Ulovlig parkering bøtelegges

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 17. Sep 2019

Styret har mottatt flere henvendelser om at det parkeres i stikkveier og indre gårdsrom, noe som kjent ikke er tillatt.


Vaktmestere har nå i en lengre periode varslet og gitt beskjed til de dette gjelder uten at det har hatt noen effekt. Det er ofte de samme bilene som går igjen. Tilbakemeldingen fra vaktmestere er at det har liten eller ingen effekt med advarsler.


Styret vil med dette derfor informere om at det fra når av og i en periode fremover vil bli gjennomført kontroll av eksternt parkeringsselskap som da vil bøtelegge feilparkerte biler.