Nyhetsbrev Mai 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 3. Mai 2020

Har du lyst til å sitte i styret for borettslaget?


Se forrige nyhetsbrev for informasjon om blant annet diverse koronajusteringer i driften av borettslaget. Vaktmestrene er nå i fullt arbeid igjen, og har funnet tilpasninger som gjør det mulig å unngå fysisk kontakt. 


Utsatt generalforsamling gjennomføres elektronisk 18. juni - frist for stemmegivning blir noe tidligere

Styret har besluttet at vi gjennomfører en begrenset generalforsamling der kun lovpålagte saker (regnskap, årsberetning, valg og honorarer til tillitsvalgte) skal behandles. For å behandle andre saker er det styrets intensjon å avholde en ekstraordinær generalforsamling senere i året, dersom smittevernreglene åpner for det. Dette vil vi komme tilbake til. 


Sakspapirer og framgangsmåte for begrenset generalforsamling 18. juni vil bli sendt ut i god tid i forveien. Beboere som har alternative forslag, for eksempel til merknader til årsberetningen eller benkeforslag til tillitsverv, vil bli bedt om å sende inn dette innen en egen frist i forkant av generalforsamlingen. I tillegg vil vi muligens arrangere et eget informasjonsmøte på video i forkant, der beboere vil kunne stille spørsmål og få oppklart uklarheter. Alt dette vil vi komme tilbake til. 


Har du lyst til å sitte i styret for borettslaget?

Da ønsker valgkomitéen kontakt med deg! Vi ser også etter ny styreleder, da styreleder ønsker avlastning på grunn av økt arbeidsbelastning hjemme. Ta kontakt før 22. mai, på telefon 91720267 eller epost tone.aspevoll@gmail.com. Fordi det ikke blir vanlig generalforsamling, er planen altså å gjennomføre skriftlig avstemming i år.  


Korps og flagg 1. og 17. mai

De tradisjonelle arrangementene vil bli gjennomført i mer avgrensede former enn vi er vant til. 1. mai blir det kun flaggheising, kl 0800. 


17. mai blir det både flaggheising og korps på Lille Tøyen mellom kl 0700 og kl 0745. Beboerne må gjerne se på korpset, og vi ber om at alle overholder myndighetenes smittevernregler for avstand. Følg gjerne med på korpsets egen Facebookside for nøyaktig informasjon om tidspunkt og annen informasjon om 17. mai  https://www.facebook.com/Hasleskolemusikkorps/


Gatefeiing og parkering på fellesarealer

Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Oslo kommune meldt at det er usikkert om og når gatefeiing vil finne sted denne våren. Det betyr at vi ikke kan regne med beskjed i god tid slik vi er vant til. Styret åpner som vanlig opp for tidsbegrenset parkering for beboere på grusbanen på Øysteins plass i det tidsrommet gatefeiingen foregår. Deretter skal biler fjernes fra grusbanen senest innen kl 1700 den dagen feiingen er gjennomført.


Utbedring av støttemur

Støttemuren ved Ansgar Sørlies vei 22, 24 og 26 skal utbedres. Arbeidene starter opp 18. mai og vil ta ca 14 dager, fremdriften er som følger. 


  • 18-20 mai; Grave og bytte av masser mot ASV 22 og 24
  • 20-22 mai; Grave og klargjøre for betongarbeider mot ASV 26
  • 25-26 mai; Betongarbeider 
  • 26-29 mai; Ferdigstille og avsluttende arbeider