Infoskriv Juni 2018

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 15. Jun 2018

I dette infoskrivet kan du lese om årets generalforsamling, jubileumsfesten, styrets arbeid ift trafikksituasjonen, utleie av Økernveien 43, oppussing av felleslokaler, wifi-forsterkere og bålpanner.


Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling ble avholdt i Hasle kirke 8. mai. Her ble det blant annet valgt nytt styre i borettslaget. Hanne-Beth Takvam-Borge, Tony Stabu, Eirin Østgård, Nikolai Wiik Rindedal og Christoffer Ringnes Klyve (vara) ble valgt inn i styret. Joakim Solhaug, Kjerstien Elisabeth Lunde, Edvard Eidhammar Sørensen og varaene Andreas Fætten, Finn Totland, Vegard Hammerø Mordal og Stine Westrum fortsetter i styret. 


Jubileumsfesten

Hagebyen vår er 100 år i år og vi arrangerer stor jubileumsfest 24.-26. august. Det vil komme et eget infoskriv om jubileumsfesten og plakater vil bli satt opp rundt på området. 


Trafikksituasjonen

Styret har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med flere tiltak for å bedre trafikksituasjonen i hagebyen. Styret har vedtatt følgende mål:


Hovedmål: Gjøre bomiljøet tryggere, grønnere og mer menneskevennlig.


Delmål:

  1. Gjøre hagebyen tryggere, spesielt for barn.
  2. Redusere og på sikt fjerne helt antallet eksterne som parkerer inne på Lille Tøyen.
  3. Gjøre det enklere å leve uten egen bil.
  4. Ha færre biler parkert på Lille Tøyen.

Etter sommeren vil arbeidsgruppa invitere til et beboermøte for å gi mer informasjon om situasjonen og hvilke tiltak vi jobber med. 


Økernveien 43

Lille Tøyen Kolonial vil ta over lokalene i Økernveien 43 og vil utvide tilbudet de har i dag med både pizza og alkoholservering. 


Oppussing av fellesarealer

Midler til oppussing av oppganger gis inntil 15.000 kr til materialer, arbeidet forutsettes utført på dugnad. Oppgangene skal først males med brannhemmende maling, som du får hos vaktmester.


Wi-Fi forsterkere

Vi har mange WiFi Pluss igjen, og de som ønsker flere slike for å få god dekning i større leiligheter kan hente disse hos vaktmesterne i Brakka frem til 01.07.18.


Bålpanner

Styret anmoder beboerne til å ta hensyn til hverandre ved bruk av bålpanner og lignende. Husk at røyk fra bål kan være sjenerende og lukten komme inn i andres leiligheter.