Infoskriv januar 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 19. Jan 2019

I dette infoskrivet kan du lese om åpen halvtime, generalforsamling, info fravaktmester, snøras, pipefeiing, Lille Tøyen Tidskapsel, belysning, Melkebutikken, parkeringsplasser, bruktbutikken og sommerfesten.


Åpen halvtime

Vårens styremøter blir avholdt i Melkebutikken på følgende datoer. Beboere inviteres til åpen halvtime fra kl 18.30 – 19.00 dersom de har noe på hjertet.


  • 13. februar
  • 20. mars
  • 10. april 

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling avholdes på basketbanen i indre gård onsdag 22. mai. Dette grunnet rehablitering av både Hasle kirke og Hasle skole. Mer info kommer.


Info fra Vaktmesterne

Sykler og annet må ryddes for å lette brøyting i indre gård. For eksempel må sykler som er låst fast til trappegelender må fjernes for å få brøytet helt inn til trappene. Det er ikke nødvendig å flytte sykler som står på oppmerkede sykkelplasser.


Vaktmestre jobber blant annet med:

  • å sette opp snøfangere der dette mangler
  • sette inn branndører til kjeller og loft i fellesganger der dette mangler
  • Reparere port i støyskjerm ved busstopp mot Økernveien 

 

Snø

Styret minner om rasfare fra takene og ber alle passe på at barn som sover ute ikke står i rasutsatt område. Det er også lurt å oppbevare hagemøbler ect. på et ikke rasutsatt område i hagen.


Pipefeiing

Pipefeiing er en kommunal oppgave, les mer her: https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/boligtilsyn-og-feiing/


Lille Tøyen Tidskapsel 2018-2118

Prosjektet fikk i desember tildelt støtte fra Sparebankstiftelsen. I 2019 blir det dermed flere tidskapselverksteder og til slutt utforming av selve kapselskulpturen sammen med kunstner Kjetil Aschim for forsegling og montering innen 2022. Tusen takk til Olaug Irene Røsvik Andreassen for innsatsen i tidskapselprosjektet!


Belysning i hagebyen

Styret jobber med å lage en helhetlig lysplan for borettslaget og vi ønsker innspill fra beboere. Les mer her: https://www.lilletoyen.no/nyheter/utebelysning-paa-fellesomraader


Melkebutikken

Melkebutikken ble gjenåpnet for utleie 29. november 2018 etter oppussingen var feridgstilt. Booking gjøres på www.lilletoyen.no.


Private parkeringsplasser

Hagebyens private parkeringsplasser deles ut til personen på ventelista med lengst ansenitet når en plass blir ledig. Ønsker du stå på ventelista, legger du inn en søknad på www.lilletoyen.no. Til informasjon er det i dag 91 husstander på ventelista, hvor topp 5 flyttet inn i hagebyen mellom år 2000 og 2002. 


Lille Tøyen kolonial

Bruktbutikken i nabolokalet kommer til være der i påvente av svar fra PBE og Byantikvar i forbindelse med bruksendring.


Sommerfesten

Hold av lørdag 17. august til den store sommerfesten! Det blir som i fjor filmvisning for ungdommen fredag 16. august.