Forhåndsavklaring forkjøp: Ansgar Sørlies vei 4, andel 188

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 19. Sep 2022

Visning: 

- Søndag 25.09.2022 13:30 - 14:30 

- Mandag 26.09.2022 17:00 - 18:00

Frist for å melde forkjøp:

Mandag 3. oktober kl. 12.00

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen, telefon 22 87 11 95, e-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no