Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 8. Apr 2019

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.


Mandag 8. april

Ansgar Sørliesvei 1-39


Info om øvrige enheter kommer i morgen.


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:


Mandag 6.mai mellom kl. 17:00 og 21:00.

 Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no