Nyhetsbrev januar 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 25. Jan 2021

Vi har fått skøytebane, ny vaktmester, for mye papp og nye bommer.


Takket være en del kreativitet og iherdig dugnadsinnsats, har vi nå fått skøytebane på Lille Tøyen. Banen er for uorganisert aktivitet, først og fremst for barn og unge. Etter en litt intens start, har det nå gått seg til bedre og folk er flinke til å ivareta smittevernregler. Det er fint om voksne på Lille Tøyen hjelper til og tar ansvar for å sørge for at alt går bra. 

For at vi som driver dugnadsinnsatsen med beboerne skal rekke å fysisk få ut slangen og vanne før natten, har styret bestemt at inntil videre vil vi tilstrebe å slukke lyset på banen før 23:00 i denne perioden hvor vi alle trenger fysisk og psykisk aktivitet som er innenfor smittevernsanbefalingene.


Vaktmestervikar

Vaktmester Åge Øvsthus er sykemeldt, og vi har derfor ansatt Patrik Alm som vikar. Han begynner mandag 18. januar, og vil jobbe sammen med vaktmester Jan Holm fremover. 


Pappesker til papirgjenvinning

Vi ser dessverre at vaktmester bruker mye tid på å slå sammen esker og rive opp papp fordi folk kaster hele pappesker som tar opp plass. Da får vaktmestrene mindre tid til andre oppgaver. Med mye netthandel har pappmengden økt, så det er ekstra viktig at alle river opp papp i mindre biter før den kastes i søppelkassen. 


Er det fullt, er det ikke greit å sette fra seg papp eller søppel ved siden av nedkastet. I så fall anbefales heller en gåtur til Kampen gjenbruksstasjon som et godt avbrekk fra hjemmekontoret. Gjenbruksstasjonen på Haraldrud tar også imot alt av husholdningsavfall, og har kveldsåpent alle ukedager. 


Trafikkfarlig varelevering

De siste årene har mengden varelevering til beboere økt, og de siste året har det blitt enda mer. De siste månedene har det vært flere farlige situasjoner med varebiler som kjører uvettig inne på Lille Tøyen, til og med i indre gårdsrom.


Det vil derfor bli montert bommer ved innkjøringene til indre gårdsrom. I første omgang vil ikke bommene bli låst, men det kan bli aktuelt dersom situasjonen ikke blir bedre. Dersom du har behov for å bestille varer, er det derfor fint om du gir beskjed til leverandøren dersom det ikke er mulig å kjøre fram til døren din. Enten må sjåføren gå noen meter fram til døra di, eller så kan du møte sjåføren ved bommen. Vi setter sikkerheten først. Skulle det være noen som er avhengige av å få levert helt til døren, ta kontakt med styret eller vaktmester, så finner vi løsninger.


Båndtvang inne i borettslaget

Vi minner om at det er båndtvang for hunder inne i borettslaget, både for beboere og besøkende. Selv om hunden din er aldri så snill, er det noen som er redde for hunder. 


Infrastruktur for elbillading

Styret har i lengre tid utredet og diskutert hvordan vi best kan etablere infrastruktur for lading av elbiler på borettslagets faste parkeringsplasser. Vi ønsker en løsning som blir like tilgjengelig for alle parkeringsplassene, uten at noen skal trenge å bytte plass. Vi tar nå sikte på å velge leverandør i løpet av vinteren slik at arbeidene kan starte når frosten slipper utover våren en gang.


Selve infrastrukturen vil bli organisert og bygget ut som et felles prosjekt, som finansieres delvis av Oslo kommunes tilskudd til slikt, og delvis ved en økning av leien for P-plasser. Selve ladeenheten vil kobles til og finansieres av hver enkelt beboer som har behov for det. Mer detaljer kommer i senere nyhetsbrev.


Hvor er jeg i køen for parkeringsplass?

Vi får av og til henvendelser fra beboere som lurer på om det er lenge til de får disponere egen parkeringsplass. Kontakter du styret får du selvfølgelig vite hvor du ligger på listen, men vi offentliggjør ikke en komplett liste med beboernes informasjon (personvern). Her er ansiennitet til de neste 10 beboerne som får tilbud om å disponere egen plass når det blir ledig.


9/1/2002

11/1/2003

2/1/2004

3/1/2004

6/1/2004

10/1/2004

12/1/2004

8/1/2005

8/1/2005

12/1/2005


Ta vare på naboene dine! Det blir bra!