Branninspeksjon i leilighetene 2019

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Apr 2019

Som ledd i brannsikringsarbeidet i borettslaget har vi en løpende avtale med Norsk Brannvern.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.


Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no


Merk at Norsk Brannvern i oversikten ikke har forholdt seg til at Økernveien har fått nye adresser, men de har fått oversikt over det nå slik at det skal bli riktig registrert.


I år vil de komme på befaring følgende datoer mellom klokken 17:00 og 21:00:

 • Ansgar Sørliesvei 1-39: Mandag 8. april
 • Ansgar Sørlies vei 41-49 (oddetall) + 2-36 (Partall): Tirsdag 9. april
 • Ansgar Sørlies vei 38-44 (partall) + 51-77 (oddetall): Onsdag 10. april


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Mandag 6. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.


 • Ansgar Sørlies vei 79 + 46-76 (partall): Torsdag 11. april
 • Haralds vei 2-12 (partall): Fredag 12. april
 • Haralds vei 14 - 18 (partall) + Tore Hunds vei 1-9 (oddetall): Tirsdag 23. april


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 7. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.


 • Tore Hunds vei 11-23 (oddetall) + 25-45 (oddetall): Onsdag 24. april
 • Tore Hunds vei 47-57 (oddetall) + 2-14 (partall): Torsdag 25. april
 • Tore Hunds vei 16-24 (partall) + Hovinveien 12-14 (partall) + Øysteins plass 1-6 + Kaare Røddes plass 1-4: Fredag 26. april


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 8. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.


 • Kaare Røddes plass 5-19 + Økernveien 39: Mandag 29. april
 • Økernveien 41-53: Tirsdag 30. april
 • Økernveien 55-65: Torsdag 2. mai
 • Økernveien 67-71: Fredag 3. mai


Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den aktuelle kvelden vil de komme tilbake:

Torsdag 9. mai mellom kl. 17:00 og 21:00.