Fra og med fredag 13.03.20 går vaktmestrene over på turnusordning. Vi vil da ha én vaktmester på arbeid hver dag (fremfor 2-3 som vi har i dag). Vakttelefonen fungerer som normalt 924 11 455. Vi ber om at dere alle vurderer forespørsler om bistand ut fra hvor akutt behovet er. Andre henvendelser kan gå via epost på vaktmester.lilletoyen@gmail.com.


Styret

Styret vil etter planen fremholde normal drift av styrearbeid, men må belage oss på at arbeidet vil gå noe ned da det nå er mer uforutsigbart hvordan vi kan fremholde arbeid med samarbeidspartnere.


Generalforsamling i mai

Foreløpig plan er at generalforsamling avholdes som tenkt 13.05.20 på Hasle skole. Om dette endres vil dere få beskjed.


Til dere alle

Vi ser at i denne fine hagebyen vår dukker det opp initiativ fra beboere som ønsker å hjelpe hverandre. Dette er hagebyen på sitt beste, og vi setter stor pris på alle gode tiltak. Vi kommer til å gå over i en litt annen tid, og vi vil oppfordre alle til å vise litt ekstra omsorg / raushet for hverandre og vaktmestrene våre. Vi ønsker alle lykke til i tiden fremover, og skal etter beste evne være mulig å nå på lille.toyen.hageby@gmail.com om dere har spørsmål. Vi er ingen i styret som er fritatt fra ordinært arbeid, og slik det ser ut, vil også mange av oss få noe økt arbeid med å opprettholde familielogistikk. Vi kan ikke utelukke at noen av oss blir syke og at fremdrift går noe ned, men vi vil opprettholde normal drift i den utstrekning vi klarer.


Vi ønsker dere alle god helse og fine dager fremover.


Beste hilsen styret.
18-313 Forhåndsavklaring forkjøp - Haralds vei 4

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 24. Feb 2020

Visning: Søndag 01.03.20 kl 14.00-15.00 og Mandag kl 02.03.20 kl 17.00-18.00, 


Frist for å melde forkjøp: Tirsdag 10.03.20 kl 12:00


Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tl.f 22 87 11 95, Epost: scd@aktiv.no
Nyhetsbrev fra styret februar 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Feb 2020

Generalforsamling, farlige trær, bildeling, ny driftsleder og sommerfesten 2020.


Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blir tirsdag 13. mai, i hallen på Hasle skole, kl 18:00.


I tillegg til de vanlige sakene (årsmelding, regnskap, valg, osv) vil styret legge fram en sak om muligheten for å kjøpe tomten som borettslaget i dag fester fra kommunen, et forslag til mulig oppgradering av Kaare Røddes plass, orienteringer om viktige saker styret arbeider med, samt eventuelle andre saker av stor betydning for borettslaget. 


Har du saker du ønsker behandlet av generalforsamlingen? Styret har allerede fått henvendelser om nivået på parkeringsavgift for de som disponerer egne P-plasser. Ta gjerne kontakt med styret tidlig. Frist for konkrete forslag vil bli satt senere, men vil bli omkring 15. april. 


Ønsker du å stille som kandidat til styret, eller har forslag til nye styremedlemmer? Valgkomiteen ved Tone Foss Aspevoll tar gjerne imot forslag på tone.aspevoll@gmail.com. 


Farlige trær?

De store trærne på Lille Tøyen begynner å bli gamle, og det er en stadig utfordring med grener som kan falle ned. Trærne blir pleid, men dersom du observerer noe som kan bli farlig, ta kontakt med vaktmestrene. 


Utsatt beboermøte om bildeling

På grunn av få påmeldte, valgte vi å utsette beboermøtet om bildeling som skulle vært avholdt 29. februar. Vi er usikre på om dette skyldes manglende interesse for temaet, dårlig markedsføring eller at tidspunktet rett og slett passet dårlig. Ta gjerne kontakt med styret om du har innspill til dette eller andre temaer vi bør arrangere egne møter om. 


Ny driftsleder

Vår driftsleder gjennom mange år, Kay Bergh, vil gå av med pensjon senere i år. Styret har satt igang prosessen med å rekruttere hans erstatter. 


Sommerfesten 2020

Årets sommerfest blir 21.-22 august, med utekino fredag 21. august og sommerfest 22. august. Mer informasjon kommer.
18-80 Forhåndsavklaring forkjøp Øysteins plass 6

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Feb 2020

Visning: Søndag 09.02.20 kl 13.30-14.30 og Mandag 10.02.20 kl 17.00-18.00,

Eiendomsmegler: Stein Christian Dykesteen, tlf. 22 87 11 95, Epost: scd@aktiv.no

Mer informasjon fra Altibox/Vikenfiber

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 30. Jan 2020

Vi har samlet noen spørsmål og svar til beboere.


Vedrørende spesifikasjon av faktura for bredbånd og TV:

Ta kontakt med VikenFiber direkte på tlf 21 45 45 00, så vil de kunne sende deg en spesifisert faktura som viser kostnader for bredbånd.


Vedrørendre reservasjon av TV-tjenesten i TV og bredbånd-pakken:

Ta kontakt med VikenFiber direkte på tlf 21 45 45 00, så vil de kunne hjelpe deg med å reservere deg mot TV-tjenesten i bredbånds-pakken.


Trenger du ny dekoder?

Har du denne dekoderen trenger du ikke ny dekoder.


 Mangler du dekoder, kan dette bestilles gjennom kundesenteret, ikke via styret.


Sliter du med den trådløse dekningen hjemme?

Ta gjerne en kikk på våre nettsider https://www.altibox.no/privat/kundeservice/hjelp-til- internett/hastighet-og-dekning/


Skulle du fortsatt slite med dekningen anbefales det å kjøpe ekstra utstyr. Wifi+ selges til kr 990,- og kan bestilles gjennom https://www.komplett.no/kampanje/2961/altibox. Denne enheten er på vei ut, og vil ikke være tilgjengelig for kjøp i fremtiden. Borettslaget har hatt et lager av Wifi+, så kontakt vaktmester i borettslaget, og hør om det er noen igjen der.


Det anbefales derimot å bestille Google Wifi, da dette er en enhet som viser seg å fungere bedre enn Wifi+. Google Wifi skal kunne bestilles gjennom Mine Sider, men om man får beskjed om at man ikke kan bestille dette her, kan man ringe inn på telefon 21 45 45 00. Den ligger på kr 1188,- for 1 stk, alternativt kr 33,- per mnd.


https://www.altibox.no/google/


Har du defekt dekoder eller hjemmesentral?

Ta kontakt med vårt kundesenter som vil kjøre feilsøk og eventuelt sende deg nytt utstyr/sende ut montør.


Trådløse sendere til TV, Wifi+, Google Wifi har en garantitid. Er man over garantitiden, må man kjøpe nytt utstyr selv. Trådløse sendere til TV og Wifi+ kan bestilles på https://www.komplett.no/kampanje/2961/altibox sammen med andre tilleggsprodukter som Altibox anbefaler.


Har du andre spørsmål? Ring oss på 21 45 45 00, eller ta en kikk på denne siden https://www.vikenfiber.no/kundeservice/. Kanskje finner du svar der.
18-300 Forhåndsavklaring forkjøp Haralds vei 10

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Jan 2020

Visning: Søndag 02. februar 2020 kl. 12.30-13.00


Frist for å melde forkjøp: tirsdag 11. februar 2020 kl. 12:00 


Eiendomsmegler: Sandra L Knudsen, tlf 984 00 316, e-post: sandra.lindeland.knudsen@dnbeiendom.no

Vikenfiber/Altibox

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 16. Jan 2020

Fra midlertidig avtale til ny avtale.


Styret ser det er mange som er fortvilet over manglende informasjon hvorfor avtalen BL har med Vikenfiber nå forandrer seg for beboerne våre. De fleste får en bedre avtale, mens det er enkelte som ikke får den midlertidige avtalen Vikenfiber kunne tilby. 

Før 01.01.2018 inngikk BL en avtale med Vikenfiber som strekker seg til 01.01.2023. 


Altibox sine ferdigsydde pakker da gjorde det umulig å sette sammen TV Start og Fiberbredbånd 300/300. BL ønsket allerede da en Flex-løsning for beboerene, men den var ikke tilgjengelig på dette tidspunktet. Løsningen vi da endte opp med var en midlertidig løsning frem til produktene kunne tilbys på ny 4K dekoder. Vi fikk ikke forlenge denne. Altibox 500 har aldri vært i BL sin avtale. Alle som hadde pakke med TV og internett har hatt dette siden 01.03.2019. Kontrakten med Vikenfiber er TV Start som er en TV pakke med 15 faste kanaler + 5 poeng, og fiberbredbånd 300/300 til 499,- per md per boenhet. Vikenfiber ga BL beskjed om at denne ville bli satt ned i henhold til kontrakt så snart de hadde mulighet til det. Dette ville medført at de som ville fortsette med denne pakken betalte 99,- for å oppgradere til fiberbredbånd 500/500 og 139,- per mnd for å oppgradere til 50 poeng.


Den nye løsningen gir alle beboerne mulighet til å velge fritt hva de vil ha når som helst. TV og internett, kun TV eller kun internett og alle betaler det samme, altså kr 399,- per mnd per boenhet. Denne pakken gir beboerne en mindre løsning enn den midlertidige løsningen vi har hatt, men igjen er denne løsningen midlertidig, da avtalen består av noe helt annet. Det har vært en skeivfordelig mellom beboerne, hva enkelte har fått og hva andre har betalt for - noe OBF har påpekt at vi måtte rette opp.


Ser man ny avtale opp mot gammel avtale, gir gammel avtale beboer 15 faste kanaler + 5 poeng og fiberbredbånd 300/300 til kr 499,- per mnd. Ny avtale gir beboerne 200/200, 15 faste kanaler + 20 poeng og 50 timer opptak til 399,-.


Henvendelser til styret om å få kutte TV og bare ha internett er økende. Dette er ikke noe vi har i den gamle avtalen, selv om flere beboere har fått det. I den nye avtalen har vi dette.


De som ønsker kun internett går kr 100,- per mnd opp i pris (fra gammel avtale),men får fiberbredbånd 1000/1000.


De som klarer seg med TV og internett som er i Flex løsningen sparer kr 100,- per mnd.


De som ikke ønsker internett, sparer også kr 100,- per mnd.


De som ønsker å fortsette med Altibox 500 må belage seg på å betale kr 100,- per mnd mer. 


Dette er en bedre avtale (når mange ulike behov skal taes hensyn til) når Vikenfiber hadde satt oss på original avtale, hvilket ville skje i avtaleperioden iflg. Vikenfiber. Avtalelengden er uansett den samme, gjelder frem til 01.01.2023.


Håper dette svarer på en del spørsmål. 


Vedrørende spesifikasjon av faktura for bredbånd og TV:

Ta kontakt med VikenFiber direkte på tlf 21 45 45 00, så vil de kunne sende deg en spesifisert faktura som viser kostnader for bredbånd.


Vedrørendre reservasjon av TV-tjenesten i TV og bredbånd-pakken:

Ta kontakt med VikenFiber direkte på tlf 21 45 45 00, så vil de kunne hjelpe deg med å reservere deg mot TV-tjenesten i bredbånds-pakken.