Informasjonsskriv januar 2018

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Feb 2018

Parkeringsplasser

De ledige parkeringsplassene er nå tildelt. Vaktmester har liste over tildelte plasser. Laveste ansiennitet som fikk tildelt plass denne gangen var 13 år. Vil du stå på lista, meld deg på via hjemmesiden vår.


Snø, takras og barnevogner

Vær oppmerksom på at det kan samle seg snø på takene som kan rase, det er ikke praktisk mulig å få fjernet all snø på takene våre, så alle må passe på hva de plasserer der det kan rase. Aller viktigst er det med barnevogner og lekende barn. (Og voksne.)


Høringssak, veiledende plan for offentlig rom, Hasle og Valle Hovin

Borettslaget har mottatt denne saken til høring, og vil gi innspill, spesielt knyttet til at det legges opp til fjerning av støyskjermen mot Økernveien. Dette har vi tidligere i prosessen gitt klar beskjed om at er uaktuelt så lenge det går biltrafikk der, og dette vil vi gjenta i vårt høringssvar. Gi gjerne innspill til styret på e-post. Høringssvaret vil bli lagt på hjemmesiden vår. Enkeltpersoner kan også gjerne gi egne innspill direkte til Plan- og bygningsetaten.


Ny avtale om nett og TV med Viken Fiber / Altibox fra 1. februar 2018

Det er som tidligere informert om inngått ny avtale mellom borettslaget og Viken Fiber om internettilknytning og TV. Avtalen trer i kraft 1. februar 2018. Avtalen gir bedre hastighet på nett, og mer moderne og fleksibel TV-løsning til samme pris som før.


Henting av utstyr

Alle må selv hente nytt utstyr hos vaktmester. Det som er nytt er


  • Ny TV-dekoder (4K). De som har flere dekodere i dag får utdelt like mange til ny løsning, og fortsetter å betale leie for de som er ekstra. En fordel i den nye avtalen er at man ikke lenger trenger å betale ekstra for opptaksfunksjon på hver dekoder man har. NB: Må ikke tilkobles før 1. februar! Om ny TV-løsning, se https://www.altibox.no/privat/tv/ og https://www.altibox.no/privat/kundeservice/faq/altibox-tv/.

  • Ny fjernkontroll. Denne sender signaler via bluetooth i stedet for infrarødt lys, noe som betyr at dekoderen ikke lenger trenger å ha siktlinje til fjernkontrollen, dermed kan den f.eks. plasseres inni et skap.

  • Ny trådløs ruter som gir raskere trådløst nett. Denne har det som kalles 5G eller 5 GHz nett, mens de gamle hussentralene bare har 2,4 GHz. Disse er også mindre utsatt for forstyrrelser fra naboene sitt nett. I tillegg har vi fått forhandlet inn en ekstra slik ruter til de som har problemer med å få godt nett i hele leiligheten med bare en. Senere vil man enten få ny hussentral med 5G eller en ekstra trådløs ruter. Ruteren er av typen Wifi Pluss, se https://www.altibox.no/privat/bredband/wifipluss/


Utdeling vil skje tirsdag 0700-1500 og torsdag 0700-1800. Litt avhengig av pågangen vil vi vurdere å utvide med ytterligere hentetidspunkter, dette vil i så fall bli informert om på vår nettside, på epostlisten og på Facebook.


Tjenesteinnholdet i ny avtale

Netthastigheten økes fra 50/50 Mbit/s til 300/300 Mbit/s. Dette kostet kr 200 ekstra med dagens avtale.


TV-pakken endres slik at vi får 15 faste kanaler og 5 poeng som man selv kan velge kanaler med. Vanlige kanaler koster 1 poeng, mens noen er dyrere, f.eks. Eurosport (20 poeng), Viasport (40 poeng) og HBO (40 poeng).


Opptak blir nå ikke lenger gjort på en harddisk i din egen dekoder, men blir liggende i «skyen». Dermed har du tilgang til opptak fra alle dine dekodere og fra app på mobil samt på pc/mac. 500 timer opptak er inkludert i prisen.


Vi får tilgang til én ukes arkiv av de aller fleste kanalene, slik at du kan se programmer du gikk glipp av selv om du ikke tok dem opp da de gikk.


Registrering

Vi ber alle beboerne om å gå gjennom spørreskjemaet på www.vikenfiber.no/lilletoyenhageby, her kan du også velge tilleggstjenester som høyere netthastighet og flere poeng til TV-kanaler.


Tilleggtjenester

Beboerne kan selv velge å kjøpe høyere netthastighet og flere kanaler. Prisene for det er pr måned som følger:


  • 500/500 Mbit/s,  – 1000/1000 Mbit/s, 
  • 50 poeng til kanalvalg, 
  • Pakker med hastighet + poeng: 500/500 Mbit/s + 50 poeng, 1000/1000 Mbit/s + 100 poeng.


Oppkjøp gjøres enklest på Mine sider på www.vikenfiber.no (klikk på Logg inn) eller via kundesenteret på 21 45 45 00. Dette er ikke mulig før 1. februar, til da må spørreskjemaet nevnt ovenfor benyttes.


Gammel dekoder

Den gamle dekoderen vil fortsette å virke til du plugger inn den første nye dekoderen i hussentralen din. Kanalutvalget vil likevel bli endret 1. februar til den nye standardpakken. Etter at alle har fått nytt utstyr vil vi få satt opp et bur for innsamling av gamle dekodere. Disse kan eventuelt også leveres direkte til gjenbruksstasjon av den enkelte.


VIKTIG!

De opptakene du har på gammel dekoder med PVR vil ikke være tilgjengelige i den nye løsningen. Dette er beklagelig, men dessverre ikke mulig å gjøre noe med. Hvis du har noe du må få sett må du gjøre det før du bytter til ny dekoder. Hvis du har tatt opp fra noen kanaler som ikke er i den nye kanalpakken din vil disse uansett ikke virke etter 1. februar. Tidligere har det jo vært slik at hvis man måtte bytte dekoder mistet man opptakene. Sånn vil det ikke være i ny løsning, her beholder man opptakene sine og har tilgang til dem fra alle dekodere og app/datamaskin.


Installasjon

Ny(e) TV-dekoder(e) plugges bare inn i stedet for eksisterende, men ikke før 1. februar! Dette gjelder også for de som eventuelt fortsatt har trådløs TV-løsning.


Den nye trådløse ruteren (Wifi Pluss) kan plugges rett inn i hussentralen med en gang. Det trådløse nettet i hussentralen må da være slått på, da kopierer Wifi Pluss’en selv innstillingene med nettnavn og passord. Ideelt sett bør denne plasseres mest mulig sentralt der man oppholder seg, så om man for eksempel har kablet nett til TV og den plasseringen vil være mer sentral enn ved hussentralen så kan man koble den inn der i stedet, og så kan TV-dekoderen plugges inn i Wifi Pluss. Det kommer egne instruksjoner for de som skal ha to Wifi Pluss.


Vi anbefaler at man setter inn en ny boks først og tester at denne virker, så setter man inn neste og tester denne osv. Får du behov for hjelp, ring kundeservice på 21 45 45 00.


Chromecast og AppleTV

Det er mulig å se TV, både direkte og arkiv eller opptak gjennom bruk av appen. Dette kan også overføres til TV ved hjelp av Chromecast (virker allerede) eller AppleTV (dette jobber de med, vi har ikke fått noen dato, men det skal komme). Dermed kan det være mulig å kutte ned på antall dekodere man leier av Viken, og dermed spare noen kroner i måneden.


Dekning i leiligheten

5G-nett er raskere og mindre utsatt for støy fra andre, men har til gjengjeld kortere rekkevidde. Dette kan løses med å sette opp ekstra Wifi Pluss. Vil man ha perfekt dekning med maksimal hastighet i en stor leilighet kan det hende man må investere i annet trådløst utstyr, f.eks. et mesh-nettverk.