Informasjon om demenslandsby

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Aug 2019

Tomten der det skal bygges demenslandsby/Dronning Ingrids Hage/sykehjem stengt av, inkludert gangvei som vil være stengt i hele byggeperioden. Onsdag 28.8. skal vi ha et møte med Prosjektleder for Hent og Omsorgsbygg. Dersom dere har innspill til dette møtet ber vi om at dette blir sendt styret så raskt som mulig.


Parkeringsplasser i Solefallsveien vil være begrenset/ kan bortfalle, og vi oppfordrer dem som benytter seg av parkering der om å være ekstra oppmerksom på skilting.


Informasjonen vi har nå er at rivningsarbeidet/ klargjøring av tomt pågår i august -september, og sprengning antageligvis vil starte i  slutten av september. Ifm. med sprengningsarbeid vil utbygger be om besiktigelser av nærliggende leiligheter for å dokumentere evt. skader som skulle komme på bygningsmassene.  Vi beklager at det ikke ble informert bedre til de aktuelle beboere om disse besiktigelsene, og forsøker nå å oppnå kommunikasjonslinjer med Hent og Omsorgsbygg.


Styret har, også etter anbefaling fra Byantikvar, forsikringsselskap samt juridisk rådgivning, besluttet å hyre inn egen fagkompetanse (Rambøll) for egen besiktigelse/ dokumentasjon av borettslagets bygningsmasse (Obs. dette gjelder de nærliggende leilighetene til utbygningstomten). Styret anslår at dette vil beløpe seg på ca. 100.000 kr. Av borettslagets disponible midler.


Onsdag 28.8. skal vi ha et møte med Prosjektleder for Hent og Omsorgsbygg. Dersom dere har innspill til dette møtet ber vi om at dette blir sendt styret så raskt som mulig. Fra styrets side vil vi bl.a kreve et helt annet nivå på informasjon om byggeprosjektet, da den har vært svært mangelfull foreløpig.


For å hjelpe oss i å gjøre en god jobb er vi helt avhengig av at spørsmål, bekymringer o.a sendes til styret, slik at vi kan forsøke å gjøre noe med det.


Generelt vil vi i hele anleggsperioden oppfordre til særlig aktsomhet ved utkjøring ved Kaare Røddes for nå blir det flere myke trafikanter som bruker denne veien. Og det er skolestart.


Hilsen Styret