HENT informerer - Sprengningsarbeider fra 07.10.19

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 4. Okt 2019

Viktig informasjon fra HENT


Til beboerne omkring Dronning Ingrids hage

Varsling av byggeaktiviteter i forbindelse med oppføring av Dronning Ingrids hage på Hovinveien 4-10

 

Arbeider i nær fremtid

I perioden fra mandag d. 07.10.19 og fremover vil vi utføre sprengningsarbeider på

byggeplassen i tidsrommet fra kl. 08.00 og frem til kl. 17.00. Arbeidene vil utføres av Kjell

Foss AS, og vedlagt ligger Informasjons om sprengningsarbeid.

 

Ved behov kan prosjektet kontaktes på mail: prosjekt.dih@hent.no


Med vennlig hilsen

HENT AS


Informasjon om sprengningsarbeid - Kjell Foss AS.PDF

Naboinformasjon DIH Sprenging.pdf