Oppdatering fra styret mars 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Mar 2020

Kjære hagebybeboere.


Vi i styret håper dere alle er friske og har det bra.


Det er en krevende tid vi går inn i, hvor noen av oss vil havne i karantene og mange av oss vil tilbringe mer tid hjemme. Forhåpentligvis vil ingen av oss bli alvorlig syke.


Styret har arbeidsgiveransvar for vaktmestrene våre og ansvar for å opprettholde sikkerheten på fellesområder. Vi vil derfor informere litt om hva vi har gjort og kommer til å gjøre.


Styret har hatt dialog med vaktmestrene som arbeider her om arbeidssituasjon og daglige oppgaver. Vi har besluttet at vaktmestrene f.o.m. fredag går over på en turnusordning – slik at de er en vaktmester på arbeid og tilgjengelig hver dag. I dag setter de seg sammen og prioriterer oppgavene som i hva som er nødvendige oppgaver, og de oppgaver som kan forskyves i tid, blir forskjøvet.


For ansvaret vårt har vi prioritert liv, helse og opprettholdelse av nødvendige funksjoner for drift.


Melkebutikken og Brakka

Vi melder om at vi vurderer å stenge lokalene – og at denne avgjørelsen kan bli tatt på kort varsel ila de neste dagene. Foreløpig vil alle som har booket fellesområder vil fremdeles få muligheten til å benytte disse, men dette må gjøres på eget ansvar og med stor forsiktighet og vask. Vi har vurdert å leie inn firma til å desinfisere mellom bruk, men dette får vi ikke til på nåværende tidspunkt. Vaktmestrene handler inn ekstra vaskemidler som de setter tilgjengelig i Brakka og Melkebutikken. Det blir da opp til hver enkelt av oss å vaske grundig etter oss om vi velger å benytte lokalene. Vaktmestrene prøver også å få tak i antibac, men foreløpig har de ikke fått tak i dette. De som ønsker å kansellere bestilling av lokaler, kan gjøre dette og skal ikke betale for det.


Vaktmesterordningen

Fra og med fredag 13.03.20 går vaktmestrene over på turnusordning. Vi vil da ha én vaktmester på arbeid hver dag (fremfor 2-3 som vi har i dag). Vakttelefonen fungerer som normalt 924 11 455. Vi ber om at dere alle vurderer forespørsler om bistand ut fra hvor akutt behovet er. Andre henvendelser kan gå via epost på vaktmester.lilletoyen@gmail.com.


Styret

Styret vil etter planen fremholde normal drift av styrearbeid, men må belage oss på at arbeidet vil gå noe ned da det nå er mer uforutsigbart hvordan vi kan fremholde arbeid med samarbeidspartnere.


Generalforsamling i mai

Foreløpig plan er at generalforsamling avholdes som tenkt 13.05.20 på Hasle skole. Om dette endres vil dere få beskjed.


Til dere alle

Vi ser at i denne fine hagebyen vår dukker det opp initiativ fra beboere som ønsker å hjelpe hverandre. Dette er hagebyen på sitt beste, og vi setter stor pris på alle gode tiltak. Vi kommer til å gå over i en litt annen tid, og vi vil oppfordre alle til å vise litt ekstra omsorg / raushet for hverandre og vaktmestrene våre. Vi ønsker alle lykke til i tiden fremover, og skal etter beste evne være mulig å nå på lille.toyen.hageby@gmail.com om dere har spørsmål. Vi er ingen i styret som er fritatt fra ordinært arbeid, og slik det ser ut, vil også mange av oss få noe økt arbeid med å opprettholde familielogistikk. Vi kan ikke utelukke at noen av oss blir syke og at fremdrift går noe ned, men vi vil opprettholde normal drift i den utstrekning vi klarer.


Vi ønsker dere alle god helse og fine dager fremover.


Beste hilsen styret.