Nyhetsbrev juni 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Jun 2023


Åpent Bakeri har fått godkjenning!

En god nyhet inn i sommeren! Plan og bygg har godkjent søknaden til Åpent bakeri om å slå sammen det gamle bakeriet og det som tidligere var Lille Tøyen Kolonial. De skal nå planlegge oppussingen, og siden det bare er noen uker til fellesferien vil det fortsatt ta tid før Åpent Bakeri kan åpne. Vi kommer tilbake med mer info når de vet omtrent når de kan forvente å ha lokalene klare. 


Nytt styre på plass

Tirsdag 13. juni var det første styremøte med styret som ble valgt på generalforsamling. God energi, mange gode runder og vi rakk å behandle en rekke saker. Neste møte holdes midt i august, med åpen halvtime. Info kommer.


Speil for å øke trafikksikkerheten

Vi har noen partier som er trafikkfarlige for barn, blant annet åpningene inn mot lekeplassene i Ansgar Sørlies plass (sjørøverskipet og borgen). For å gjøre dette tryggere er det to tiltak i første omgang: 

  1. Vi setter opp speil

  2. Alle må trimme hekkene sine (Se egen post fra driftsleder med frist).


Sykkelparkering på agendaen igjen

Styret tar nå opp igjen arbeidet med å forbedre sykkelparkerings-situasjonen på Lille Tøyen. Dette har mange ønsket seg i lang tid. Det er nå satt ned et lite team som skal se på det med nye øyne. Om du har tanker eller ideer til hvordan det bør løses kan du sende epost til styret innen 1. august. Vi blir veldig glade for både konkrete forslag og ideer som vi kan ta med inn i arbeidet.


Kartlegging av leiligheter

Styret er pålagt å ha kontroll på bygningsmassen vår og hva som er godkjent. Vi har derfor inngått et samarbeid med Toto arkitekter for å gjennomgå status for alle bygg. Det er et omfattende arbeid som vi vil informere mer om når vi har kommet lenger i prosessen.


Sommerfest og utkino første helgen etter skolestart

Vi minner om sommerfesten 25. og 26. august for store og små (første helg etter skolestart). Med et lite værforbehold blir det utekino på fredag og Tour de Lilletøyen med premieutdeling og fest i bakgården som i fjor.


Fest for de voksne

Styret vet at flere har ønsket seg en egen fest for alle voksne på Lille Tøyen, og det ønsker vi gjerne vil få til. Styret skal se på hva det kan være, og kommer tilbake med mer info.


Dronning Ingrids Hage

Beboerne har nå flyttet inn og de ønsker at vi på Lille Tøyen Hageby kommer på besøk!

Som mange vet er det både pub, kafé og deilige uteområder. Ikke mange, men noen har gått seg “bort” i vårt nabolag og dersom du ser noen som ser litt forvirret ut med hvit klokke på hånden er det bare å ta kontakt med vedkommende. Klokken er trykkfølsom og sender informasjon til aktuell avdeling hvor vedkommende er. 

De har også opprettet en vakttelefon 99 08 75 53 som kan benyttes.

Snakk normalt og spør hvor de bor og om de trenger hjelp.


Parkeringsplassene som forsvinner

Som kjent mister vi 22 plasser, og det jobbes med omdisponering av plassene. Vi håper å ha dette klart i løpet av august, og vil holde dere orientert.


Snart sommer i hagebyen

Vi bor alle tett på hverandre i hagebyen og vi går inn i den beste tiden her på Lille Tøyen. Vi oppfordrer alle til å ta vare på naboene sine, ta godt i mot alle som er nye - og prat gjerne sammen om hvordan dere kan få det fint på de felles utearealene. Ta gjerne et blikk rundt deg for ulåste sykler, voksende plener, hekker som bør klippes, bygningsavfall som ikke er ryddet og støynivået i løpet av sommeren - og lag gjerne ferieordninger for å hjelpe hverandre med å klippe hekken og gresset i ferien. 

Om du har ting du vil bli kvitt for å holde hagen i orden har vi både en god gjenbruksstasjon på Kampen og i Sofienbergsparken, og en velfungerende facebookside som heter “lille tøyen kjøp og salg” som fungerer veldig bra for ombruk internt i hagebyen.  

Om du lurer på vedtekter og øvrig informasjon om hagebyen så finner du den på beboerguiden på Naborom. 


Styret ønsker alle i hagebyen en riktig god sommer. 

Ta vare på dere selv og omgivelsene!

Lukk vinduer i regnet!

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Jun 2023

Vi vet det er klamt og varmt, men vinduer som står vidåpne blir ødelagte og råtner fort. Selv om vinduer er borettslagets ansvar og alle må spleise på nye vinduer når de ikke fungerer, setter vi alle pris på at de lukkes eller settes med liten åpning slik at de ikke blir våte på innsiden. 
Forhåndsavklaring forkjøp Ansgar Sørlies vei 75, Andelsnr. 6

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 16. Jun 2023

Visning:


  • Søndag 18.06.2023 kl. 13:30 - 14:30


Frist for å melde forkjøp:

Lørdag 01.07.2023 kl. 12:00

E-post: firmapost@obf.no


Eiendomsmegler: 

Stein Christian Dykesteen, tlf: 489 92 003, e-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no,
Ny Driftsleder

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Jun 2023

Hei alle sammen.

Den nye driftslederen har nå startet hos oss.

Ta godt imot han.

Han heter Marius Ilstad, og er 39 år. 

Det er bare å ta kontakt med han. Driftslederen har fått egen mail og kontaktskjema på hjemmesiden vår. Ellers så er mailen driftsleder.lilletoyen@gmail.com

Han kan også nås på vårt felles nr ved tastevalg 2.

Marius har også fått egen bruker på naborom, og vil legge ut viktige saker som omhandler drift borettslaget.
Vanningsforbud i Oslo

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2023

Vanningsrestriksjoner

  • Gjelder for alle i Oslo
  • Omfatter vanning med hageslange og spreder.
  • Bruk kanne når du skal vanne planter og busker

Hva innebærer restriksjonene?

Restriksjonene omfatter vanning med hageslange og spreder, og gjelder hele døgnet. Bruk kanne når du skal vanne planter og busker.

Hvem gjelder det for?

Restriksjonene gjelder alle Oslos husstander, offentlige- og næringsaktører inntil videre.

Hvor lenge vil restriksjonen vare?

Det avhenger særlig av forbruket. Dersom vi ser at vannforbruket går ned over lengre tid, vil restriksjonene opphøre.

Hvorfor innføres restriksjonene?

Grunnet økt forbruk og Skullerud vannbehandlingsanlegg som er ute av drift er kapasiteten på ledningsnettet sprengt. Det er viktigere å opprettholde vann til matlaging, dusj og toalett og renhold. En hageslange bruker 1000 liter vann i timen. Det tilsvarer samme mengde en husstand på seks personer bruker på ett døgn.

Hvorfor er det vannsparing når vannmagasinene er fulle?

Årsaken til årets restriksjoner er ikke vannmangel. Akkurat nå er fyllingsgraden i Maridalsvassdraget på hele 96 prosent. Hagevanningsrestriksjonen er innført fordi det er kapasitet utfordringer på ledningene som frakter drikkevannet. Siden Skullerud vannbehandlingsanlegg er under oppgradering, og forbruket av vann er svært høyt, gjør dette at vi har mindre kapasitet enn vanlig og vi får utfordringer med å levere nok vann ut til hele byen.

Hvorfor oppgraderes Skullerud om sommeren når forbruket er som høyest?

Vi startet med å oppgradere Skullerud vannbehandlingsanlegg i vinter, men den har dessverre tatt lengre tid enn antatt. Oppgraderingen skal fullføres i sommeren, men vi har ikke eksakt dato.

Hva gjør Oslo Kommune for å redusere sitt vannforbruk?

Mange av Oslos fontener gjenbruker vannet som allerede er i sirkulasjon, disse får gå som normalt. Gressplener blir ikke vannet i Oslo kommune

Gravplassetaten har redusert vannforbruket. De bruker automatiske vanningsanleggene i en begrenset periode på nattestid, når fordampningen er minimal. I tillegg vannes bedene som har stellavtaler, for hånd. Vanningen er kun begrenset til tiden det tar for blomster å slå røtter.

Klarer gressplenen seg uten vann?

Det er ikke farlig at gress blir brunt. Når gresset ikke får vann søker røttene etter fuktighet lenger ned i jorda. Da får du en mye sterkere og kraftigere plen også året etter.

Kan barna leke med vannet?

Det er viktig at man ikke bruker unødvendig mye vann. Unngå bruk av vannspreder til lek og moro.

Kommer det strengere tiltak?

Dersom situasjonen ikke blir bedre, kan det komme strengere tiltak.

Takk for at du bidrar for Oslo
Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 5 , andel 224

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2023

Visning:

Søndag 11.06.23, kl. 12:00 - 13:00


Frist for å melde forkjøp:

Lørdag 24.06.23, kl. 12:00


Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen, tlf: 489 92 003, e-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no
Husk åpen halvtime tirsdag 13. juni

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Jun 2023

Sted: Melkebutikken Tid: 18:30-19:00 Representanter fra styret tar imot spørsmål.Forhåndsavklaring forkjøp Tore Hunds vei 9 andelsnr 158

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 8. Jun 2023

Visning:

Mandag 19.06.203 kl 17.15-18.00

Frist å melde forkjøp:

23.06.2023 kl 12.00

Eiendomsmegler:

Blanca Gravador

Epost: blanca@notar.no

Mobil: 991 00 168