Utredning av kunstgress-/kunstisbane på Øysteins plass

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Feb 2019

Styret har fått flere henvendelser om denne saken, og har notert at mange av beboerne rundt er negative til en endring av grusbanen til kunstgress/kunstis, samtidig som det også er beboere som er positive til en slik endring.


Styret tar innvendingene og motforestillingene til beboerne nær fotballbanen på alvor. De har også vært oppe i styrets tidligere diskusjoner om det kan være aktuelt å skifte banedekke på fotballbanen på Øysteins plass. Det er ikke første gang dette har vært oppe som tema, og ved tidligere anledninger har daværende styre konkludert med at vi ikke ønsket å endre dekke. Samtidig har det vært et ønske om å kunne ha kunstis på vinteren, slik at det kan gås på skøyter og spilles hockey i en lengre periode enn det som nåværende klima tillater, og styret har også sett fordeler ved å ha et banedekke som er bedre egnet for fotball.


Lille Tøyen Fotballklubb ønsker flere/bedre fotballflater i nærområdet. Det er de som har tatt kontakt med representanter for Oslo kommune om flere saker, og herunder har de oppfordret kommunen til å se på mulighetene for å få endret banedekke på fotballbanen inne i hagebyen.


Fra styrets side har vi ikke tatt noen beslutninger eller kommet til noen konklusjoner på hva vi ønsker skal skje med banen. Vi har tidligere fått innspill om å legge kunstgress fra beboere som ønsker dette. Vi har ikke foretatt noen avstemninger eller på annen måte behandlet saken i denne omgang ut over at vi fikk en orientering fra fotballklubben på vårt møte i juni. Styret tok da dette til orientering, og ga med det klarsignal til at man kunne søke å få dette utredet, og bare det.


Det ble foretatt en befaring med representanter fra kommunen den 27. juni. Her var det representanter både fra fotballklubben og fra styret til stede. Kommunen ville etter befaringen utrede mulighetene for nytt dekke.


Før det tas en beslutning må selvsagt alle impliserte parter høres, og alle argumenter veies. Det kan godt hende at man lander på at støy er så vektig at det gjør en slik omlegging av dekke uønsket, men vi vil ikke foregripe utredningen og beslutningsprosessen som må følge etter utredningen. Styret ser fortsatt ikke at det er grunn til å stanse utredningen.


Dette er en sak som er av en slik betydning at dersom styret etter at utredningen er gjennomført tenker at det kan være aktuelt å gå for dette bør det forelegges generalforsamling til avgjørelse.