Nyhetsbrev november 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 13. Nov 2019

Blir det skøytebane?

Våre eminente vaktmestre har sørget for is og skøyteglede siden før Mats Zuccarello var tørr bak øra. Denne vinteren ser det litt mindre lovende ut, ikke på grunn av global oppvarming men fordi vannkranen til grusbanen på Øysteins plass ikke lenger er mulig å bruke. Vi er i dialog med kommunen om en løsning, men vil vurdere alternativer dersom det ikke lar seg ordne. 


Oppgradering Kaare Røddes plass

Styret har engasjert arkitekt og landskapsarkitekt for å utarbeide et forslag og illustrasjoner for oppgradering av plassen, inkludert et detaljert kostnadsoverslag. I prosessen vil beboerne bli involvert. Endelig beslutning vil tas på Generalforsamlingen 2020.


Skader på grunn av sprenging?

Noen beboere har opplevd sprekker og andre skader på grunn av sprenging i forbindelse med bygging av ny Demenslandsby på Dronning Ingrids Plass. Dersom du opplever skader som du mistenker skyldes dette prosjektet, er det viktig at vaktmester får beskjed umiddelbart. Ikke ta kontakt direkte med forsikringsselskap, forretningsfører, konsulentene vi har engasjert for å dokumentere eller utbyggerne.


Husleieøkning

Styret har besluttet å øke husleien med 5%, med virkning fra 1. januar 2020. Vi forventer også at vi vil bli nødt til å øke husleia ytterligere i årene som kommer. Dette skyldes først og fremst to typer økte utgifter: De første, økte kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og gatefeiing og rentenivået på borettslagets rammelån, har vi ingen innflytelse over. 


I tillegg forventer styret et økende vedlikeholdsbehov i årene som kommer, både knyttet til at vi har en hundre år gammel bygningsmasse som krever konstant pleie og omsorg, og at alle prognoser (f.eks. fra Oslo Kommune her) varsler hyppigere og mer voldsomt ekstremvær enn vi har vært vant til. Senest i juni var det flere beboere som fikk kjellerne sine oversvømt på grunn av unormalt mye nedbør.


Farlig mur

Støttemuren ved Ansgar Sørlies vei 22-24 er ikke trygg. Området blir midlertidig sikret. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å parkere eller kjøre bil på området, og dette er ekstra alvorlig akkurat her fordi det øker risikoen for at muren kollapser. Styret har fått inn anbud på utbedring av muren, og vurderer ulike alternativer for langsiktige utbedring av situasjonen.


Speideren hospiterer i Melkebutikken

Kampen speider har en midlertidig avtale om lån av Melkebutikken noen dager i måneden da deres vanlige lokaler på Kampen renoveres. Har du en liten venn som kanskje vil begynne i speideren? Se mer om tilbudet på https://oslospeiderne.no/grupper/17-oslo-kampianerne/