Vikenfiber/Altibox

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 16. Jan 2020

Fra midlertidig avtale til ny avtale.


Styret ser det er mange som er fortvilet over manglende informasjon hvorfor avtalen BL har med Vikenfiber nå forandrer seg for beboerne våre. De fleste får en bedre avtale, mens det er enkelte som ikke får den midlertidige avtalen Vikenfiber kunne tilby. 

Før 01.01.2018 inngikk BL en avtale med Vikenfiber som strekker seg til 01.01.2023. 


Altibox sine ferdigsydde pakker da gjorde det umulig å sette sammen TV Start og Fiberbredbånd 300/300. BL ønsket allerede da en Flex-løsning for beboerene, men den var ikke tilgjengelig på dette tidspunktet. Løsningen vi da endte opp med var en midlertidig løsning frem til produktene kunne tilbys på ny 4K dekoder. Vi fikk ikke forlenge denne. Altibox 500 har aldri vært i BL sin avtale. Alle som hadde pakke med TV og internett har hatt dette siden 01.03.2019. Kontrakten med Vikenfiber er TV Start som er en TV pakke med 15 faste kanaler + 5 poeng, og fiberbredbånd 300/300 til 499,- per md per boenhet. Vikenfiber ga BL beskjed om at denne ville bli satt ned i henhold til kontrakt så snart de hadde mulighet til det. Dette ville medført at de som ville fortsette med denne pakken betalte 99,- for å oppgradere til fiberbredbånd 500/500 og 139,- per mnd for å oppgradere til 50 poeng.


Den nye løsningen gir alle beboerne mulighet til å velge fritt hva de vil ha når som helst. TV og internett, kun TV eller kun internett og alle betaler det samme, altså kr 399,- per mnd per boenhet. Denne pakken gir beboerne en mindre løsning enn den midlertidige løsningen vi har hatt, men igjen er denne løsningen midlertidig, da avtalen består av noe helt annet. Det har vært en skeivfordelig mellom beboerne, hva enkelte har fått og hva andre har betalt for - noe OBF har påpekt at vi måtte rette opp.


Ser man ny avtale opp mot gammel avtale, gir gammel avtale beboer 15 faste kanaler + 5 poeng og fiberbredbånd 300/300 til kr 499,- per mnd. Ny avtale gir beboerne 200/200, 15 faste kanaler + 20 poeng og 50 timer opptak til 399,-.


Henvendelser til styret om å få kutte TV og bare ha internett er økende. Dette er ikke noe vi har i den gamle avtalen, selv om flere beboere har fått det. I den nye avtalen har vi dette.


De som ønsker kun internett går kr 100,- per mnd opp i pris (fra gammel avtale),men får fiberbredbånd 1000/1000.


De som klarer seg med TV og internett som er i Flex løsningen sparer kr 100,- per mnd.


De som ikke ønsker internett, sparer også kr 100,- per mnd.


De som ønsker å fortsette med Altibox 500 må belage seg på å betale kr 100,- per mnd mer. 


Dette er en bedre avtale (når mange ulike behov skal taes hensyn til) når Vikenfiber hadde satt oss på original avtale, hvilket ville skje i avtaleperioden iflg. Vikenfiber. Avtalelengden er uansett den samme, gjelder frem til 01.01.2023.


Håper dette svarer på en del spørsmål. 


Vedrørende spesifikasjon av faktura for bredbånd og TV:

Ta kontakt med VikenFiber direkte på tlf 21 45 45 00, så vil de kunne sende deg en spesifisert faktura som viser kostnader for bredbånd.


Vedrørendre reservasjon av TV-tjenesten i TV og bredbånd-pakken:

Ta kontakt med VikenFiber direkte på tlf 21 45 45 00, så vil de kunne hjelpe deg med å reservere deg mot TV-tjenesten i bredbånds-pakken.