Nyhetsbrev mars 2022

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Mar 2022

Styret har hatt møter 10. februar og 17. mars, og her er noe av det vi diskuterte.


Generalforsamling

Generalforsamlingen blir onsdag 18. mai kl. 18.00 i gymsalen på Hasle skole. Det vil også være mulig å delta digitalt. Frist for å melde inn saker er 18. april 2022 på e-post lille.toyen.hageby@gmail.com


Elbillading faste parkeringsplasser

Borettslaget har inngått avtale med Elaway om ladepunkter ved de faste parkeringsplassene på Lille Tøyen. Arbeidet er forsinket i påvente av svar på søknader i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen. Styret følger tett opp.


Lås ytterdør

Noen husstander på Lille Tøyen har byttet til kodelås på inngangsdør. Vi minner om at Lille Tøyen er på Byantikvarens Gule liste, noe som innebærer at det er begrensninger i adgangen til å gjøre fasadeendringer. Kodelåser som skal være på ytterdører mot gate må derfor ha tilsvarende utforming som opprinnelig lås. Beboere må selv bekoste bytte av låser og stå ansvarlig for vedlikeholdet.


Utbedring av overvannshåndtering ved fotballbanen

Ved snøsmelting og styrtregn danner det seg mye vann ved fotballbanen. Dette skal utbedres, men før vi kan igangsette arbeidet må en av kommunens arborister sjekke hvor trærnes røtter går og gi klarsignal for graving. Vi har ventet på svar fra Bymiljøetaten, og nå ser det ut til å være bevegelse i saken.


Rot i trapperom

I samarbeid med vaktmesterne har styret innhentet navn og kontaktinformasjon til alle beboerne på Lille Tøyen. Det har vært utrolig hyggelig å hilse på naboene og å se hvor fint det er i flesteparten av oppgangene. I noen av oppgangene var det imidlertid litt mye rot, og vi minner derfor om at trappeoppganger til enhver tid skal holdes ryddig og i orden. Ved skal ikke oppbevares på fellesarealer verken inne eller ute, og alle må vise forsiktighet ved lagring av brannfarlige materialer. Det henvises til offentlige forskrifter.


Tid for hage

Våren er her, og det er en perfekt tid for å beskjære hekk. Husk at hekken ikke skal være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten. Klatreplanter på vegg skal beskjæres ved underkant av vindu i 2. etasje (3. etasje på de høyeste blokkene). Husk også at vi bor tett her på Lille Tøyen – sett gjerne ditt personlige preg på hagen, men unngå at hagen blir oppbevaringsplass for rot.


Container til hageavfall

Container til hageavfall er nå plassert ut ved Øysteins plass.


Rehabilitering av bakeri/kolonial

Det gamle bakeriet skal rehabiliteres etter påske. Arbeidet vil pågå i fire uker. I kolonialen vil rehabiliteringsarbeid skje i juli og pågå i fire uker.


Utbedring av rør Ansgar Sørlies vei 10–24

Under husrekken i Ansgar Sørlies vei 10–24 er rørene som ligger i bakken under kjellerne i meget dårlig forfatning og tiltak igangsettes nærmere sommeren. Vi kommer tilbake med mer informasjon.


Venteliste på parkering

Det er vaktmesterne som følger opp ventelisten for parkeringsplass. Plasser tildeles etter ansiennitet.


Åpen halvtime

Har du noe du ønsker å snakke med oss i styret om? Vi minner om åpen halvtime før styremøtene. Neste mulighet er torsdag 21. april fra 18.15-18.45.


Med ønsker om en god vår til både store og små,

Styret