Gode nyheter - Åpent Bakeri!

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 26. Jan 2024

Nå er søknaden om uteserveringen til Åpent Bakeri godkjent av plan- og bygningsetaten. Alle tillatelsene er nå på plass.


Dette har vært en lengre prosess som vi vil redegjøre for på generalforsamlingen.


Det blir uteservering som kan være oppe til kl 19:00


Vi er glad for at saken har fått en avklaring, og at det blir mulig å sitte utenfor Åpent Bakeri litt på kvelden de dagene det er aktuelt å bruke uteområdet. Inne i kafeen blir det lengre åpningstider. 


Vi håper og tror at dette nå vil sette fart på prosessen for å få et møtestedet for alle i hagebyen. 


Vi skal oppdatere dere med info når vi vet mer konkret om hva som er Åpent Bakeri sin plan fremover.


Forhåndsavklaring forkjøp:Tore Hunds vei 11 andelsnr 161

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Jan 2024

Visning:

Søndag 21.01.24 kl. 13:30 - 14:30

Frist for å melde forkjøp:

Torsdag 01.02.2024 kl 12:00

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen

E-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

Mobil: 489 92 003
Avklaring av forkjøpsrett Aud Schønemanns vei 35 andelsnr 278

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Jan 2024

Visning:

Ta kontakt med megler

Frist for å melde forkjøp:

Mandag 05.februar.2024 kl :12:00

Eiendomsmegler:

Lise Borgen, e-post: lb@eie.no; mobil  909 97 974
Forhåndsavklaring forkjøp:Tore Hunds vei 4 andelsnr 207

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 10. Jan 2024

Visning:

14.01.24 kl. 13:30 - 14:30

Frist for å melde forkjøp:

Torsdag 25.januar 2024 kl 12:00

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen

E-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

Mobil : 489 92 003

Nyhetsbrev Januar 2024

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Jan 2024

Godt Nyttår!

Styret i borettslaget ønsker alle et riktig godt nytt år.

Det er en skikkelig gammeldags vinter med masse snø og lange kuldeperioder utenfor.
Eksotisk vil noen kalle det mens andre sukker oppgitt mens de spar frem barnevogner og fyrer med ved.

Vi håper alle hjelper til med å måke trapper og fjerne snø og is rundt ytterdører så de enkelt kan lukkes så ikke snøen driver inn i oppganger. Vaktmester gjør grovarbeidet, men han er usikker på hva som står rundt trappene (sykler, barnevogner) - derfor blir det ikke måket mer enn slik det er nå.

Mørke kvelder er hjemmekos, men pass på så dere ikke går glipp av nordlys og stjerneskudd fra kirkebakken. Det er nydelige forhold for aking i Tøyenparken! 


Vi kommer her med sammendrag av noen aktive prosjekter det arbeides med.


Åpent Bakeri

Kommunen ber om omprioritering av Åpent Bakeris søknad om uteservering på kveldstid, og har bedt om at uteserveringen stenger kl. 17.00. De ønsker at antallet gjester reduseres til maks 50 pers. Styret har informert kommunen om planer for å ivareta naboene med tanke på støy dersom det blir uteservering på kveldstid. 

I samarbeid med Åpent Bakeri er det sendt et forslag til kommunen på uteservering til kl. 20:00 søndag til torsdag og til kl. 21:00 fredag og lørdag samt sitteplasser til maks 60 personer. Dette er til behandling, vi kommer med informasjon så snart vi har det.


Langsiktig plan for drenering 

Husene på Lille Tøyen er i hovedsak ikke drenert (med noen unntak), og mange er bekymret for økte regnmengder og fuktskader i fremtiden. Styret deler denne bekymringen, og har vedtatt å lage en langsiktig plan for drenering. Vi er i ferd med å innhente tilbud på teknisk kartlegging av hele området. Vi er forberedt på at en dreneringsplan vil koste enormt mye da det for en del år siden ble beregnet til å koste minst 100 millioner. Ullevål Hageby har til sammenligning en 100-årsplan, så drenering av husene vil skje veldig gradvis. Det vil være nødvendig med en langsiktig plan med spredning av kostnadene over mange år. Vi kommer ikke utenom å ta grep om dreneringen, men vi skal gjøre det så skånsomt som mulig og over tid med tanke på kostnad.

Styret har etterspurt OBF om en vurdering av utbygging av kjellere uten drenering og driftsleder kommer med opplysninger når disse foreligger.


Har dere lyskasser under vinduer laget av tette betongkasser?

Om dere har utbygd kjeller og har laget lyskasser i betong anbefaler vi dere å kontakte driftsleder for en befaring og evt. drenering av disse slik at ikke overvann kommer inn i kjelleren.


Økonomien i borettslaget 

Som alle andre merker også styret at priser, rentekostnader og kommunale avgifter øker. Vi må derfor forberede dere på at det blir nødvendig med en økning av felleskostnadene for 2024. Styret jobber i disse dager med budsjettet for neste år hvor vi går kritisk gjennom alle variable utgifter. Takket være inntekter for utleie av tjenester og næringsvirksomhet kommer vi ganske godt ut av disse økte kostnadene. 


Skøytebanen 

Det har kommet mange forespørsler om hvorfor det fortsatt ikke er is på grusbanen.

Vi har nært samarbeid med vaktmester/driftsleder i saken. Utstyret som ble brukt for vanning ble fjernet av vannverket, men dette er nesten komplett blitt levert tilbake til borettslaget.

Utfordringen vi har nå er at kommunen nekter oss vann ettersom det mangler en tilbakeslagsventil. Vi har sendt forespørsler om dette til park og idrett i kommunene, bydel Grünerløkka og snakket med de nærmeste brannvesen om de kan vanne for oss uten hell.

Vi jobber på for å få is i hele vinter så lenge det er lengre perioder med frost!!


TV og internett (fiber)

Vi er i forhandlinger om ny avtale med Vikenfiber (Altibox). Behovet nå er noe endret sammenlignet med når avtalen var inngått. Vi har data på hvor mange som har oppgradert, samt sagt fra seg TV-pakken. 

Det sendes ut et enkelt spørreskjema i januar til alle beboere som kanskje kan gi oss et enda bedre bilde av hva dere ønsker for fremtiden.


Brannsikkerhet

Vi gir også en liten påminnelse om brannsikkerhet nå som de fleste tenner flere lys og fyrer mer i peis og ovn. Vær nøye på å sjekke at brannvarslerne fungerer, og ta kontakt med vaktmesterne om dere mangler seriekoblede brannvarslere til oppgangen. 

Husk å snu brannslukningsapparater og skift batterier i røykvarslere. 


Avtale med elektriker for alle i borettslaget

Vi er i disse dager i sluttforhandlinger vedrørende en rammeavtale for tjenester og materiell.
Vi har fått supre priser og det kan være fint å ha noe å sammenligne med dersom man trenger elektriker.

Snakk med vaktmester eller driftsleder om avtalens innhold og priser.


Nytt fra vaktmesterne

Her er noe av det driftsleder Marius og vaktmesterne Jan og Patrik har gjort i det siste. 

Med lift er det blitt fikset på løse takstein, pipehatter og beslag samt rengjøring av takrenner. Gamle greiner fra borettslagets trær er fjernet.

Det er kjørt kamera i flere avløpsrør for prioritering av framtidige strømper.

Utenfor Haralds mot grusbanen er et søkk i avløpsrøret gravd opp og rette, det er samtidig laget et nødvendig dreneringsbasseng for hele plassen da dette er et problemområde ved snøsmelting og mye overvann.

Lekeplasser: Det er behov for å skifte ut stokkene til begge sandkassene, samt to husker må skiftes ut. Det bør i tillegg renses opp og ny støtsanden på alle tre plassene.

Det er spylt tette kummer og rør på flere steder i borettslaget.

Melkebutikken har blitt oppgradert med bedre brannsikring og brannvarslingssystem mot tilstøtende naboer, og dette er nesten klart. Oppmerksomme naboer har kanskje også sett at Melkebutikken har fått ny dør som kommer til å bli malt til våren.


Hilsen
Styret LTH