Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 15

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2019

Visningsdager: Mandag 10.06.19 kl 14-15 og Tirsdag 11.06.19 kl 17-18


Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen ovennevnte frist med telefonnummer og/eller e-postadresse samt ansiennitet i borettslaget til:


Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,

0402 Oslo,

eller ved e-post firmapost@obf.no