NYHETSBREV MARS 2023

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 20. Mar 2023

Driftsleder

Vi er i gang med en ny runde intervjuer og andregangssamtaler for ny driftsleder. Flere gode kandidater er inne til samtale, og vi håper å ansette ny driftsleder i mars/april.


Åpent Bakeri

Mange lurer på når Åpent Bakeri skal åpne. Åpent Bakeri ønsket å inkludere det lille utleielokalet i opprinnelig kaféområde og måtte derfor søke Plan- og bygningsetaten om endring. Denne prosessen har tatt betydelig lengre tid enn først antatt, noe som medfører forsinket åpning. Åpent Bakeri har også søkt om sjenkebevilgning ute frem til kl. 21:00. I forbindelse med Åpent Bakeris søknadsprosess har styret oppfordret andelseiere i samme bygning til å uttale seg. Alle endringer og tilhørende kostnader er det Åpent Bakeri som følger opp, og Åpent Bakeri betaler også husleie til borettslaget selv om lokalene ennå ikke er i bruk som kafé. Vi krysser fingre og tær for fortgang i prosessen, og at vi får åpen kafé i sommer. All informasjon ligger åpent for alle hos Plan- og Bygningsetaten.


Brakka

Brakka er for tiden utleid på korttidskontrakt til vårt lokale firma FLOW som bruker lokalene hver dag til sitt arbeid. Lokalet kan fortsatt bookes, men da med mer begrenset plass enn tidligere.

Parkeringsplasser

Styret har inngått ny avtale med kommunen om disponering av Kaare Røddes plass og Øysteins plass. Dette er en avtale likelydende den vi har hatt i tidligere år. Dessverre har kommunen besluttet å ikke videreføre vår leie ved Kåre Røddes plass og Øisteins Plass, som borettslaget har brukt som parkeringsplass siden 1970-tallet.

Styret har ved flere anledninger forsøkt å få EBY til å endre denne avgjørelsen. 

Når kommunen leier ut / fester bort sine egne eiendommer, opptrer kommunen som eiendomsbesitter, ikke som forvaltningsorgan.

Dermed er kommunens beslutninger i vår sak ikke et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet organ. Styret anser derfor at denne avgjørelsen fra EBY er endelig, og vi vil etter beste evne tilpasse oss denne.

Vi har ved flere anledninger forsøkt å få i stand et møte med EBY i forbindelse med denne saken, men det har ikke vært vellykket. Etter deres endelige avgjørelse har vi også forsøkt å få på plass et møte, slik at vi kan få informasjon om hvordan kommunen planlegger å bruke dette området, men vi har ennå ikke fått i stand et slikt møte. 

Dette betyr at det kommer til å bli en omdisponering av borettslagets parkeringsplasser. 

Det vil bli en redegjørelse av både denne omdisponeringen, og av historikken i denne saken på generalforsamlingen.


Brannsikring Melkebutikken

For å kunne leie ut Melkebutikken, er det nødvendig å installere et varslingsanlegg for brann som strekker seg fra kjeller til loft + ha branndør ut mot fellesområdene i kjeller. Dette er et arbeid som vil starte opp våren 2023. Det vil bli stengt fra 14. juni til 31. juli. Vi åpner for booking tidligere om arbeidet er utført i henhold.


Generalforsamling
Årets generalforsamling finner sted onsdag 24. mai kl. 18:00. Frist for å melde inn saker er 10. april 2023 til lille.toyen.hageby@gmail.comContainere for hageavfall
Fordi vi mister parkeringsplassene ved Øysteins plass, må containeren for hageavfall stå et annet sted. Info om sted og tidspunkt for utsetting sendes ut via Naborom.Nyhetsbrev Januar 2023

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 23. Jan 2023


Styret ønsker alle ett godt nytt år.

 

Generalforsamlingen 2023

Årets generalforsamling blir 24. mai på Hasle skole, sett av ettermiddagen.

Valgkomiteen tar veldig gjerne imot forslag til nye styremedlemmer allerede nå.

Ta kontakt med cklyve@gmail.com

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Christoffer Ringnes Klyve, Ruth Astrid L. Sæter, Eivind Lofthus og Maja Røe Brøten.


Driftsleder

Styret er i gang med intervjurunder av aktuelle kandidater som har søkt på stillingen.
Når den nye driftslederen er på plass, er avhenging av flere faktorer (som oppsigelsestid på sin nåværende arbeidsplass).

Vær, snø, regn og vind

Været er veldig skiftende denne vinteren. Vaktmestertjenesten måker og stør grus, men når det smelter og fryser om hverandre så blir det vanskelige å komme seg frem.

Grusen forsvinner ned i en blanding av snø og vann. Ta kontakt med vaktmestertjenesten om du ser at det må gruses mer, da behovet endrer seg fort.

Søppelnedkastene

Det gruses ikke rundt søppelnedkastene, da grusen faller ned på kantene av kummene og hindrer at kassene kan bli satt tilbake i "rommet" sitt. Det vil bli saltet og måkt for å få fjernet is og snø.

Rotter
Kan de som er veldig glade i rotter venligst ikke legge søppel utenfor søppelsjakten selv om den er full? Det er er å invitere til rottefest.

Vinduer og dører

Vi ber om at vinduer og dører ikke blir stående åpne på vidt gap i ruskevær, dette skader og ødelegger vinduene og dørene. Det å måtte bytte vinduer og dører er en dyr kostnad for alle i borettslaget.

Vann på loft

Noen beboere har opplevd at det har kommet inn vann på loft, dette kan komme av at snøen har lagt seg ved og inn i pipene, og blir til vann når det smelter. Pipene er jo ikke tette på toppen.

Sjekk feielukene i kjeller, der kan det ligge mye forskjellig, den kan være full og vann kan renne ned på veggen. Ta ut det som ligger der.

Åpent Bakeri

Det tar lengre tid for Åpnet Bakeri å få åpnet opp og det er beklagelig. Det er flere faktorer som har forsinket prosessen, men vi jobber kontinuerlig med sakene. Men så fort vi vet noe mer om en oppstartsdato får alle vite det.

Lamper i gårdsrommene

Vi har beklageligvis flere utelamper som står og blinker, eller som har fått nye pærer som lyser vel mye.

Det er slik at vi sliter med å finne nye pærer til de gamle lampene og vi utreder nå om disse kan bygges om til ledpærer.


 Lille Tøyen Hageby // Nyhetsbrev desember 2022

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 22. Des 2022

  • JULEGRANTENNING
  • VAKTMESTERTJENESTEN ØNSKER SEG TIL JUL
  • NY DRIFTSLEDER
  • KOMMUNENS PARKERINGSPLASSER
  • JULEMARKEDET
  • TIDSKAPSELEN
  • ÅPENT BAKERI - NÅR ÅPNER DE?
  • SKØYTEBANEN / ZUKKALØKKA

JULEGRANTENNING

Lysene ble tent mens korpset spilte, de fremmøte koste seg med pepperkaker og gløgg.

Som alltid, var det veldig mange som deltok. Takk til dere alle små som store.

 

VAKTMESTERTJENESTEN ØNSKER SEG TIL JUL

Borettslaget har fått nytt telefonsystem som gir beboere valgmuligheter når de trenger hjelp (nummeret er det samme som før). Tastevalg 1 for vaktmester, tastevalg 2 for akutt behov for hjelp i forbindelse med  kloakkstopp/vannlekkasje, dette gjelder når det er borettslagets ansvar. Denne tjenesten gjelder utenom ordinær arbeidstid for vaktmestere slik at dere kommer raskt til hjelp dersom det haster.

 

Vaktmestertjenesten vil være bemannet i hele romjulen, og de ønsker seg dette til jul:

  • GAVEPAPIR OG BÅND skal ikke kastes sammen med annet papir, men KASTES I RESTAVFALLET. 
  • Elektriske artikler skal ikke settes utenfor nedkastene våre, de skal leveres på miljøstasjonen.

De minner også om at hensatt avfall ikke blir fjernet av vaktmestertjenesten eller av renovasjonsansatte.

Er det fullt i nedkastene, gå til neste eller ta med deg søppelet hjem igjen.

Hensatt søppel tiltrekker seg rotter og fugler som ikke alle er like glade i.

 

Hold borettslaget ditt pent og rydding i julen og ellers i året for deg og dine!

 

NY DRIFTSLEDER

Vi har til nå fått inn 12 søkere på den ledige stillingen og vi er i ferd med å sette i gang med en intervjurunden av de som er aktuelle. Søknadsfristen er satt til 15. januar så det kan fortsatt komme inn gode og aktuelle søkere.

 

KOMMUNENS PARKERINGSPLASSER

Kommunen har sagt opp deler av leieavtalen av 22 parkeringsplasser. Oppsigelsen av avtalen ble sendt styret i begynnelsen av 2022, men ble ikke fanget opp av før i sommer. Avtalen avsluttes 31.12.2022.

Styret har siden oppsigelsen av leieavtalen ble oppdaget jobbet kontinuerlig med å komme i dialog med kommunen for å få løst dette i samarbeid med OBF og advokat. Alle beboere som er berørt av dette har fått informasjon om dette og ble innkalt til informasjonsmøte. I etterkant av møtet har det blitt sendt ut informasjonsbrev per post (da vi ikke har alle e-poster) til alle med parkeringsplass. Styret og OBF jobber kontinuerlig med å få til en løsning på dette med hjelp fra engasjerte beboere.


Grunnen til at vi opprinnelig stoppet arbeidet med etablering av el-lading på Kaare Røddes var at kommunen på det tidspunktet ikke disponerte over arealet. Dette er det arealet de nå har sagt opp. Alt dette er offentlige dokumenter. Vi håper å få kontakt med Bymiljøetaten etter jul for å avklare hvilke ønsker de har for området og hvilke konsekvenser dette får. Deretter vil det være naturlig å informere hele borettslaget.


JULEMARKEDET

Hvor mange som kom innom Julemarkedet er umulig å si, men vi tipper hundrevis av blide mennesker var der.

Det var gøy at så mange tok turen innom til tross at det var virkelig kaldt. 14 utstillere, hvor av de fleste var fra vårt kreative Lille Tøyen Hageby. Livlig rundt bodene både ute og inne. Åpent Bakeri stilte med varm gløgg, lussekatter, peppernøtter og annet godt som gikk tomt rimelig fort. Stor takk til de driftige jentene (Berit, Vigdis og Synnøve) -  som hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av markedet, for en jobb dere gjorde! Vi ser ingen god grunn til å ikke ha marked flere ganger i året.

 

TIDSKAPSELEN

Endelig var tidskapselen full av alle kort, bøker, bilder - en hilsen til fremtiden fra oss nå.

Avdukingen av kapselen ble utført av flotte barn og Kjell Aschim på en fremragende måte til glede for alle de fremmøtte. Olaug Andreassen som har holdt i dette prosjektet i 4 år. Vi er utrolig stolte og takknemmelig for den ildsjelen du er. Den flotte kapselen kan beskues på veggen over inngangen til Åpent Bakeri.

 Les mer her.

 

ÅPENT BAKERI - NÅR ÅPNER DE?

Svaret fra Åpent Bakeri er at det er forsinkelse på levering av noe som kreves, men «rett rundt hjørnet». De kunne ikke love dato per nå. Vi er uansett mange som gleder oss til det. 

 

SKØYTEBANEN / ZUKKALØKKA

Enkelte av styrets medlemmer tar litt juleferie og har ikke mulighet til å vedlikeholde isen på kveldstid (vaktmester vanner på dagtid). En fin måte å bidra til felleskapet er å melde seg inn i FB gruppen og tilby hjelp (det skjer etter ungene har lagt seg). Den blir sprøytet denne uken og vi tar gjerne i mot hjelp til at den blir sprøytet også om kvelden. Bruk gjerne Zuccaløkka på Facebook for å lage avtaler for å sprøyte banen på kvelden.


Vi ønsker dere alle en fin og fredfull jul og et riktig godt nyttår.


PS. Vi som sitter I styret vil også gjerne feire jul med våre. Håper alle på Lille Tøyen har litt tålmodighet med sine henvendelser frem til 2023.Nyhetsbrev fra styret november 2020

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 27. Nov 2022

Julegrantenning 29. november kl. 17:00


Korpset spiller og lysene tennes på Kaare Røddes plass kl 1700.


Korpset spiller og lysene tennes på Kaare Røddes plass kl 1700. Vi kan dessverre ikke arrangere offisiell julegrantenning i år, så de som lengter etter å rundt juletreet, drikke gløgg og spise pepperkaker på Kaare Røddes plass, må nok vente til 2021. MEN - håper vi alle kan holde avstand, snakke sammen og få litt julestemning.


Sykkelparkering - hva er din mening?

Borettslaget er i dialog med Enerhaugen arkitektkontor om mulighetene for å oppgradere mulighetene for sykkelparkering i hagebyen. Vi ønsker å vurdere både flere gode stativer, og låsbare skur eller liknende. Sistnevnte kan da bli en løsning man betaler for. Vi ønsker derfor å få innspill til dette gjennom en egen meningsmåling på her.


Ekstraordinær generalforsamling utsatt igjen

Styret ønsket å gjennomføre en generalforsamling som i hovedsak foregikk på videokonferanse (Zoom), men med mulighet for fysisk deltakelse for et mindre antall. På grunn av skjerpede smittevernregler blir det heller ikke mulig å gjennomføre dette opplegget i 2020. Styret vil jobbe videre med sakene om infrastruktur for elbillading, oppgradering av Kaare Røddes Plass, og eventuelle forslag fra beboere, og vurdere om noen av disse kan løses uten generalforsamling, eller utsettes til en generalforsamling i 2021.


Husleiejustering

For å ivareta behov for vedlikehold av bygningsmassen har besluttet å justere opp husleia med 2% med virkning fra 1. januar 2021.


Sølvkre

Vi får en god del henvendelser fra beboere som har problemer med sølvkre, særlig i fuktige kjellere. Det finner mange gode tips for å løse dette problemet, inkludert her hos Huseierne, og noen innboforsikringer dekker også utgifter man måtte ha til skadedyrbekjempelse.Nyhetsbrev mars 2022

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 28. Mar 2022

Styret har hatt møter 10. februar og 17. mars, og her er noe av det vi diskuterte.


Generalforsamling

Generalforsamlingen blir onsdag 18. mai kl. 18.00 i gymsalen på Hasle skole. Det vil også være mulig å delta digitalt. Frist for å melde inn saker er 18. april 2022 på e-post lille.toyen.hageby@gmail.com


Elbillading faste parkeringsplasser

Borettslaget har inngått avtale med Elaway om ladepunkter ved de faste parkeringsplassene på Lille Tøyen. Arbeidet er forsinket i påvente av svar på søknader i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen. Styret følger tett opp.


Lås ytterdør

Noen husstander på Lille Tøyen har byttet til kodelås på inngangsdør. Vi minner om at Lille Tøyen er på Byantikvarens Gule liste, noe som innebærer at det er begrensninger i adgangen til å gjøre fasadeendringer. Kodelåser som skal være på ytterdører mot gate må derfor ha tilsvarende utforming som opprinnelig lås. Beboere må selv bekoste bytte av låser og stå ansvarlig for vedlikeholdet.


Utbedring av overvannshåndtering ved fotballbanen

Ved snøsmelting og styrtregn danner det seg mye vann ved fotballbanen. Dette skal utbedres, men før vi kan igangsette arbeidet må en av kommunens arborister sjekke hvor trærnes røtter går og gi klarsignal for graving. Vi har ventet på svar fra Bymiljøetaten, og nå ser det ut til å være bevegelse i saken.


Rot i trapperom

I samarbeid med vaktmesterne har styret innhentet navn og kontaktinformasjon til alle beboerne på Lille Tøyen. Det har vært utrolig hyggelig å hilse på naboene og å se hvor fint det er i flesteparten av oppgangene. I noen av oppgangene var det imidlertid litt mye rot, og vi minner derfor om at trappeoppganger til enhver tid skal holdes ryddig og i orden. Ved skal ikke oppbevares på fellesarealer verken inne eller ute, og alle må vise forsiktighet ved lagring av brannfarlige materialer. Det henvises til offentlige forskrifter.


Tid for hage

Våren er her, og det er en perfekt tid for å beskjære hekk. Husk at hekken ikke skal være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten. Klatreplanter på vegg skal beskjæres ved underkant av vindu i 2. etasje (3. etasje på de høyeste blokkene). Husk også at vi bor tett her på Lille Tøyen – sett gjerne ditt personlige preg på hagen, men unngå at hagen blir oppbevaringsplass for rot.


Container til hageavfall

Container til hageavfall er nå plassert ut ved Øysteins plass.


Rehabilitering av bakeri/kolonial

Det gamle bakeriet skal rehabiliteres etter påske. Arbeidet vil pågå i fire uker. I kolonialen vil rehabiliteringsarbeid skje i juli og pågå i fire uker.


Utbedring av rør Ansgar Sørlies vei 10–24

Under husrekken i Ansgar Sørlies vei 10–24 er rørene som ligger i bakken under kjellerne i meget dårlig forfatning og tiltak igangsettes nærmere sommeren. Vi kommer tilbake med mer informasjon.


Venteliste på parkering

Det er vaktmesterne som følger opp ventelisten for parkeringsplass. Plasser tildeles etter ansiennitet.


Åpen halvtime

Har du noe du ønsker å snakke med oss i styret om? Vi minner om åpen halvtime før styremøtene. Neste mulighet er torsdag 21. april fra 18.15-18.45.


Med ønsker om en god vår til både store og små,

Styret