Nyhetsbrev fra styret februar 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Feb 2020

Generalforsamling, farlige trær, bildeling, ny driftsleder og sommerfesten 2020.


Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blir tirsdag 13. mai, i hallen på Hasle skole, kl 18:00.


I tillegg til de vanlige sakene (årsmelding, regnskap, valg, osv) vil styret legge fram en sak om muligheten for å kjøpe tomten som borettslaget i dag fester fra kommunen, et forslag til mulig oppgradering av Kaare Røddes plass, orienteringer om viktige saker styret arbeider med, samt eventuelle andre saker av stor betydning for borettslaget. 


Har du saker du ønsker behandlet av generalforsamlingen? Styret har allerede fått henvendelser om nivået på parkeringsavgift for de som disponerer egne P-plasser. Ta gjerne kontakt med styret tidlig. Frist for konkrete forslag vil bli satt senere, men vil bli omkring 15. april. 


Ønsker du å stille som kandidat til styret, eller har forslag til nye styremedlemmer? Valgkomiteen ved Tone Foss Aspevoll tar gjerne imot forslag på tone.aspevoll@gmail.com. 


Farlige trær?

De store trærne på Lille Tøyen begynner å bli gamle, og det er en stadig utfordring med grener som kan falle ned. Trærne blir pleid, men dersom du observerer noe som kan bli farlig, ta kontakt med vaktmestrene. 


Utsatt beboermøte om bildeling

På grunn av få påmeldte, valgte vi å utsette beboermøtet om bildeling som skulle vært avholdt 29. februar. Vi er usikre på om dette skyldes manglende interesse for temaet, dårlig markedsføring eller at tidspunktet rett og slett passet dårlig. Ta gjerne kontakt med styret om du har innspill til dette eller andre temaer vi bør arrangere egne møter om. 


Ny driftsleder

Vår driftsleder gjennom mange år, Kay Bergh, vil gå av med pensjon senere i år. Styret har satt igang prosessen med å rekruttere hans erstatter. 


Sommerfesten 2020

Årets sommerfest blir 21.-22 august, med utekino fredag 21. august og sommerfest 22. august. Mer informasjon kommer.