Kaare Røddes Plass

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Mai 2020

Plan for opprusting og videreutvikling av Kaare Røddes Plass.


Som nevnt i Nyhetsbrev tidligere, ser styret på en plan for opprusting og videreutvikling av Kaare Røddes Plass sammen med engasjerte beboere på Lille Tøyen. Ambisjonen er å revitalisere Kaare Røddes som gårdsrom gjennom en oppgradering av beplantning, overganger og materialer. Formålet er å styrke plassens karakter som et åpent og rolig gårdsrom, med gode rammer for formelle samlinger av større folkemasser (julegrantenning, 1.mai, 17.mai etc) i tillegg til vakre rammer for rekreasjon. Praktiske elementer som sykkelparkering etc. skal også vurderes.


Geir Nummedal er en dyktig, erfaren og hyggelig landskapsarkitekt som nå ser på forslag til enkle tiltak som kan støtte opp om Styrets ambisjon for utvikling av Kaare Røddes plass. I denne prosessen har Geir kartlagt gamle planer, historiske bilder og ellers besøkt Kaare Røddes Plass både høst, vinter og vår. Planen var at Geir skulle ha en beboer-medvirkningsdag på Melkebutikken, med hensikt å få tilgang på taus kunnskap, erfaringer, ideer og tanker rundt plassen. Det blir dessverre ikke mulig på grunn av Korona-situasjonen, og vi må derfor gjøre dette digitalt. Vi ber derfor om at erfaringer, tanker og konstruktive innspill om Kaare Røddes plass sendes til


geir.nummedal@asplanviak.no

Innspill vil samles og vurderes i arbeidet med skissene til plassen. Deretter vil vi presentere skisser og tegninger i nyhetsbrev, før det skal stemmes på generalforsamling til høsten om dette er noe borettslaget ønsker å gå videre med.