Infoskriv mars 2018

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Mar 2018

I dette infoskrivet kan du lese om årets generalforsamling, ny vaktmester, henting av utstyr fra Viken fiber, sykehjemsutbyggingen, utebelysning og veiledere styret har fått utarbeidet om ventilasjon og fukt i kjellere.


Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling holdes i Hasle kirke 8. mai kl 18.00. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 13. april, fortrinnsvis på e-post, eventuelt i postkassa ved Brakka i Solefallsveien 1.


Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomitéen ved John Myrlund, john.myrlund@gmail.com.


Vaktmester

Styret har engasjert Jan A. Holm som vaktmester, i første omgang for ett år. Formålet med ekstra vaktmester er primært å få malt vinduene i borettslaget. Styrets vurdering er at det har vært vanskelig å få utført dette godt nok som dugnad, og fant ut at det økonomisk vil være fordelaktig å bruke en ansatt til å gjøre denne jobben fremfor å bruke malerfirma. Jan vil gå igang med dette så snart vær og temperatur tillater det. I tillegg gir dette borettslaget ekstra kapasitet til å utføre mer vedlikeholdsarbeid selv i stedet for å innleie firmaer også resten av året. Vi ønsker Jan velkommen som vaktmester!


Sykehjemmet

Styret har fått en henvendelse om medvirkning i forbindelse med bygging av nytt sykehjem/demenslandsby, se egen sak om dette på nettsiden. Vi ber om at beboere som er engasjerte i og har meninger om denne saken tar kontakt med oss på e-post.


Utebelysning på fellesområder

Styret foretar nå en gjennomgang av belysningen på fellesområdene, og ber om innspill til steder hvor dere mener det hadde vært ønskelig med nye lyspunkter. Send inn til styret innen 13. april dersom du savner lys noe sted ute på Lille Tøyen.


Ventilasjon - kjellere og fukt

Anticimex har på oppdrag fra styret utarbeidet to veiledere, en om ventilasjon og en om fukt i kjellere. Disse er lagt på hjemmesiden, under Beboerguide fra A-Å. Det er særlig viktig å forholde seg til anbefalingene om kjeller for å unngå fuktproblemer - kjellerne våre er opprinnelig ikke bygget som eller ment til å være oppholdsrom, og man må derfor ta spesielle hensyn ved utbygging/oppussing.


Ny TV/bredbåndsavtale og utstyr

Det vises til forrige nyhetsbrev for de som ikke har fått med seg at vi har ny avtale med Viken fiber / Altibox.


Vi har nå mottatt resten av WiFi Pluss-boksene. Som nevnt innebærer avtalen at hver enhet får to slike bokser som vil bidra til å gi raskere trådløst nett. Det er nå altså mulighet å hente boks nummer to. Vi oppfordrer til at man gjør avtaler med og samarbeider med naboer om henting, slik at vi får utstyret ut av Brakka raskest mulig. Det legges ut en egen sak på nettsiden vår om installasjon og tips.


Alle må ha hentet nye dekodere, fjernkontroller og WiFi Pluss-bokser innen 6. april. Utstyr som ikke er hentet innen det vil bli returnert til Viken fiber, alternativt gitt til andre beboere som har behov for mer enn to WiFi pluss. Beboere som ikke henter nye TV-dekodere kan måtte betale ekstra for å få dette levert etter denne datoen.


NB! Dette er det siste informasjonsskrivet som deles ut på papir til alle beboerne i Lille Tøyen Hageby. Det er nå så mange som mottar informasjon fra styret på e-post at styret har besluttet at vi med virkning fra neste informasjonsskriv i utgangspunktet bare vil sende ut dette på e-post og legge det på nettsiden vår. Vi tar likevel høyde for at det kan være beboere som ikke bruker e-post eller internett, og vil gi dere muligheten til å få informasjonen i postkassen likevel. Dere må isåfall melde dere på en liste som vaktmester bruker til å dele ut dette på papir. Påmelding til listen gjøres ved å fylle ut og legge svarslippen nederst i dette nyhetsbrevet (kun med på papirversjonen) i postkassa på Brakka i Solefallsveien 1. Det er også mulig å ringe vaktmester på 92411455 for å be om å fortsette å motta informasjonsskriv i postkassa.