Medvirkningsprosess sykehjemmet

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Mar 2018

Borettslaget har mottatt en henvendelse om å delta i medvirkningsprosess knyttet til sykehjemmet "Dronning Ingrids Hage". Styret oppfordrer beboere som har meninger om denne saken til å ta kontakt med oss. Vi har tidligere levert innspill til høringen, der vi fokuserte på høyder/skygge, fremkommelighet og trafikk. Dette er en anledning til å komme med andre innspill på mer detaljert nivå.


Se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/dronning-ingrids-hage/#gref for informasjon fra kommunen om utbyggingen.


Her er informasjonen vi har mottatt om medvirkningsprosessen:

Informasjon om medvirkningsprosess for Dronning Ingrids Hage

Nedenfra har tatt på seg et oppdrag for Sykehjemsetaten i forbindelse med den kommende “demenslandsbyen” Dronning Ingrids Hage.


Sykehjemsetaten ønsker at Demenslandsbyen skal tilby noe til nabolaget og nærområdet. Det er derfor viktig å finne ut hvilke behov som finnes i nabolaget, og hva man ønsker seg.


I utgangspunktet ønsket Sykehjemsetaten seg et info- og innspillsmøte. Fra Nedenfra sin faglige forståelse vil ikke dette være tilstrekkelig for å oppnå gode resultater. Jeg foreslo derfor en mere omfattende prosess med flere dybdeintervjuer, fokusgrupper og åpne møter. Sykehjemsetaten valgte i dialog med Nedenfra å gå for en slik prosess framfor å kun avholde et enkelt møte.


Det er viktig å understreke at prosessen ikke vil handle om utbyggingen eller sykehjemmet som sådan. Men om enkelte arealer og hvilke behov i nabolaget disse kan møte. Det er i utgangspunktet snakk om forsamlingslokaler i selve sykehjemmet, næringslokaler mot Hovinveien og uteområder inne i demenslandsbyen. Det er naturlig å inkludere portnerboligen og hagen mot Lille Tøyen Hageby i dette arbeidet.


Selv om byggeprosjektet som sådan ikke er en del av medvirkningsprosessen har det vært viktig for Nedenfra å få gjennom et prosessdesign der byggherre, arkitekter og entreprenør er deltakende, slik at disse får førstehånds kjennskap til nabolaget.


Hovedaktiviteten vil skje i april - juni med et oppfølgingsverksted til høsten. Jeg tar kontakt med dere nå for å informere om at det er en prosess på gang. Jeg håper på å få snakket med en del av dere i løpet av mars måned. Jeg er dessverre borte fram til påske. Men vil være tilgjengelig på mail.


Jeg vil også jobbe litt i påsken, så om noen har mulighet til en telefonsamtale eller en kaffe i påsken så er jeg åpen for det.


I første omgang er det fire spørsmål jeg håper dere kan svare på. Gjerne med en tilbakemelding på mail.


  1. Hva er din overordnede mening om planene for Dronnings Ingrids Hage?
  2. Viktige behov og grupper i nabolaget som er viktig å tenke på?
  3. Kan du tenke deg å delta i samtale om hva Dronning Ingrids Hage kan tilby nabolaget?
  4. Andre personer / aktører som bør inviteres til å delta?


Som med medvirkningsprosesser generelt er det vanskelig å garantere resultater. Men min opplevelse av dette, og en del av vurderingen for å ta oppdraget, er at Sykehjemsetaten har et genuint ønske om å bli bedre kjent med nabolaget og at det ferdige resultatet skal møte lokale behov og ønsker.


Jeg håper dere har lyst og mulighet til å bidra i denne prosessen. Jeg håper og tror at Dronning Ingrids Hage med deres hjelp, ikke bare kan bli et spennende tilskudd til Oslo sine omsorgstjenester, men også et positivt bidrag til nabolaget.


Mvh Ole Pedersen