Nyhetsbrev september 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Okt 2021

Fagpersoner innen brannvern skal i nærmeste fremtid gå gjennom ulike løsninger i borettslaget og komme med forslag til utstyr som den enkelte beboer kan skaffe seg.


Nyhetsbrev november 2021


Månedens kommentar fra vaktmester

Siste runde med utlevering av brannslukningsapparater vil skje i neste uke (uke 40).

Jord og steiner etc som er satt ut vil ikke bli hentet/fjernet av vaktmester. Det må beboer fjerne selv.


Drenering rundt grusbanen

Styres av vaktmesterne. Skal være befaring med vaktmestrene, grunnentreprenøren og arborist sørger for at trærne bevares.


Brannvern

Fagpersoner innen brannvern skal i nærmeste fremtid gå gjennom ulike løsninger i borettslaget og komme med forslag til utstyr som den enkelte beboer kan skaffe seg.


BYM har varslet at de kommer på befaring i ASV for å se på framkommelighet for stigebil.


Vi har vil sannsynligvis få pålegg om å klippe hekkene i ASV av hensyn til fremkommelighet. Dersom beboere ikke har klippet hekken selv, kan den nå bli klipt uten varsel.


Fyre i peisen?

Viktig informasjon som alle bør lese.


Ladeklar

Styret er i diskusjoner med leverandør om forsinkelser og forsøker å løse saken. Vi krever en konkret fremdriftsplan fra Ladeklar i løpet av kort tid.


Oppbevaringstelt

Nå går mot høst og vi minner om at oppbevaringstelt som settes opp i hagen ikke skal gå over hekken, det vil si 175 cm.


Informasjon til nye beboere - ny folder

Styret har utarbeidet en folder som skal tildeles alle nye beboere med generell informasjon.

Informasjonen er kjent for de fleste beboerne våre. Alle får denne i postkassen i uke 40.


Ny lås på melkebutikken

Vi har anskaffet elektronisk lås i melkebutikken. Man får tildelt en tidsbegrenset kode på telefonen og åpner låsen med telefonen.


Hjertestartere

Vi har kjøpt inn to hjertestarter. En i brakka og en i melkebutikken. Disse er ikke leketøy og vi håper de aldri må brukes, men de som var på gratis kurs under sommerfesten må selvfølgelig ikke nøle om det trengs.


Vaktmestervikaren

Patrik Alm forsetter som vaktmestervikar og hjelper Jan med alle oppgavene vi har i borettslaget.


Mvh.

Styret