Stenging av Haralds vei, parkeringsforbud

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Styret har mottatt epost fra HENT som gjengis nedenfor. Haralds vei vil bli stengt i anleggsperioden for nytt fortau. Alle parkerte biler der må fjernes i løpet av dagen, ellers blir de tauet bort 15. mai. Stengningen vil få konsekvenser for adkomst innenfor, så vi har skrevet og etterspurt info om dette, evt endret kjøremønster utover stengningen osv.


NB! Oppdatert 14.5. kl 15.52 med tillatelsen fra Bymiljøetaten. Her fremgår det at varigheten er til 21.06.


Vaktmester jobber videre med å få avklart forhold rundt søppelhenting, utrykning mv. Dette hadde ikke entreprenøren noe godt svar på i dag, 14.5.


"Becker entreprenør starter opparbeidelse av Haralds vei fra morgenen onsdag 15.05.19.

De vil i dag tirsdag 14.05.19 sette opp gjerde og stenge veien.

Oslo kommune skiltet at veien er stengt fra mandags morgen den 13.05.19.

Haralds vei vil være stengt for trafikk i den perioden opparbeidelsen av nytt fortau pågår.

Kan dere sende en info mail til beboerne at de må flytte sine biler senest i løpet av kvelden 14.05.19.

De biler som eventuelt står parkert i Haralds vei i morgen onsdag 15.05 vil bli tauet bort.

Beklager de eventuelle ulemper dette medfører."