Endringer foran Kolonialen og Melkebutikken

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 6. Apr 2019

I løpet av mai og juni vil området foran Lille Tøyen Kolonial endres. Parkerte biler blir borte, og vi skal gradvis utforske nye løsninger for området.


Bakgrunn

Arealet foran Kolonialen og Melkebutikken er regulert av en leieavtale mellom borettslaget og Oslo kommune fra 1994. Denne avtalen omfatter det meste av friområdene på Kaare Røddes plass og Øysteins plass, inkludert fotballbanen. Avtalen sier utvetydig at området ikke skal brukes til parkering av biler, men til fritids- og grøntareal. Dette har i varierende grad blitt fulgt opp, og det har blant annet vært uklart om borettslaget eller Bymiljøetaten har ansvar for håndheving.


På bakgrunn av kommunikasjon med kommunen våren 2019 har styret konkludert med at borettslaget må ta større ansvar for å håndheve bestemmelsene i avtalen.


Fra parkeringskaos til trivelig torg

Illustrasjon: Skisse som illustrerer muligheter på plassen foran Kolonialen. Løsning/illustrasjoner er basert på opprinnelig skisse fra Enerhaugen Arkitektkontor.


Styret har også tidligere diskutert spørsmålet om parkering foran Kolonialen, blant annet i forbindelse med diskusjon om trafikksikkerhet og parkering mer generelt. Området er i dag uoversiktlig og utrygt for barn og andre fotgjengere, mens utrykningsbiler, måkebiler og andre større kjøretøy har problemer med fremkommeligheten.


Siden mange Lille Tøyen-beboere opplever knapphet på parkeringsplasser, mener styret det er best å først innføre parkeringsbegrensninger på områder der annen bruk enn parkering vil gi størst verdi for beboerne. I første omgang gjelder dette området foran Kolonialen og deretter foran Melkebutikken.


Styret har derfor konsultert beboere med relevant fagkompetanse, berørte beboere og eksterne ressurser, for å få innspill til hvordan området kan endres gjennom relativt enkle og rimelige grep. Mål er betydelig økt bruksverdi for beboerne, samtidig som de som bor nærmest i minst mulig grad skal oppleve endringene som negative.


Styret gjennomførte et beboermøte i Brakka 30. april, dere flere relevante innspill til bruken kom fram. Blant annet var det et utbredt ønske om å gjøre området grønnere, og om at det bør legges noen begrensninger på hvor folk sitter, av hensyn til støy og sigarettrøyk for beboere.


Styret konkluderte på møtet 2. mai med at vi fjerner parkeringsplassene foran Kolonialen i forbindelse med feiing av gatene 7.-8. mai, ved at betongkassene som står der i dag flyttes litt lenger fram, og vi etablerer midlertidig skilting av området som parkeringsfritt. Ettersom det ikke er lov å parkere i selve krysset, innebærer dette at det ikke lenger vil være mulig å parkere foran Kolonialen.


Styret er i dialog med Nabolagshager [link: www.nabolagshager.no] om etablering av utemøbler med plantekasser inspirert av tegningene som illustrerer denne saken. Løsningen vi etablerer i første omgang vil være mer midlertidig, og vil bestå av flyttbare enheter. Dette gjør at vi kan få litt erfaring med hvordan beboere og besøkende bruker området, før vi tar en endelig beslutning om hvordan området skal se ut.


Illustrasjon: Midlertidig endring av plassen foran Kolonialen. Løsning/illustrasjoner er basert på opprinnelig skisse fra Enerhaugen Arkitektkontor.


Området foran Melkebutikken

Når uteområdet utenfor Kolonialen er forvandlet til en plass vi alle får glede av, begynner vi også planleggingen av uteområdet foran Melkebutikken, med sikte på å endre bruken her i august/september. 


Illustrasjon: Mulighetsskisse for hele området ved Kolonialen og Melkebutikken. Vil også omfatte beplantning av hagen til Melkebutikken.


Alle skissene er laget av arkitekt og beboer Bendik Aursand, basert på opprinnelig skisse fra Enerhaugen Arkitektkontor.


Relaterte saker

Lurer du på hva som skjer når kommunen innfører beboerparkering? Les mer her:

https://www.lilletoyen.no/nyheter/soknad-om-beboerparkering


Har du lyst til å kvitte deg med egen bil og heller dele bil med andre? Les vår overlevelsesguide til et

bilfritt liv i hagebyen: https://www.lilletoyen.no/nyheter/bilfri-i-hagebyen-overlevelsesguide