Nyhetsbrev november 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 27. Nov 2019

Altibox, parkering, julgrantenning, skøytebane m.m


Ny avtale med Altibox

Vi har reforhandlet avtalen om TV og fiberbredbånd med Altibox. Samlet for alle beboere er dette en bedre avtale med større valgfrihet enn tidligere. Alle som ikke har oppgradert til nyeste dekoder vil få dette kostnadsfritt. Det er kun 130 beboere som ikke har den nye dekoderen. 


Alle beboere kan nå velge mellom 3 grunnpakker til 399,-. 


Det blir fortsatt mulig å velge oppgraderte pakker som høyere netthastighet og ekstra TV-kanaler til ekstra kostnad som kommer på egen faktura til beboere som velger dette.


Oppstart av ny avtale: 01.01.2020


Bytte av hjemmesentral starter 01.03.2020


Trafikk og parkering

Borettslaget har som mål å gjøre det enklere å leve uten bil i hagebyen, både fordi vi ønsker et tryggere bomiljø og fordi vi forventer ytterligere restriksjoner i muligheten til å parkere på offentlig veiareal. Se “Bilfri i hagebyen - en overlevelsesguide” for mer informasjon.  


Tilgangen på delebiler gjennom Bilkollektivet blir stadig bedre i vårt område. Mange beboere er allerede fornøyde bildelere, og noen av disse deler gjerne sine erfaringer. I januar eller februar vil styret arrangere et eget beboermøte om bildeling, for alle som er nysgjerrige på om og hvordan dette kan gjøre det mulig å leve uten å eie egen bil.


Julegrantenning

Søndag 1. desember kl 17-18 er det tid for å tenne julegran igjen. Det blir korps, gløgg og pepperkaker. Se eget Facebook-event.


Lekeapparater og HMS

Hvorfor kan vi ikke endre litt på lekeapparatene, f.eks. ved å lage en stige som gjør det enklere for små barn å bruke apparatene? Svaret: HMS-godkjenning. 


Vi oppgraderte lekeplassene i et stort prosjekt som var ferdig i 2015. I den forbindelse ble alt godkjent etter gjeldende standarder for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Apparatene er laget slik at ikke små barn skal kunne ha tilgang til apparater som kan være farlig for dem. Reglene for hva som er farlig bestemmes av høyere myndigheter enn borettslaget. Det kommer ofte inn ønsker til styret om modifisering av enkelte apparater. Styret etterfyller støtsand ved behov.


Vi har hatt flere befaringer med leverandøren for lekeplasser om slike ønsker og svaret er det samme. Lekeplassene er godkjent slik de er nå. Ikke fortvil - barn vokser fort!


Kaare Røddes plass

Som vi meldte i forrige nyhetsbrev, har styret engasjert Vardehaugen Arkitektbyrå til å lage en plan for videreutvikling av Kaare Røddes Plass. Ambisjonen er å revitalisere Kaare Røddes som gårdsrom gjennom en oppgradering av beplantning, overganger og materialer. Formålet er å styrke plassens karakter som et åpent og rolig gårdsrom, med gode rammer for formelle samlinger av større folkemasser (julegrantenning, 1.mai, 17.mai etc) i tillegg til vakre rammer for rekreasjon. Praktiske elementer som sykkelparkering etc. skal også vurderes. 


Arkitektene vil gjennomføre et innspillsmøte for beboere på Melkebutikken. Informasjon vil komme i nyhetsbrev. Ferdige tegninger og illustrasjoner, med planer og budsjett for hele prosjektet vil bli lagt fram for Generalforsamlingen 2020 for beslutning. 


Blir det skøytebane? Del 2

Som nevnt i forrige nyhetsbrev, er det foreløpig ikke mulig å bruke vannuttaket vi tidligere har brukt til å vanne grusbanen. Vi har foreløpig fått avslag på våre framstøt mot byrådet. Vi kommer til å prøve på et alternativt opplegg, som ser slik ut: Hvis værmeldingen holder, blir det skøytevær fra slutten av denne uken. Da vil styret organisere en vannedugnad denne helgen, med lange hageslanger fra nærliggende hager. Supert om skøyteglade barn og voksne kan stille opp. Om værmeldingen holder, vil styret opprette et eget Facebook-arrangement for å organisere, men kom uansett gjerne bortom når det vannes og spør om noen vil ha avløsning. 


Kontaktpunkter

For at vi i styret, vaktmestere og OBF skal kunne hjelpe beboere best mulig og raskest mulig, anmoder vi nå alle om å bruke skjemaer på hjemmesiden. Her velger man hva saken gjelder før man sender den inn. Vi håper dette vil effektivisere arbeidsmengden, kommunikasjonen og responstiden for alle.