Ombygging ved Kolonialen

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 14. Mai 2019

Det er iverksatt arbeider i og knyttet til det lokalet Baker Rigal disponerte, nabolokalet til Kolonialen.


Formålet med arbeidene er å få etablert handicapinngang (rampe mot inngangen til "bakeriet") samt handicaptoalett, og åpnet veggen mellom Kolonialen og "bakeriet".


Arbeidene medfører å gjøre det som er nødvendig for å stille et lokale som fyller kravene til sjenkebevilling til disposisjon for Kolonialen. Dette vil de forøvrig bære kostnadene for selv gjennom økt husleie. Styrets vurdering er at det er ønskelig å tilby lokaler som gir mulighet for den typen drift, blant annet fordi vi har vurdert at det er lite sannsynlig at det vil kunne drives en ren butikk av den typen vi hadde tidligere pga etablering av så mange andre butikktilbud i nærområdet rundt oss.


Arbeidene er godkjent av både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.