Nyhetsbrev fra styret september 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Okt 2020

Tusen takk, Kay!

Driftsleder Kay Bergh gikk av med pensjon 1. september etter 25 års utrettelig innsats for å gjøre hagebyen trivelig, ryddig og vedlikeholdt. Kay vil bli savnet som driftsleder, men er fortsatt å se i hagebyen, gjerne på grusbanen med en bocciakule i hånda. Styret har arrangert en avskjedsmarkering.


Husk de små trafikantene!

Det er mange nye skolebarn i gatene om dagen, så vær spesielt oppmerksom ved kjøring inne i hagebyen. Vi har observert mange tilfeller av uvettig kjøring, spesielt av større varebiler som skal levere varer til beboere. Om du bestiller varer, legg gjerne inn en merknad om at varene skal leveres i et område med mye barn, og be om forsiktig kjøring.Ekstraordinær generalforsamling

På grunn av Covid19-pandemien var det ikke mulig å gjennomføre vanlig generalforsamling ved fysisk oppmøte før sommeren. For å ivareta lovpålagte oppgaver som behandling av regnskap og valg av styret, ble det gjennomført en skriftlig generalforsamling i juni. Dette gjør at vi ikke har fått behandlet andre saker, herunder forslag fra beboere. Styret jobber derfor for å kunne avholde en hovedsakelig videobasert generalforsamling i løpet av høsten, med mulighet for fysisk deltakelse for et begrenset antall mennesker. Her er planen å behandle saker om infrastruktur for elbillading, oppgradering av Kaare Røddes Plass, og eventuelle forslag fra beboere. Ta gjerne kontakt med styret allerede nå dersom du har saker du ønsker behandlet. 


Regler for dyrehold 

Husdyr er generelt velkomne i hagebyen, men man må gi beskjed til styret på et eget skjema før dyr bringes inn i husstanden. Alle dyreeiere er ansvarlig for sine egne dyr. 


Se mer info her: https://www.lilletoyen.no/?PageID=9&ItemID=613


Klipping av hekker

Vi har fortsatt en god del forvokste hekker i hagebyen. I henhold til hagereglementet skal ingen hekker være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten. Se bilde under for illustrasjon. De fleste typer hekker har godt av å bli klippet i september eller oktober. Spesielt gjelder dette dersom hekken trenger en grundig justering. Da har den godt av litt hvile over vinteren, og vil ikke se like skamklipt ut gjennom sommeren.


Ved beskjæring av busker og trær, legges kvistene i sekker eller buntes sammen. Dette plasseres ved søppelkassene og hentes av vaktmester, eller i kontainer for hageavfall på ved grusbanen på Øysteins plass.